Etikettarkiv: Jungfrudansen

Nytt trygghetsboende planeras i Huvudsta

 

Skoga

I måndags tog kommunstyrelsen beslut om det skall byggas ett trygghetsboende vid Skoga äldreboende, Jungfrudansen i Huvudsta. Det är stadens bostadsstiftelse Signalisten som skall bygga 70 trygghetslägenheter som upplåts med hyresrätt. Det är en boendeform som kombinerar ett självständigt tryggt boende med närhet till stöd och service.

Stadens egen undersökning visar att det finns en stor efterfrågan på den här boendeformen. Många Solnabor bor oftast i tillgängliga bostäder, men inte alla, och det finns ett behov av mer service och trygghet i boendet.

Jag tycker att läget för ett trygghetsboende är väldigt bra. Det kommer att ligga granne med Skoga äldreboende som har en väl utbyggd service med aktiviteter och matsal. Och det är inte långt till Huvudsta Centrum med tunnelbana och ett bra serviceutbud med b l a mataffär, apotek, vårdcentral, kafé, frisör och bankomat. Och busshållplatsen finns utanför entrén till Skoga.

Trygghetsboende som boendeform överbryggar steget mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Genom trygghetsboende ökar valfriheten och det krävs ingen biståndsbedömning för att flytta in. Prioritet ges i första hand till Solnabor som fyllt 70 år.

Det var riksdagsledamoten Barbro Westerholm(FP) som ledde regeringens äldredelegation som myntade begreppet trygghetsboende som en form av boende för äldres som vill ha ökad trygghet och service men inte är i behov att särskild boende.

Genom  kommunstyrelsens beslut uppnår staden många mål. Vi får ett trygghetsboende, fler hyresrätter och Signalisten får en ny uppgift – att bygga och förvalta trygghetsboende – en viktig uppgift för att skapa ett socialliberalt samhälle.

Nu påbörjas ett intensivt arbete för de berörda nämnderna: kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, omvårdnadsnämnden och bostadsstiftelsen Signalisten.

Fotot visar det nuvarande Skoga.

Inga nya bostäder vid Jungfrudansen

I senaste numret av lokaltidningen Mitti 21 januari, nr 5 2014 finns en stor artikel om att en fastighetsutvecklare vill bygga bostadsgrottor ”grottbostäder” i Jungfrudansen. Solna stad har under årtionden med jämna mellan rum fått olika förslag nedanför Jungfrudansen och vid det gamla stenbrottet. Staden har sagt nej till alla förslag då vi anser det viktigt att behålla den gröna karaktären som finns längs vattnet vid Huvudsta strand. En uppfattning som delas av Solnaborna. Diskussionerna kring ny bebyggelse vid Råstasjön och tidigare vid Biddlesberg (Leitiextomten) och husbåtar vid Pampas Marina är frågor som starkt engagerar Solnaborna.

Det är folkpartiets uppfattning att det är viktigt att värna det gröna område som finns mellan bebyggelsen i Solna strand och Pampas Marina. Det nya Huvudsta som växte fram under 60-och 70-talet byggde på tanken att strandremsan skulle vara grön och bebyggelsen ske en bit ifrån stranden. En tanke som fortfarande håller och det är så vi planerar även idag. Och det sker i dag en omfattande bebyggelse längs Storgatan/Armégatan och i Ingenting.

Två undantag har gjorts från denna princip är. Det ena är Leitex och det andra är Huvudsta Gård. Leitextvätten omvandlades från tvätt till bostäder. Många var kritiska mot detta men när jag i dag träffar på Solnabor som promenerar längs stranden tycker många att husen har blivit fina, området har öppnats upp och gjorts tillgängligt och grönytorna har utökats. Dessutom har tryggheten ökat genom att fler människor rör sig i området. Det andra är Huvudsta Gård där vi har tillåtit att en byggnad som brann ner för ett tiotal år sedan till hälften har återuppförts. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett planuppdrag för arbetsmiljöverkets gamla byggnad som har varit svårt att hyra ut. Arbete pågår med detta men jag kan inte se att det skulle påverka Huvudsta strand negativt. Området i dag är ganska trist och ödsligt och skulle må bra av en rejäl uppfräschning.

Läs mer om ny bebyggelse på Leitextomten (Biddlesberg).