Etikettarkiv: Karolinska institutet

Arbetsgrupp föreslår att alla personnamn skall bort på KI:s område

Genagon Therapeutics | LinkedIn

På KI (Karolinska institutet) rasar en häftig diskussion om alla personnamn skall tas bort på vägar, salar, en aula, föreläsningssalar,  laboratorium eller vad det nu må vara. Mycket är det en intern diskussion på KI men när det gäller gator är det också en fråga för Solna stad.

Jag var ordförande i stadsbyggnadsnämnden när detta var ett ärende för stadens namnberedning och vid den tiden fastställdes namn på gator, torg etc i kommunfullmäktige. Numera är det byggnadsnämnden som beslutar i dessa frågor.

KI tog i början av 2000-talet kontakt med Solna stad då de insåg att de inte själva kan besluta om att namnge gatorna inom KI:s område. För KI var det inte frågan om en diskussion med staden utan för dem var det bara för staden att expediera KI:s beslut. De visste ju bäst om vilka som borde få gator uppkallade efter sig. De som skulle få en gata uppkallad efter sig var ett antal professorer som Granit, von Euler, Retzius, Berzelius och Scheele samt Nobel.

I fullmäktige ledda detta till en häftig och lång diskussion. Ingen av de föreslagna gatorna skulle uppkallas efter en kvinna och detta upprörde många, framför allt kvinnor i fullmäktige. Efter en lång diskussion återremitterades ärendet. Efter några månader återkom ärendet. Då hade KI kommit fram till att även Nanna Svarts skulle få en väg uppkallad efter sig.

Det finns säkert en och annan väg eller gata som blivit uppkallad efter en person som vi i dag anser olämpligt. Men som en arbetsgrupp inom KI förslår att alla personnamn skall tas bort och ersättas med namn som Genvägen och Artären är drastiskt och skulle göra KI historielöst. För att få bort namn som Retzius och von Euler skall alla namn bort även om de inte hade något med rasforskning eller nazism att göra. Som tur är det många remissinstanser inom KI som rasar mot förslaget. Annars ligger namn som Astrid Lindgrens sjukhus illa till liksom Eva och Georg Kleins aula.

Och inte minst Karolinska institutet självt, grundat av Carl Xlll. Undrar vilket förslag arbetsgruppen skulle komma med – Solnas medicinska universitet.

DN har skrivit om detta 2021-10-21

Aula Medica i Solna blev Årets Bygge 2014

Nu på morgon fick jag kännedom om att Aula Medica har utsetts till Årets Bygge 2014. Nytänkande, öppenhet och kreativitet var ledorden i juryns motivering till priset.  Aula Medica är väl värda priset. För mig som har haft förmånen att besöka huset är det en spännande upplevelse inte bara att stå utanför och titta på byggnaden utan den är minst lika spännande inuti. Det är en fantastisk byggnad som Wingårdh Arkitektkontor, Akademiska hus, Karolinska institutet, NCC, Ingegerd Råman mfl skapat.

Det är en häftig glasfasad och det ena hörnet sticker ut 23 ut över Solnavägen. I torsdags besökte folkpartiet Solna huset och efter en timmes rundvandring och möte och mat på restaurant Svarta Räven. Alla våra medlemmar var begeistrade över byggnaden och utsikten.

Aulan är magnifik och de härligt stora ytorna utanför Aulan ger en härlig rymd i byggnaden.

Men resan till dagens pris har varit lång. Det saknades pengar ganska länge till bygget  men en donation från Familjen Erling Perssons Stiftelse på 350 miljoner kronor 2007 gjorde projektet möjligt. Det har varit långa diskussioner med länsstyrelsen om att huset skulle hänga över Solnavägen och jag är i dag väldigt glad över att Solnas stadsbyggnadsnämnd vågade släppa fram en så modern byggnad i ett institutionsområde som har präglats av röda tegelhus med idéen hus i park.

Ett stort grattis till er alla som på olika sätt jobbat med Aula Medica och gjort att projektet kunde genomföras.

Juryns fullständiga motivering

”Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet, där byggnadens avancerade utformning hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik och planenliga genomförande. En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått sin personliga inramning.”

Läs mer om projektet och priset på Byggindustrins hemsida.  

Läs mer om Aula Medica i mitt blogginlägg och på Solna stads hemsida där du kan göra en virtuell rundvandring inifrån Aulan. Magnifikt.

Fotograf: Mattias de Frumerie

Nu kan BIOMEDICUM byggas – ett världsledande forskningscenter

Biomedicum från Solnavägen På sitt sista sammanträde för året bevilja stadsbyggnadsnämnden bygglov för det nya forskningscentrumet BIOMEDICUM i Karolinska/Hagastaden. Det är ett mycket stor byggnad omfattande 64762 kvm bruttoarena och där kommer 1700 personer att arbeta.

