Etikettarkiv: KI

Ännu ett läkemedelsbolag kommer till Solna. Johnson & Johnson flyttar till Ulriksdal

J & J Ulriksdal

 

 

 

 

 

 

I går (17 september) beslutade stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Johnson &  Johnssons nya huvudkontor intill pendeltågsstationen i den nya stadsdelen Ulriksdal.

Det nya kontorshuset utgör den första etappen av en bebyggelse som sträcker sig längs med järnvägen vid Ulriksdal. Huset får även funktionen att skydda bostäderna intill från järnvägsbuller. Byggnaden med lokaler i bottenvåningen är placerad i hörnet av det nya torget som bildas vid utgången från Ulriksdals pendeltågsstation.

Jag är väldigt glad att Johnson & Johnson etablerar sig i Ulriksdal. Det är ett välrenommerat läkemedelsbolag som är det första företag  som flyttar in i Ulriksdal på den sida som vetter mot Ulriksdals station och blir en viktig del av den kommande centrumdelen.

Företaget är ett av många läkemedelsbolag eller Life-Science-bolag som etablerar sig i Solna. Förutom de faktorer som normalt lockar många företag till Solna: läget, närhet till tunnelbana, pendeltåg och tvärspårvagn, Bromma flygplats och Arlanda, attraktiva miljöer, övernattningsmöjligheter, bra företagsklimat och en utvecklingsinriktad stad är det närheten till Karolinska institutet (KI) och Karolinska sjukhuset (KS) som drar. För bolaget har det också varit viktigt att samla verksamheterna, som i dag finns på fyra ställen till ett ställe, och flytta in i moderna lokaler.

I direkt närhet till KI har Biovitrum placerat sig och vid Haga Norra, Frösunda, Stora Blå vid Sundbybergs station och Hagalunds industriområde har Glaxo Smith Kline, Eli Lilly, Bayer, Maquet Critical Care, Cepheid, Respironics, Sanofi Pasteur MSD och Kancera för att nämna några av de företag som har etablerat sig i Solna de senaste åren. Redan i dag är Solna en viktig del av det Life Science kluster som finns i vår region mellan Strängnäs-Uppsala och där själva navet ligger i Solna, d v s KI och KS. Inom en radie av några km finns dessutom Stockholms universitet och KTH och andra läkemedelsbolag i våra grannkommuner. Detta kluster , Stockholm Life Solna Stockholm, har förutsättningar att ytterligare stärkas när Stockholm och Solna byggs ihop med den nya Hagastaden

Bilden visar Johnson & Johnsons huvudkontor i Ulriksdal. Illustration Scheiwiller Svensson arkitektkontor

Nu kan BIOMEDICUM byggas – ett världsledande forskningscenter

Biomedicum från Solnavägen På sitt sista sammanträde för året bevilja stadsbyggnadsnämnden bygglov för det nya forskningscentrumet BIOMEDICUM i Karolinska/Hagastaden. Det är ett mycket stor byggnad omfattande 64762 kvm bruttoarena och där kommer 1700 personer att arbeta.

BIOMEDICUM en toppmodern anläggning särskilt utvecklad för experimentell medicinsk forskning. Det nya forskningslaboratoriet,   ger både mer forskningsyta och nya möjligheter att använda gemensam infrastruktur. Den experimentella forskningen på Karolinska Institutet växer och behovet av större laboratoriekapacitet och modernare lokaler på Campus Solna är stort.

Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner samlas under ett tak. Det planeras för många mötesplatser och en kärna av gemensamma faciliteter, vilket gör att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många.

De institutioner vid Karolinska Institutet som flyttar in i BIOMEDICUM är:

  • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
  • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
  • Institutionen för neurovetenskap

Biomedicum byggs i östra utkanten av Campus Solna, mellan Aula Medica och Widerströmska huset och i anslutning till det framväxande universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.

