Etikettarkiv: Invasion

EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar.

Utveckling i och omkring Ukraina är oroväckande. Ryssland har tagit kontrollen och beslutat att Sevastopol och Krim är en del av den Ryska federationen. De senaste dagarna har tidningarna varit fulla av spekulationer om Ryssland tänker invadera den östra rysktalande delen av Ukraina eller om hela Ukraina invaderas. Det finns även farhågor för att Ryssland via Ukraina skall invadera det rysktalande Transnistrien som är en del av Moldavien.

Kommer det att ske?  Ett klart svar kan  nog bara ges av Vladimir Putin själv men tecknen är inte ljusa. Putin sa i sitt Kremltal i veckan att ”Vi är ett folk och Kiev är modern av ryska städer. Det traditionellt ryska är vår gemensamma källa och vi kan inte leva utan varandra.” Hans syn på Ukraina liknar alltför mycket Tysklands syn på Tjeckoslovakien under 30-talet – en onaturlig stadsbildning som lätt kan krossas.

I dag finns det en stor oro i Östeuropa över vad som kan hända. Många länder i  Östeuropa har en stor rysk minoritet: Estland (25 %), Lettland (27 %) och Kazakstan (17 %). Och samma argumentation som Ryssland tillämpar på Ukraina kan tillämpas  på dess länder.

Kommer EU och USA komma till Ukrainas hjälp om det blir en militär konflikt? Jag tror knappast det och det som hitintills har gjorts imponerar inte. Att 33 personers tillgångar i Väst har frysts och att dessa inte kan resa in i EU bekymrar knappast Putin.

Jag bedömer att EU och USA inte kommer att ingripa i Ukraina av följande skäl.

1. USA och EU har svårt att enas om gemensamma åtgärder och även inom EU spretar man åt olika håll.

2. Europa har väldigt svårt att enas om olika åtgärder. Många länder har stora ekonomiska band till Ryssland och skulle förlora stora pengar tom vid olika typer av handelsembargon. Frankrike har enligt tidningsuppgifter stora vapenaffärer på gång med Ryssland, Tyskland är beroende av rysk gas och vårt broderland Finland har en omfattande handel med Ryssland. Det är således inte bara Ryssland som förlorar på en isolering.

3. Ukraina ligger för långt bort och det är svårt att uppbåda ett stort engagemang i Väst för att gå in militärt i landet.

4. Västeuropa har svårt att ta till sig Rysslands geopolitiska strategi även om den finns dokumenterad sedan fler år i en strategisk plan och tillämpad i praktiken i Georgien 2008 och i Ukraina 2014.

5. Att starta ett krig är lätt men att avsluta ett krig är svårare. Och kommer Ryssland, EU och USA i krig med varandra,  vilket ännu inte har skett någonstans efter andra världskriget,  så vet ingen hur detta slutar. Sprider sig kriget utanför Ukrainas gränser?

Men passiviteten kan bli förödande. Om Väst låter en invasion av Ukraina och Transnistrien passera visar det på svaghet och Putins tuppkam växer. Det kan bli en farlig dynamik. Hitler trodde inte att Storbrittanien skulle angripa Tyskland efter invasionen av Polen. De hade ju låtit honom ansluta Saarland efter en folkomröstning ? 1935, militariserat Rhenlandet, anslutit Österrike, invaderat först Sudetenland och sedan tagit över hela Tjeckoslovakien.

Och hur ställer sig EU och USA om Östersjön involveras? Och detta kan även påverka Sverige. Samma argumentation som Ryssland använder sig av i Ukraina kan tillämpas på i Baltikum. Det kan gälla ryssar i Baltikum, korridor mellan Ryssland och Kaliningrad och buffertzoner kring Sankt Petersburg. Och låt oss inte glömma att Ryssland invaderade Gotland 22 dagar under Svensk-Ryska kriget 1808-1809 där krigshändelserna i övrigt utspelade sig i Finland och norra Sverige. Gotland är strategiskt och den som kontrollerar Gotland kan förhindra att någon utnyttjar Gotland som språngbräda.