BIOMEDICUM en toppmodern anläggning särskilt utvecklad för experimentell medicinsk forskning. Det nya forskningslaboratoriet,   ger både mer forskningsyta och nya möjligheter att använda gemensam infrastruktur. Den experimentella forskningen på Karolinska Institutet växer och behovet av större laboratoriekapacitet och modernare lokaler på Campus Solna är stort.

Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner samlas under ett tak. Det planeras för många mötesplatser och en kärna av gemensamma faciliteter, vilket gör att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många.

De institutioner vid Karolinska Institutet som flyttar in i BIOMEDICUM är:

  • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
  • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
  • Institutionen för neurovetenskap

Biomedicum byggs i östra utkanten av Campus Solna, mellan Aula Medica och Widerströmska huset och i anslutning till det framväxande universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.

Målsättningen är att öka förutsättningarna för god forskning inom det medicinska området. BIOMEDICUM är väldigt viktigt för att Stockholmsregionen kan utvecklas inom Life Science och att Stockholm Life kan bli en ledande Life Science region i Världen. BIOMEDICUM kommer att ytterligare stärka det medicinska kluster som finns och utvecklas i Solna. Karolinska institutet, NKS (Nya Karolinska Solna) och alla de företag som etablerar sig i Solna för att ligga i närheten innebär stora fördelar för Solnas möjligheter att bli ett centrum i Sverige och övriga Världen inom Life Science.

Läs mer på min blogg om Aula Medica

Den spektakulära Aula Medica invigdes på Karolinska institutet

Aula Medica invigs

I fredags invigdes Karolinska institutets (KI) nya aula – Aula Medica. Nu är den på plats tolv år efter den första arkitekttävlingen. Det är en mäktig skapelse.  Dess speciella formspråk, den svängda byggnaden med sina 6000 triangelformade glasrutor i sex kulörer som lutar sig ut mot Solnavägen  gör den till en av Sveriges mest intressanta byggnader. Det visar att en byggnad inte nödvändigtvis behöver vara hög för att bli intressant. Och det finns en kraftfull symbolik i byggnaden. Såväl Karolinska sjukhuset som Karolinska institutet är i huvudsak byggt i rött tegel. Så är inte denna byggnad. Genom sitt annorlunda formspråk, placering och Akademiska stråket mellan sjukhuset och KI visar den att den binder ihop två delar till en enhet. Trots att byggnaden är placerad på ett litet område mellan det kommande Biomedicum och Gammelgården kommer den att bli en tydlig siluett framförallt från Stockholmssidan.

Den yttre sidan är spektakulär. Men husets inre är harmoniskt och skapar ro i skälen. Mycket stilfullt och vackert utformat i all sin enkelhet. Väl tilltagna utrymmen för samvaro utanför själva Aularummet.

Aulan är magnifik. Vilken skapelse. Med plats för 1000 personer, en väl tilltagen scen vilket möjliggör breda användningsområden. Gångar och ”sidoscener” lite här och där gjorde att själva invigningen kunde ges en speciell inramning med musik och underhållning från oväntade platser även utanför huvudscenen. En stor flygel som kommer fram från intet, Luftakrobatik från scenens tak och Sofia Vokalensemble som utnyttjade Aulans alla gångar och ”sidoscener” till oväntade intåg.

Med den nya Aulan får KI väsentligt bättre möjligheter att arrangera vetenskapliga symposier, större föreläsningar och andra mer publika evenemang på hemmaplan. Utan tvekan kan miljön bidra till nytänkande, här kan helt nya idéer födas.

För KI betyder givetvis det här mycket. KI är Sveriges enda medicinska universitet, med den i särklass största akademiska biomedicinska verksamheten. KI är ett internationellt framgångsrikt och högt rankat universitet. Och givetvis ger Aulan nya möjligheter inte bara för KI utanför hela Stockholmsregionen och Sverige.

Aulans utformning och akustik borde ge oanade möjligheter. Med sina 1000 sittplatser, väl tilltagna utrymmen utanför Aulan, serveringsmöjligheter och sin geografiska placering i mitten av den nya stadsdelen Hagastaden kan den säkert användas till arrangemang även utanför den akademiska världen. Frågan är om inte Solna har fått en konsertlokal väl i klass med Berwaldhallen och Konserthuset. Jag hoppas att Karolinska institutet ser möjligheterna.

Foto: Två favoriter på scen, Rennie Mirro och Karl Dyall :)

Den nedre bilden visar Karl Dyall och Rennie Mirro under kvällens invigning.

Arkitekt för Aula Medica är Gert Wingårdh. Formgivaren Ingegerd Råman har gjort konstverket Falling water 10.6 and 95 light cones för Aula Medica, ett elektroniskt vattenfall som täcker 40 kvadratmeter av väggen i foajén.

Vill du se fler intressanta bilder på Aula Medica läs då reportaget i Fastighetsvärlden.

Foto: Anne-Lie Elfvén