Etikettarkiv: modern förskola

Näckrosens förskola är högtidligen invigd

Nu är Näckrosens förskola invigd efter branden förra året och 11o barn har flyttat in i moderna lokaler som är anpassade efter dagens krav. Jag invigde förskolan tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk och barn- och utbildningsnämndens ordförande Arion Chryssafis. Den nya  förskolan är verkligen fin och har en helt annan öppenhet än den gamla förskolan. Den har också fått en trevligare gård, ändamålsenlig entré och bättre möjligheter att hämta och lämna barn.

Invigning.Näckrosen

 

 

 

 

 

 

Lite fakta om den nya förskolan.

Miljövänlighet: Ledordet i projektet har varit miljö. Anpassad till dagens krav på energianvändning. Skapat en bra inomhus och utomhusmiljö. Vid val av byggmaterial har man följt Byggvarubedömningens rekommendationer.

Modernitet: Förskolan är anpassad för den nya läroplanen. Matsalen kan användas som samlingssal/atelje med en modern projektor likadan som i Ulriksdalsskolan.

Största förändringarna: Tidigare hade varje avdelning eget kök. Nu har man en stor matsal där alla kan äta, utom de alla minsta, som har ett kök på övre planet. Bättre tillgänglighet både ute och inne. Innemiljön är ljus och luftig tack vare stora fönster, takkupor och en trapphall med öppning mellan de båda våningsplanen. Rumshöjder anpassade efter dagens krav. De flesta rummen har trägolv med vattenburen golvvärme. Utemiljön har anpassats så att matleveranser, sophämtning m m är avskilt och man har eliminerat backande lastbilar. Dessutom är förskolan mer synlig än tidigare från Råsundavägen.

Avdelningar, barn: Verksamheten har frångått ”avdelnings begreppet”.  Det blir sex grupper om 15 barn i varje grupp i den nybyggda delen. Gläntan, den delen som klarade branden,  blir en separat enhet med en grupp om ca 20 barn enligt tidigare modell. Sammanlagt blir det ca 110 barn.

Något annat: Den extremt korta byggtiden. Utan det samarbetet och den positiva andan som rått i projektet hade det inte varit möjligt att på så här kort tid återuppbygga förskolan. Alla har verkligen ansträngt sig till max och stöttat varandra för att vi skulle lyckas.

Det känns väldigt bra att vi har fått en modern, nybyggd förskola som kan bilda norm för kommande förbättringar av Solna förskolor.

Läs även mer om invigningen av förskolan på Solna stads hemsida och om den nya  Ulriksdalsskolan.

Mingel.näckrosen