Etikettarkiv: Ingenting

117 nya lägenheter i Ingenting, Huvudsta

 

Idag var jag i egenskap av stadsbyggnadsnämndens ordförande med och tog det första spadtaget för 117 st bostadsrättslägenheter i det nya bostadsområdet (kv Ektorget) Ingenting i Huvudsta inte så långt i från Västra Skogens tunnelbanestation. Det är  HSB som är byggherre och det är Skanska som bygger.

Det är på många sätt ett intressant område med många kvaliteter. Det har historia med anknytning till 1700-talet med skulptören Sergel och Carl Mikael Bellman. SBL-området som kallades för tidigare är ett av modernismens viktigaste äldre områden med den världsberömde Gunnar Asplund som arkitekt.

Området får en tydlig stadskaraktär med tydliga kvarter, torg, affärer i bottenvåningarna och en elegant arkitektur i harmoniska färger.

Området har  ett ypperligt läge där det tar 7 minuter till T-centralen med tunnelbanan, du promenerar till Solna Centrum på 15 min och Ulvsundasjöns strandpromenad med b l a  Pampas Marina, Huvudstabadet och Augustendals 4 H-gård  alldeles i närheten.

Med på bilden är från vänster undertecknad, Anders Svensson, VD HSB Stockholm och Fredrik Gustavsson, projektchef på Skanska.

Läs mer om Ingenting på Solna stads hemsida, HSBs hemsida och i ett tidigare blogginlägg som jag skrivit om området.

Många nya små lägenheter byggs i Huvudsta.

Trubaduren

Nu fortsätter utbyggnaden av bostadsområdet Ingenting i Huvudsta. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 265 lägenheter i kv Trubaduren. Under många år har det byggts många större lägenheter. I det här projektet är det hela 82 % ettor och tvåor och 18 % är 2,5-3or. D v s 94 ettor, 122 tvåor och 49 treor. Det är ett mycket tydligt trendbrott mot att det även byggs ettor.

Husen är 6-7 våningar höga utom ett som är 13 våningar högt, ett punkthus i form av ett torn. Lokaler finns i alla kvartershörn. Det kommer att finnas två gemensamhetslokaler och lite unikt är  att det kommer att bli cykelrum med verkstad. Ett problem i många fastigheter är bristen på cykelparkering. Så blir det inte här. Det blir 533 cykelparkeringar, dvs två per lägenhet.

I december beviljade stadsbyggnadsnämnden lov för nya bostäder i  kv Styckjunkaren, även det beläget i Huvudsta. I det projektet var det 36 % smålägenheter och i ett tidigare projekt i Ingenting, Skulptören var motsvarande siffra 63 %.

Byggherre är SSM Bygg och Fastighets AB.

Läs mer på Solna stads hemsida där det finns ytterligare bilder på husen och även hänvisning till tjänsteskrivelsen.

487 nya lägenheter och stadsradhus i tre olika stadsdelar i Solna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde om bygglov till 487 nya lägenheter i tre olika stadsdelar i Solna. Varje enskilt projekt är inte så stort men att Solna beviljar bygglov för så många bostäder vid ett tillfälle är stort. Det är mer än vad de flesta av länets kommuner bygger på ett år.

Det blir allt ifrån många små lägenheter(ettor och tvåor) till mycket populära stadsradhus, fördelade på fyra varierade områden i Solna: Två områden i Järvastaden, ett i Ulriksdal (även  stadsradhus) samt i det helt nya området Ingenting i Huvudsta.

Solna är en av de kommuner i Stockholms län som tar ett stort ansvar för att det byggs nya bostäder. Och det är därför vi är den kommun som har den tredje största befolkningsökning i länet under 2013. Det som känns särskilt bra är att i de här projekten blir det väldigt många små lägenheter – ettor och tvåor – vilket är ovanligt. Den finns en stor efterfrågan på små lägenheter. Det är ett tydligt trendbrott att byggbolagen nu satsar på många smålägenheter. I kv Skulptören är hela 63 % av de 117 lägenheterna ettor och tvåor och i Stensötan, ett av projekten Järvastaden, är motsvarande siffra 42 procent.

Läs mer om Järvastaden
Läs mer om Ulriksdal
Läs mer om Ingenting

Trafikverket och Solna genomför åtgärder för att minska bilköerna genom Huvudsta.

Solna stad och trafikverket har i samband med utbyggnaden av det nya området Ingenting i Huvudsta tecknat ett genomförandeavtal som reglerar tre åtgärder. Dels en ny rondell söder om Postens huvudkontor, som via den nya vägen Bolstomtavägen som går mellan huvudkontoret och Postterminalen, gör det möjligt att nå Ingenting även från det hållet.

Dels innehåller överenskommelsen ett antal ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägnätet i Huvudsta. Bilden till vänster visar att trafikverket på egen bekostnad bygger ytterligare ett vänstersvängfält i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan. Det innebär att framkomligheten ökar då det blir tre körfält (två till vänster och ett till höger) istället för två. I avtalet ingår även att trafikverket genomför en översyn  och trimning av trafiksignalerna i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan samt vid de korsningar där Armégatan möter Lundagatan, Järnvägsgatan och Huvudstagatan.  Sammantaget räknar trafikverket och Solna stad att trafikrytmen genom Huvudsta förbättras och köerna förkortas. Solna stad har tidigare tagit bort trafiksignalen för bilar som kommer från järnvägsgatan. En förbättring i framkomligheten kommer även att ske när omläggningen av vattenledningarna blir klara vid korsningen  Armégatan/Infanterigatan.

Solna har fått sitt första passivhus

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för det första passivhuset i Solna. Det är ett litet hus på 34 lägenheter i det nya området Ingenting(Lundagatan) i Huvudsta. För övrigt det första bostadshuset i området. Att huset är ett sk passivhus innebär att huset är välisolerat och har tjockare väggar än ett normalt hus och återanvänder värme från elektriska produkter och kroppar. Energibehovet är ungefär hälften av ett vanligt bostadshus. Även om Solna genom vårt energibolag Norrenergi har världens miljövänligaste produktion av fjärrvärme är det intressant att pröva nya system för uppvärmning. Att pröva passivhus är intressant då energiförbrukningen halveras.

Även husets utformning är annorlunda och nyskapande. Se bilden ovan. Mot gatan är huset uppbygd av två fasader. Den inre är den yttervägg som är klimatgränsen mellan ute och inne. Den yttre fasaden kan ses som en loggia, dvs en täckt pelargång eller pelarhall som är öppen på minst en sida, ofta genom en kolonnad eller en arkad. I det här fallet bedöms loggian vara en del av byggnaden och inte en balkong. Husets fasad blir i det här fallet väldigt omväxlande där balkongerna finns på olika våningshöjder på ett osymmetriskt och varierat sätt. Uterummens olika placering gör att de många gånger för dubbel hushöjd och  blir på det sättet ljusare och luftigare.

Det är en mycket annorlunda fasad och efter en hel del funderingar var jag beredd att släppa fram bygglovet. Hus med liknande fasadutformning finns på någon enstaka plats i Sverige och har blivit mycket populärt.