Etikettarkiv: Miljöpolitik

Miljön lyfts i förslaget till nytt partiprogram för folkpartiet

Det var med stor glädje jag läste förslaget till nytt partiprogram inom det miljöpolitiska området. Det var välbehövligt. Folkpartiet låg länge väl framme i miljöpolitiken och rankades ända in på 90-talet väldigt högt i olika undersökningar.  Ibland förstaplatsen, när organisationer som Svenska Naturskyddsföreningen redovisade sina undersökningar.

I förslaget till nytt partiprogram tar miljöpolitiken stor plats. Folkpartiet kommer med förslag inom områden som klimat, energi, naturvård, jord, skogsbruk och fiske, transporter och infrastruktur.

Jag är särskild nöjd med att folkpartiet lyfter upp naturvårdsområdet. Det är av tradition ett starkt område för folkpartiet där liberaler i början av 1900-talet arbetade för inrättandet av nationalparker och genom den dåvarande botanikern och riksdagsmannen Karl Starrbäck (Liberala samlingspartiet 1913) tog initiativet, att det område som är nationalstadsparken i dag, skulle få ett rättsligt skydd. 

Jag föreslår b l a att olika naturtyper och arter skall få ökade restaureringsinsatser och fler skyddade sammanhängande områden både på land och i vatten. För den biologiska mångfaldens och friluftlivets skull behövs ett starkare strandskydd i trakter med högt exploateringstryck och i områden med lågt exploateringstryck skall det bli lättare att bygga. Det är väldigt viktigt att de statliga medlen för naturvårdsinsatser höjs. 

Folkpartiet  förslår vidare att grundprincipen skall vara att förorenaren betalar. Det behövs därför miljöavgifter och miljöskatter. Partiet vill satsa på energieffektivisering och en successiv introduktion av klimatneutrala produktionsformer. Ett ställningstagande som inte kommer att applåderas av miljörörelsen är att partiet anser att kärnkraften är viktig för klimatneutral elproduktion.

En viktig del av miljöpolitiken är även att Sverige måste satsa rejält på infrastruktur, projekt skall kunna avgiftsfinansieras och ekonomiska styrmedel skall kunna användas för att få ett så miljövänligt transportsystem som möjligt.

När jag skrev artikeln – FP måste stärka miljöprofilen efter bottenresultat  i undersökning – på min blogg lyfta jag fram fyra viktiga områden där Folkpartiet behöver stärka sin miljöprofil. Det var naturvåd i vid bemärkelse, energiförsörjning och energieffektivisering, förnyelsebara drivmedel för fordon samt stadsplanering och trafik. Jag kan konstatera att mina synpunkter har beaktas i programmet. 

Bilden ovan visar Igelbäcken som Solna stad tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde förändringar av Igelbäckens dragning genom naturreservatet. Bäcken meandrades och fick en slingrande färd genom landskapet och en våtmark anlades. Detta innebar att den utrotningshotade fiskarten Grönlingens bestånd kraftigt ökade och djurlivet och fågellivet i övrigt fick en renässans med fler arter som både vistas och häckar i området.

Läs om partiprogrammet här.