Etikettarkiv: Lundagatan

Solna har fått sitt första passivhus

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för det första passivhuset i Solna. Det är ett litet hus på 34 lägenheter i det nya området Ingenting(Lundagatan) i Huvudsta. För övrigt det första bostadshuset i området. Att huset är ett sk passivhus innebär att huset är välisolerat och har tjockare väggar än ett normalt hus och återanvänder värme från elektriska produkter och kroppar. Energibehovet är ungefär hälften av ett vanligt bostadshus. Även om Solna genom vårt energibolag Norrenergi har världens miljövänligaste produktion av fjärrvärme är det intressant att pröva nya system för uppvärmning. Att pröva passivhus är intressant då energiförbrukningen halveras.

Även husets utformning är annorlunda och nyskapande. Se bilden ovan. Mot gatan är huset uppbygd av två fasader. Den inre är den yttervägg som är klimatgränsen mellan ute och inne. Den yttre fasaden kan ses som en loggia, dvs en täckt pelargång eller pelarhall som är öppen på minst en sida, ofta genom en kolonnad eller en arkad. I det här fallet bedöms loggian vara en del av byggnaden och inte en balkong. Husets fasad blir i det här fallet väldigt omväxlande där balkongerna finns på olika våningshöjder på ett osymmetriskt och varierat sätt. Uterummens olika placering gör att de många gånger för dubbel hushöjd och  blir på det sättet ljusare och luftigare.

Det är en mycket annorlunda fasad och efter en hel del funderingar var jag beredd att släppa fram bygglovet. Hus med liknande fasadutformning finns på någon enstaka plats i Sverige och har blivit mycket populärt.