Etikettarkiv: NKS

Nu kan BIOMEDICUM byggas – ett världsledande forskningscenter

Biomedicum från Solnavägen På sitt sista sammanträde för året bevilja stadsbyggnadsnämnden bygglov för det nya forskningscentrumet BIOMEDICUM i Karolinska/Hagastaden. Det är ett mycket stor byggnad omfattande 64762 kvm bruttoarena och där kommer 1700 personer att arbeta.

BIOMEDICUM en toppmodern anläggning särskilt utvecklad för experimentell medicinsk forskning. Det nya forskningslaboratoriet,   ger både mer forskningsyta och nya möjligheter att använda gemensam infrastruktur. Den experimentella forskningen på Karolinska Institutet växer och behovet av större laboratoriekapacitet och modernare lokaler på Campus Solna är stort.

Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner samlas under ett tak. Det planeras för många mötesplatser och en kärna av gemensamma faciliteter, vilket gör att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många.

De institutioner vid Karolinska Institutet som flyttar in i BIOMEDICUM är:

  • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
  • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
  • Institutionen för neurovetenskap

Biomedicum byggs i östra utkanten av Campus Solna, mellan Aula Medica och Widerströmska huset och i anslutning till det framväxande universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.

Målsättningen är att öka förutsättningarna för god forskning inom det medicinska området. BIOMEDICUM är väldigt viktigt för att Stockholmsregionen kan utvecklas inom Life Science och att Stockholm Life kan bli en ledande Life Science region i Världen. BIOMEDICUM kommer att ytterligare stärka det medicinska kluster som finns och utvecklas i Solna. Karolinska institutet, NKS (Nya Karolinska Solna) och alla de företag som etablerar sig i Solna för att ligga i närheten innebär stora fördelar för Solnas möjligheter att bli ett centrum i Sverige och övriga Världen inom Life Science.

Läs mer på min blogg om Aula Medica

Sveriges största konstsatsning på Nya Karolinska

Världens modernaste universitetssjukhus ska naturligtvis också ha konstnärlig gestaltning i världsklass.

Bygget av det nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna innebär en historiskt stor konstsatsning på 118 miljoner kronor. Det är 2,5 gånger så mycket som när Huddinge sjukhus byggdes. Konstprogrammet med inriktningen för den konstnärliga gestaltningen har beslutats  av landstingets kulturnämnd.

Landstinget gör den största offentliga konstsatsningen i mannaminne, kanske någonsin – och den största konstsatsningen i Sverige i ett sammanhang och i ett byggprojekt.

På Nya Karolinska sluts nu cirkeln för de offentliga konstsatsningarna – det var när dåvarande Karolinska sjukhuset byggdes av staten på 1930-talet som den så kallade enprocentregeln introducerades. Principen att avsätta en liten del av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning har gett upphov till otaliga verk, inneburit uppdrag för en lång rad konstnärer, och medfört otaliga enskilda möten och upplevelser av konst för miljontals patienter, personal och besökare.

Jag är mycket glad och stolt över att landstingets kulturnämnd gör denna rekordstora satsning på konst i det offentliga rummet.  Som alla som  besöker Nya Karolinska har möjlighet att se och uppskatta. Bra jobbat Anna Starbrink (fp) – kulturnämndens ordförande.

Ansvariga landstingsrådet Anna Starbrink (FP), skriver om saken här.

Bilden ovan är en skiss på ett konsverk under namnet Ager Medicinae av konstnären Kristoffer Zetterstrand. Det ska utsmycka fasaden av ett parkeringshus. Mer om det går att läsa här.

FAKTA OCH BAKGRUND

Nya Karolinska är det nya sjukhus som byggs för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sjukhuset byggs i en s.k. OPS-lösning där färdigställandet, till en viss tid och ett visst pris, och den tekniska driften fram till 2040 ombesörjs av annan aktör på uppdrag av landstinget.

Konstprogrammet för Nya Karolinska anger inriktning och inspiration. Investeringen i konst omfattar 118 miljoner kronor. Som jämförelse omfattade konstinvesteringen när Huddinge sjukhus byggdes ca 48 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Sjukhusets olika miljöer – publika, patientnära, administrativa – ger olika förutsättningar för konsten. Samverkan med arkitekturens och verksamhetens funktioner är en viktig del i ett kvalitativt konstnärligt utsmyckningsarbete.