Etikettarkiv: kompetensförsörjning

Ökat byggande innebär ökat personalbehov inom stadsbyggnadssektorn

Josa Lundbäck, vd på Abacus, Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholms stad, Jonas Örtquist, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen och Carina Lindberg, traineekoordinator på Huddinge kommun. Foto: Ellen Norman

Behovet av ett ökat bostadsbyggande är stort. Men en fråga som inte är uppe till diskussion speciellt ofta är det stora och ökande behovet av arbetskraft inom samhällsbyggnadssektorn. Det var temat för en frukostbricka som arrangerades av Stockholms Byggmästarförening och KSL – Kommunförbundet Stockholms län.

En av anledningarna till att det inte byggs mer är bristen på handläggare hos kommunerna. Vi ser en kommande personalbrist både hos byggbranschen och hos kommunerna, men vi befarar att den kommer att slå värst mot kommunerna som måste arbeta med att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare för att locka till sig rätt kompetens.

Jonas Örtquist, utvecklingsstrateg på länsstyrelsen informerade om att Stockholmsregionen står inför stora utmaningar. Det kommer att behövas 200.000 nya medarbetare till 2020 och av dessa behöver 150.000 ha eftergymnasial utbildning. För att klara detta behövs det fler utbildningsplatser inom högskolan och yrkeshögskolan och en regionförstoring så att fler boende i Mälardalen kan söka jobb i Stockholmsområdet. För exempelvis arkitekter kommer det att ske stora pensionsavgångar de kommande 10 åren. En tredjedel av länets 2300 arkitekter är över 55 år och rekryteringsbehoven stora. En fördel för branschen är att arkitektkåren är jämställd och jämställda branscher hittar lättare personal.

Josa Lundbäck, vd på Abacus, presenterade ett 5-punktsprogram för plankontoren för hur det kan bli lättare att rekrytera och behålla personal. Josa är utbildad planeringsarkitekt från Karlskrona och har själv jobbat med detaljplaner på ett stadsbyggnadskontor. Så här ser hans förslag ut.

  • Arbeta i team: Ta hand om de nyexaminerade och arbeta i en lärande organisation som också skapar karriärvägar. Här kan kommunerna bli bättre
  • Ta på ledartröjan: Kalla planarkitekter för planprojektledare.
  • Öka delaktigheten: Om man får vara delaktig får man också större insyn.
  • Gör jobbet själva: Det har nästan blivit en regel att ha plankonsulter, men det innebär också ökade kostnader och i slutändan måste handläggaren på kommunen ändå läsa in sig på ärendet. Istället för att flytta över kompetensen till konsulter och skapa en konkurrerande marknad – behåll den i huset.
  • Styr på resultat – istället för kostnad.

Josa Lundbäck tror att om kommunerna arbetar på detta sätt behåller de sin personal och det blir färre avbrott i processen.

Den kommunala sektorn representerades av Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef i Stockholms stad och Carina Lindberg, traineekoordinator på Huddinge kommun. Huddinge jobbar med att göra den kommunala sektorn känd. Den kommunala sektorn är okänd för studenterna. För att locka studenter att jobba i Huddinge kommun har kommunen startat ett traineeprogram. Många som har genomgått traineeprogrammet får då upp ögonen för den kommunala sektorn och inser att det finns många intressanta jobb inom den kommunala sektorn. Stockholm söker brett. De anställer inte bara arkitekter utan vill ha en bred bakgrund bland sina anställda.

Anders_Ekegren_moderator_och_Jonas_Ortquist_Carina_Lindberg.jpg

För den kommunala sektorn är det en nyckelfråga att kommunerna blir attraktiva kommuner och kan locka till sig personal. Sektorn har dålig image även om jobben oftast är mycket intressanta och utvecklande. Och är en bra bakgrund för den som vill söka sig till den privata sektorn. Att första hur en kommun fungerar och första det politiska livet är mycket värdefullt oavsett om man jobbar på byggbolag, konsultbyrå eller statlig tjänst.

Läs mer om seminariet på Stockholms byggmästareföreningens hemsida.

Läser mer om kommunernas kompetensförsörjning i ett tidigare inlägg som jag skrivit.

På den översta bilden från vänster Josa Lundbäck, Ann-Kristin Kaplan, Jonas Örtquist och Carina Lindberg. På den nedersta bilden frågas Jonas och Carina ut av undertecknad som är ordförande för KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning och var moderator för frukostmötet.

Foto: Ellen Norman