Etikettarkiv: Nobelcenter

Spännande med blågrönt styre i Stockholm och SLL

i går blev det klart att Miljöpartiet samarbetar med Alliansen i Stockholms stad och man är klara med fördelningen av landstingsråd mellan partierna i Stockholms läns landsting och arbetar med att ta fram en politisk plattform.

Genom dessa överenskommelser skapas tydliga majoriteter i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och såväl Vänsterpartiet som  och Sverigedemokraterna står helt utan inflytande.

Det finns nog flera anledningar till varför Miljöpartiet lämnar det rödgröna samarbetet

– De har lärt sig att inget växer i närheten av Socialdemokraterna på riksplanet eller i de stora kommunerna. S ser hela tiden till det som är bäst för det egna partiet och det är svårt att se vad Miljöpartiet har fått igenom den gångna mandatperioden i Stockholm.

– De har fått igenom viktiga politiska segrar med snabb effekt som att stoppa Nobelcenter och  Apple-butiken i Kungsträdgården. Viktiga symbolfrågor för en ny politik.

– Det kommer att ske flera tydliga miljösatsningar som nya naturreservat, solceller, satsning på luft och vattendrag, biologisk mångfald och cykling.

– Inflytandet för ytterkantspartierna stoppas och vad som har varit särskilt viktigt för Miljöpartiet är att SD inte får ett inflytande.

Jag tycker att det är mycket intressant att få med sig Miljöpartiet i olika samarbeten ute i kommuner. Det hade varit intressant även på riksplanet men efter årets riksdagsval kan inte Alliansen och Miljöpartiet skapa en majoritet i riksdagen.

Det finns en skeptisism bland många Allianspolitiker mot Miljöpartiet. På vissa ställen kan det vara befogat. Men efter den stora väljarflykten från partiet kommer mycket att omprövas. I många kommuner vore ett samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet bra. Inte bara för att hålla Sverigedemokraterna utanför. Det skulle ge Alliansen en grönare profil och det kommer att behövas med tanke på de klimatförändringar vi står inför.

Bygg Nobelcenter i Hagastaden i stället för på Blasieholmen

 

Diskussionerna har under en lägre tid gått höga när det gäller byggandet av Nobelcenter på Blasieholmen. Och det är inte så konstigt. Det är en mycket stor byggnad i förhållande till platsen och en förutsättning är att Tullhuset och hamnmagasinen rivs, byggnader som är de sista av sitt slag i Stockholms hamn. Det nya Nobelcenter innebär även stora problem för skårgårdstrafiken som mister kajer och verkstadslokaler för fartygen.

Det är ingen liten byggnad som skall placeras där. Den ska ersätta Stockholms konserthus som lokal för prisutdelningsceremoni, samt Nobelmuseet i Gamla stan. Den ska även innehålla rum för utställningar, möten och evenemang samt bibliotek, restaurang och butiker. Och butikerna är ju inte  nödvändiga för verksamheten.

Någon historisk koppling finns inte till platsen förutom att Nobelpristagarna brukar bo på det närbelägna Grand Hotell.

En betydligt bättre koppling finns till Hagastaden i Solna/Stockholm. Där förbereds och presenteras Nobelpriset i medicin och fysiologi  och i närheten finns de flesta av de institutioner som delar ut de övriga nobelpriserna. Där finns också de  institutioner som skulle kunna berika Nobelcenter med sin vetenskapliga inriktning.

Här finns möjligheter att skapa en intressant byggnad som passar in i sitt sammanhang och en storskalig miljö. Här kan Nobelcenter bli en märkesbyggnad och inte som på Blasieholmen en främmande arkitektonisk fågel Byggnaden kan anpassas till omgivningen och bli en viktig kugge i områdets utveckling. Med den nya gula tunnelbanelinjen blir kommunikationerna utomordentliga och med närheten till Hagaparken/Nationalstadsparken kan ett besök kombineras med ett besök i parken.

Liberalerna i Stockholm anser att huset skall placeras på en annan plats om det skall bli så stort som  i förslaget.

Montage: David Chipperfield Architects Gmbh