Det är inte alltid så att historien upprepar sig men det känns väldigt oroväckande ut. Berlin 1936 och Sotji 2014. Invasion av Tjeckoslovakien 1938 och Ukraina 2014.

Jag har tidigare skrivit om utvecklingen i blogginlägget Berlin 1936 Tjeckoslovaken 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Bilden ovan har gjorts av den folkpartistiske riksdagsledamoten Fredrik Malm. Mycket talande.

Berlin 1936 Tjeckoslovakien 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Den senaste veckan har jag befunnit mig på semester i Asien och försökt följa utvecklingen i Ukraina via Channel New Asia och svenska hemsidor. Historien upprepar sig är ett ofta använt uttryck. Och det har aldrig stämt bättre än nu. Det finns alltför slående likheter mellan Tyskland under 30-talet och Ryssland under Putin. Förevändningarna är de samma. På 30-talet invaderade Tyskland omgivande länder för att skydda den tyska befolkningen. Ett tydligt exempel är invasionen av Sudettyskland och därefter hela annekteringen av hela Tjeckoslovakien. Tyskland kunde inte heller respektera första världskrigets gränser. Utvecklingen i Ukraina stämmer allt för väl med 30-talets utveckling. Ryssland invaderade i helgen delar av Krim och även Ukrainska radio- och tv-stationer. Putin har svårt att acceptera de gränser som uppstod efter Sovjetunionens upplösning 1989.

Utländska regeringenschefer och svenska politiker fördömer givetvis utvecklingen i Ukraina. Men frågan är vad som kommer att hända. Jag tror inte att det kommer att hända speciellt mycket. Återbud till G 8-mötet, kanske handelshinder men som en del analytiker i media skriver i dag. Det finns inte så mycket att göra – om man inte vill invadera. Och det kommer lika lite som 1938 att ske. Även om erfarenheterna från 1938 visade att en invasion till Tjeckoslovakiens fördel 1938 kanske hade kunnat förhindra andra världskrigets utbrott. Riskerna är betydande att Ryssland inte nöjer sig med Krim utan även gör anspråk på andra delar av Ukraina. Ryssland påverkas väldigt lite av internationella opinioner och en internationell kris kan snarare stärka Putins ställning i Ryssland. Precis som i 30-talets Tyskland finns det i Ryssland en inställning att de är förfördelade och att Världen inte förstår Ryssland. Jag har under hela Putins regeringstid haft ett stort misstroende mot honom. Invasionen i Georgien är bara ett av många exempel på hans sätt att agera. Vart det bär hän i Ukraina kan ingen säga med bestämdhet. Men jag befarar det värsta. Vi som jobbade aktivt i FPUs Östeuropagrupp under 70-och 80-talet blev ju givetvis överlyckliga över utvecklingen de första åren efter 1989. Utvecklingen har ju inte varit entydigt positiv. En klart positiv utveckling i Polen och Baltikum. En katastrofalt negativ utveckling i Ungern som på 70-talet ansågs som ett föregångsland bland de östeuropeiska staterna. Men utvecklingen i Ryssland är ändock mest oroande. Det är ett stort land som fortfarande har ett internationellt inflytande, exempelvis i Syrien, och har inte mentalt förlikat sig med Sovjetunionens fall, och förlorade landområden. Putin vet precis som Hitler att västvärlden är villrådigt och vet inte hur de skall hantera situationen. Och det kommer han att utnyttja och flytta fram Rysslands positioner. För precis som Frankrike och Storbritannien inte kom till tjeckernas hjälp 1938 kommer Ukrainas folk att inte få militär hjälp av NATOs styrkor 2014. Ett krig är lätt att starta men svårt att få slut på har många politiker och statschefer fått erfara under årens lopp.

Bloggar:

Jesper Svensson(FP) – Nya prövningar för Europa.

Rasmus Jonlund (FP) – Otryggt Kreml väljer åter maktspråk – hade ett annat Ryssland varit möjligt.

Fotnot: Vill ni veta mer om Tjeckoslovakien kan jag rekommendera er att läsa boken Vi är förrådda! Tjeckoslovakiens undergång 1938, Författare Anders Persson, Ordfronts förslag ISBN 9789173240932