Målsättningen är att öka förutsättningarna för god forskning inom det medicinska området. BIOMEDICUM är väldigt viktigt för att Stockholmsregionen kan utvecklas inom Life Science och att Stockholm Life kan bli en ledande Life Science region i Världen. BIOMEDICUM kommer att ytterligare stärka det medicinska kluster som finns och utvecklas i Solna. Karolinska institutet, NKS (Nya Karolinska Solna) och alla de företag som etablerar sig i Solna för att ligga i närheten innebär stora fördelar för Solnas möjligheter att bli ett centrum i Sverige och övriga Världen inom Life Science.

Läs mer på min blogg om Aula Medica

Den spektakulära Aula Medica invigdes på Karolinska institutet

Aula Medica invigs

I fredags invigdes Karolinska institutets (KI) nya aula – Aula Medica. Nu är den på plats tolv år efter den första arkitekttävlingen. Det är en mäktig skapelse.  Dess speciella formspråk, den svängda byggnaden med sina 6000 triangelformade glasrutor i sex kulörer som lutar sig ut mot Solnavägen  gör den till en av Sveriges mest intressanta byggnader. Det visar att en byggnad inte nödvändigtvis behöver vara hög för att bli intressant. Och det finns en kraftfull symbolik i byggnaden. Såväl Karolinska sjukhuset som Karolinska institutet är i huvudsak byggt i rött tegel. Så är inte denna byggnad. Genom sitt annorlunda formspråk, placering och Akademiska stråket mellan sjukhuset och KI visar den att den binder ihop två delar till en enhet. Trots att byggnaden är placerad på ett litet område mellan det kommande Biomedicum och Gammelgården kommer den att bli en tydlig siluett framförallt från Stockholmssidan.

Den yttre sidan är spektakulär. Men husets inre är harmoniskt och skapar ro i skälen. Mycket stilfullt och vackert utformat i all sin enkelhet. Väl tilltagna utrymmen för samvaro utanför själva Aularummet.

Aulan är magnifik. Vilken skapelse. Med plats för 1000 personer, en väl tilltagen scen vilket möjliggör breda användningsområden. Gångar och ”sidoscener” lite här och där gjorde att själva invigningen kunde ges en speciell inramning med musik och underhållning från oväntade platser även utanför huvudscenen. En stor flygel som kommer fram från intet, Luftakrobatik från scenens tak och Sofia Vokalensemble som utnyttjade Aulans alla gångar och ”sidoscener” till oväntade intåg.

Med den nya Aulan får KI väsentligt bättre möjligheter att arrangera vetenskapliga symposier, större föreläsningar och andra mer publika evenemang på hemmaplan. Utan tvekan kan miljön bidra till nytänkande, här kan helt nya idéer födas.

För KI betyder givetvis det här mycket. KI är Sveriges enda medicinska universitet, med den i särklass största akademiska biomedicinska verksamheten. KI är ett internationellt framgångsrikt och högt rankat universitet. Och givetvis ger Aulan nya möjligheter inte bara för KI utanför hela Stockholmsregionen och Sverige.

Aulans utformning och akustik borde ge oanade möjligheter. Med sina 1000 sittplatser, väl tilltagna utrymmen utanför Aulan, serveringsmöjligheter och sin geografiska placering i mitten av den nya stadsdelen Hagastaden kan den säkert användas till arrangemang även utanför den akademiska världen. Frågan är om inte Solna har fått en konsertlokal väl i klass med Berwaldhallen och Konserthuset. Jag hoppas att Karolinska institutet ser möjligheterna.

Foto: Två favoriter på scen, Rennie Mirro och Karl Dyall :)

Den nedre bilden visar Karl Dyall och Rennie Mirro under kvällens invigning.

Arkitekt för Aula Medica är Gert Wingårdh. Formgivaren Ingegerd Råman har gjort konstverket Falling water 10.6 and 95 light cones för Aula Medica, ett elektroniskt vattenfall som täcker 40 kvadratmeter av väggen i foajén.

Vill du se fler intressanta bilder på Aula Medica läs då reportaget i Fastighetsvärlden.

Foto: Anne-Lie Elfvén