Tag Archives: Kungens val

Filmen Kungens val är lika aktuell i dag som 1940.

Kungens val

I lördags kväll såg jag den norska filmen kungens val. Filmen handlar om den tyska invasionen av Norge den 9 november och de kommande dagarna. Den norska regeringen och kung Haakon VII får ett ultimatum. Norge måste välja mellan fullständig kapitulation och att överlämna makten till förrädaren Vidkun Quisling eller fullt krig. Kungen väljer, tillsammans med regeringen, att säga nej till de tyska kraven.

Filmen är intressant på många sätt. Den ger en bra beskrivning av den rådande situationen 1940 och visar på en naivitet inför de antidemokratiska rörelserna på 1930-talet. Något över 60 år sedan var Sverige och övriga Europa lika naiva.

1930-talets diktaturer, främst Tyskland och Italien växte sig starka och upprustade sitt försvar. Norges försvar var svagt. Det är talande när den norske statsministern Johan Nygaardsvold hävdade att Norges neutralitet skulle skydda landet. Landet blev överraskat av anfallet och någon mobilering hade inte skett tidigare och efter anfallet hackade regeringens beslutskraft betydligt.

Sverige under 2000-talets början visade på samma naivitet som Norge under 1930-talet(och även Sverige för delen). Sovjetunionens fall 1989 och demokratiseringen av Östeuropa under 1990-talet skapade en stor optimism. I Europa skulle det aldrig bli mer krig. Så blev det inte. Krig på Balkan, Krig mellan Ryssland och Georgien. Rysslands invasion av Krim. Vad vill Ryssland ha mer?

Trots att Putin tidigt visade på sina ambitioner fortsatte Sverige att avrusta. 2002 års försvarsbeslut var förödande. Landet avrustades i snabb takt och det strategiskt viktiga Gotland förlorade helt sitt försvar. En ö som den amerikanske generalen David Perkins sa är som ett osänkbart hangarfartyg mitt i Östersjön. Det gick tom så långt att den dåvarande finansministern Anders Borg ansåg att försvaret är ett särintresse.

När Sverige nu åter börjar upprusta är det att bygga upp det som man avvecklade. Det är mycket stora ekonomiska förluster som gjorts under avvecklingen.

Det gäller inte bara att analysera konsekvenserna av andra världskriget. Minst lika viktigt är att studera bakgrunden till andra världskriget. På den punkten har de politiker som var ansvariga för försvaret under 2000-talet inte lärt sig något av 1930-talets politiker. Sorgligt men sant.

Filmen är ett intressant tidsdokument. Ett måste för alla som är intresserade av Norden och andra världskriget. Dessutom är det många bra skådespelarprestationer och en påkostad film – hela 65 miljoner norska kronor. Gå och se den!

 

 

Annonser