Tag Archives: Järnvägsunderhåll

Går det att åka tåg söder om Stockholm

Dagen innan midsommar drabbades 10.000 tals passagerare som skulle resa från Stockholm C söderut av ett totalstopp på åtskilliga timmar innan de förhoppningsvis kom i väg till sina slutdestinationer. För många innebar det att de blev kraftigt försenade eller kanske inte ens hann fram till midsommarfirandet.  Och för vissa blev det att bo på hotell. Orsaken var så enkel som en kabelbrand.

Dagen innan midsommar är ju en extrem olycklig dag för tågförseningar. Det kan bara vara julhelgen som kommer i paritet.

Hade detta varit en enstaka händelse så hade det inte varit ett så stort problem. Olyckor händer hela tiden. Problemet är att det mellan sträckan Stockholm södra och Södertälje hela tiden inträffar incidenter som leder till korta förseningar eller timslånga för såväl pendeltåg som tåg till Göteborg och Malmö.

Och bättre blir det inte. Jag har i många år åkt tåg såväl privat som i tjänsten. De förseningar i tid och omfattning som nu är har jag aldrig varit med om tidigare. Att åka till Västerås eller Uppsala är oftast inget problem förutom vintertid. Men att åka till Eskilstuna, Nyköping eller Göteborg. Då vet man aldrig om man kommer fram i tid.

Om det inte sker en förändring är risken stor att såväl företag som privatpersoner undviker att etablerar sig i de områden som kontinuerligt drabbas av tågförseningar.

Ingen riksdagsmajoritet är utan ansvar i denna fråga. Det är årtionden av försummelser av järnvägsnätet som hela tiden visar sig. Som en paradox så utreder staten möjligheten att införa hastighetståg. Det kan knappast vara rätt prioritering. Det behövs stora pengar att rusta upp och förbättra det befintliga järnvägsnätet. Det borde vara första prioritet. Och ännu bättre vore det om de politiska partierna kunde bli överens om en långsiktig plan över järnvägsinvesteringar som inte förändrades oavsett vilka som sitter vid makten

Annonser