Etikettarkiv: Malmö

Det var rätt att riva EU-emigrantlägret i Malmö

De tidiga morgonnyheterna rapporterade i dag från avhysning av romerna vid Sorgenfri i Malmö. Det var ingen oproblematisk avhysning. Såväl motståndare som tillskyndare till avhysningen fanns på plats och polisen fick handgripligen flytta på många motståndare till avhysningen.

Utan tvekan har många romer en mycket svår situation i Rumänien och Bulgarien. De är diskriminerade och lever under svåra förhållanden. Diskrimineringen kan ta sig många uttryck. Det fick jag själv uppleva när jag för 10-talet år sedan skulle vandra i Transsylvanien och landade på flygplatsen i Bukarest. Vi hade inte ens hunnit till bussarna som skulle föra oss norrut förrän reseledarna varnade oss för de tjuvaktiga romerna som skulle försöka sno våra pengar.

När den fria rörelsen infördes inom EU var tanken att det skulle underlätta rörligheten för medborgarna att arbeta, studera, turista och för kapitalet att kunna röra sig över ländernas gränser. Tanken var aldrig att den skulle underlätta möjligheterna att tigga i Europa. Men så har det blivit.

Jag tillhör inte dem som föreslår att vi skall förbjuda tiggeriet. Jag tror att det lagtekniskt skulle vara svårt och moderaternas förslag att det skulle kunna förbjudas av ordningsskäl ser jag som ett slag i luften. Det skulle vara väldigt sällan en sådan lagstiftningen skulle kunna tillämpas. Det är svårt att se att stillasittande tiggeri skulle vara ett stort ordningsproblem.

Men här är det frågan om något helt annat. Det är en olaglig ockupation av privat mark som dessutom används på ett sådant sätt så att det leder till sanitära problem och inte uppskattas av närboende.

Vi har haft en del mindre bosättningar i min egen hemkommun, Solna som har medfört sanitära problem och bara några timmar efter etableringen av bosättningarna har telefonen gått varma hos kommunen. Och kommunerna kan inte  genomföra avhysningarna utan behöver hjälp av kronofogdemyndigheten och polisen. Och i Malmö har problemen eskalerat då de kommunala myndigheterna och polisen har sätt mellan fingrarna

Oavsett svårigheterna i det egna landet legitimerar inte detta de illegala bosättningarna. Och den fria rörligheten kan inte ställa krav på kommunerna att ta ett ansvar för andra länders medborgare. Om sen frivilliga krafter eller privatpersoner hjälper till med boende är det detta något helt annat.

Jag tillhör nog den stora skara svenskar som inte vet hur vi skall hantera tiggarna. Skall vi ge pengar eller inte. Ibland ger jag och jag har köpt ganska många av de tidningar som de säljer. Så många att jag hade kunnat börja sälja själv. Om jag gör rätt eller fel kan alltid diskuteras.

Men någon långsiktig lösning kan aldrig tiggeriet bli. Och framväxandet av kåkstäder runt våra samhällen skulle vara en djupt olycklig lösning. Vi kan inte heller acceptera en ordning som innebär att svenska medborgare och andra tillfälliga besökare skall lyda under lagregler som innebär att olovligt användande av privat mark skall lagföras medans EU-emigranter fritt kan kan disponera privat egendom.

Jag tror precis som Fredrik Malm sa i SVTs morognnyheter att ett sådant synsätt skulle stärka de mörka och främlingsfientliga krafterna i landet.

Den långsiktiga lösningen måste vara, förutom de som kan skaffa arbete i landet eller utbildar sig, måste få en möjlighet att utbilda och försörja sig i det egna landet. Här har såväl EU som Sverige försökt att hjälpa bl a Rumänien men intresset från de berörda länderna verkar vara svalt.

Foto: Peter Frennesson, Sydsvenskan

Alla länder i Europa och alla kommuner i Sverige måste ta emot flyktingar

Den senaste tiden har debatten varit livlig angående kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar. Debatten är på många sätt märklig. Alla partier i Sverige, utom möjligtvis Sverigedemokraterna anser att alla länder i Europa skall dela på ansvaret och ta emot flyktingar. En rimlig ståndpunkt.

Men när det gäller Sverige är situationen annorlunda. De  senaste dagarna har diskussionen varit het i Sverige. Senast i söndagens Agenda frågades moderatledaren Anna Kindberg Batra ut om moderaternas inställning i frågan. Svaren var mycket svävande och otydligt men klart är ändå att moderaterna inte vill ha något tvång mot enskilda kommuner. Folkpartiet har dock ändrat uppfattning och är nu för att alla kommuner skall ta emot flyktingar. Ett bra ställningstagande.

Det som gäller länderna i Europa gäller inte för Sverige. Det är svårt att förstå logiken. Särskilt med tanke på att alla partier mer eller mindre intervenerar i den kommunala sektorn med olika direktiv och lagregler. Och så även inom detta område. Den 1 juli 2006 blev Sigtuna, Solna, Mölndal och Malmö mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn av den  enkla anledningen att kommunerna låg i anslutning till de stora inreseorterna Stockholm, Göteborg och Malmö och i Solnas fall att migrationsverket hade sitt kontor där. Hade deras kontor legat i Sundbyberg hade Sundbyberg blivit mottagningskommun. Kommunerna tar vid behov emot barnen i tillfälliga boenden innan de skickas vidare till andra kommuner. Någon större debatt blev det inte om detta och de berörda kommunerna hade inte så mycket att säga till om detta inför regeringens beslut. Men det var å andra sidan kommuner som är öppna mot omvärlden.

Att alla kommuner skall ta sitt ansvar är viktigt. De kommuner som i dag inte tar emot flyktingar eller i liten utsträckning har oftast en problematisk bostadsmarknad men det har väldigt många kommuner i Sverige i dag. Men de berörda kommunerna har oftast en väldigt bra arbetsmarknad vilket är viktigt för integreringen.

Hur många flyktingar kommunerna skall ta emot blir säkert en grannlaga uppgift. Och det kommer inte bli enkelt. Solna exempelvis är mottagningskommun för ensamkommande flyktingbarn och har en ganska stor inflyttning av flyktingar som söker sig hit på egen hand. I bland utan att ha passerat via en annan kommun eller söker sig hit från en annan kommun. Andra kommuner har den omvända situationen. Ingen söker sig dit på egen hand och många vill flytta från orten till en större kommun där det är lättare att umgås med landsmän och att hitta jobb.

Men den princip som måste gälla är att alla kommuner måste ta sin del av ansvaret.