Etikettarkiv: hyreslägenheter

Spännande bostadsdebatt på Solnas budgetfullmäktige

Ett av de första passen på årets budgetfullmäktige var debatten om byggnadsnämndens och miljönämndens budget. Så mycket diskussion om nämndernas budgetar var det inte utan mycket av debatten handlade om bostadsbristen.

Bostadsbristen är stor i alla storstäder och universitetsstäder i Sverige och den är särskilt stor i vår region. Det är den stora anledningen till att Solna har ett omfattande bostadsbebyggelse. I år räknar vi med att bevilja bygglov för 1200 lägenheter och egna hem. Det är mycket få kommuner utöver de tre storstäderna som har ett så omfattande bostadsbyggande.

I det läget blev ett inlägg från en vänsterpartist dagens roligaste inlägg. Vänsterpartisten  sade att borgarna inte vill bygga bort bostadsbristen och att Vänsterpartiet bara vill bygga bort  hyresrätter. Inget kan vara felaktigare. Alliansen har under lång tid  byggt många bostäder i Solna och vi vill även framgent bygga många bostäder.

Ett stort problem för bostadsbyggandet är att regeringen inte har tagit ett enda viktigt beslut för att underlätta för bostadsbyggandet. Och inga beslut lär komma under den här mandatperioden om socialdemokraterna och miljöpartiet fortsätter regera Sverige.

Alliansens uppfattning är att vi skall bygga en mångfald av upplåtelseformer såsom bostadsrätter, hyresrätter, LSS-bostäder, studentbostäder och egna hem.  Till mycket stor del blir det lägenheter i flerfamiljshus. Vi ställer oss även positiva till att bygga ägarlägenheter men i dagsläget har intresset från byggbolagen varit väldigt liten.

Även den kommande Översiktsplanen kom upp i debatten. Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber sa att Miljöpartiet ställer sig bakom planens intentioner om att Solna skall ha 100.000 invånare 2030. Utan tvekan ett intressant inlägg.

Många kommunfullmäktigeledamöter tog upp frågan om att bygga trygghetsboenden/ +70-boenden.  Förutom undertecknad gav även Samuel Klippfalk(KD) och Berghamrapartiets Göran Thingwall  sitt fulla stöd till tanken. Det är bra. Många äldre vill inte bo kvar hemma utan vill till ett boende med service, trygghet, tillgänglighet och social samvaro. Staden planerar  nu för  trygghetsboenden i Huvudsta och Råsunda. Genom budgetöverenskommelsen med Bergshamrapartiet skall det även byggas +70-boenden.

Signalistens ordförande, moderaten Magnus Nilsson informerade om Signalistens omfattande planer på bostadsbebyggelse i olika stadsdelar. Stiftelsen planerar nya bostäder i Huvudsta, Råsunda, Bagartorp och Hagalund och även Bergshamra kan bli en viktig del av Bergshamrastrategin.

En spännande bostadspolitisk debatt i en stad som verkligen vill ta ansvar för bostadsbyggandet och inte bara planerar utan genomför bostadsprojekt i stadens alla stadsdelar.

 

Över 1000 nya hyresrätter byggs i Solna

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De senaste månaderna har kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden beslutat om att påbörja planeringen av flera projekt som helt eller delvis innehåller hyresrätter. De kommer att byggas i Huvudsta, Råsunda, Frösunda och Bergshamra.

Det största enskilda projektet är 160 nya hyresrätter i kv Ballongberget i närheten av Solna station i stadsdelen Frösunda. Det är Diligentia som vill bygga dessa på sin egen mark. En annan fördel med detta projekt är Diligentia och Solna stad har kommit överens om att bygga en bro över Kolonnvägen mellan där målbron i dag slutar och till Frösunda. Detta gör det betydligt lättare för alla som bor i Ballongberget och Frösunda att ta sig till Solna station och Arenastaden.

Ett annat viktigt projekt är byggandet av 70 hyresrätter som trygghetsboende vid Skoga äldreboende, Jungfrudansen i Huvudsta. Det är den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten som kommer att bygga och förvalta dessa lägenheter som riktar sig till boende i Solna som är över 70 år och vill ha tillgängliga lägenheter, gemensamhetslokaler och bra service.

I dag på stadsbyggnadsnämnden kommer vi ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 40 lägenheter på ett parkeringsgarage i kvarteret Sfären i Bergshamra. Fastighetsägare är Stena Fastigheter.

I två olika projekt i Råsunda och Huvudsta kommer det att bli 10 speciallägenheter i vardera projektet som kommer at bli hyresrätter. De övriga lägenheterna blir bostadsrätt.

Det innebär att staden har påbörjat arbetet med att bygga 290 nya hyresrätter i olika delar av staden.

Det pågår även byggnation av 141 hyreslägenheter vid Göran Perssons väg i Huvudsta där det är fastighetsägaren Wåhlins fastigheter som bygger. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat bygglov för 200 studentbostäder i Huvudsta som jag hoppas att vi kan ta första spadtaget för i höst.

Min förhoppning är att vi de närmaste månaderna kan besluta om byggandet av fler hyresrätter, b l a 400 student- och forskarbostäder vid Fogdevreten.

Sammanlagt är det 1031 nya hyreslägenheter på gång i Solna. Och fler kommer det att bli.

Av den allmänna debatten kan man få uppfattningen att det inte finns några hyresrätter i Solna. Solna är en av de kommuner i länet som har många hyresrätter. Över 40 % av alla lägenheter i Solna är hyresrätter vilket är en hög andel.

Från mitt partis sida – Folkpartiet vill vi fortsätta att bygga fler hyresrätter. Och vi kommer att se till att det byggs fler hyresrätter i Solna. Vi vill skapa en mångfald av olika boendeformer och där kommer hyresrätten även fram gent att spela en viktig roll i Solna.

Jag har skrivit blogginlägg om Trygghetsboende i Huvudsta, studentbostäder i Huvudsta och Wåhlins lägenheter här.

Bilden ovan är tagen vid den första sprängningen av 141 nya hyreslägenheter i Huvudsta.

 

Hyresrätter och Ägarlägenheter på taket i ett gammalt kontorshus i Solna

SparrisenEn kylig i dag i april besökte jag Wåhlin Fastigheters nya bostadsprojekt i Huvudsta  tillsammans med Nina Lundström, riksdagsledamot från Sundbyberg och vice ordförande i riksdagens civilutskottet. Anledningen till vårt besök är att det nya bostadshuset i kv Sparrisen är ett intressant projekt på många sätt. Dels konverteras ett kontorshus som var svårt att hyra ut som kontor pga lågt i tak, svårplanerade våningsplan och för kontor inte ett optimalt läge  till 110 hyreslägenheter. Från  början planerades det åtta radhus på taket som också skulle bli hyreslägenheter men för att få en bättre ekonomisk kalkyl gjordes dessa lägenheter om till ägarlägenheter. De första i Stockholmsregionen och som nummer två i Sverige efter ett hus på Öckerö utanför Göteborg. Detta projekt hade överhuvudtaget inte varit möjligt om inte tredimensionell fastighetsbildning hade införts för några år sedan.

Inledningsvis visade det sig inte helt lätt att juridiskt ordna detta på ett smidigt sätt. Om de gemensamma utrymmena i byggnaden skulle skötas av en samfällighet skulle ägaren till hyresrätterna, Wåhlins med 110 lägenheter få en röst och varje ägare till en ägarlägenhet få en röst var och tillsammans 8 röster och därmed majoritet. Detta skulle aldrig fungera bra.

I dialog med lantmäteriet valdes en annan väg –  servitutsvägen. Detta innebär i korthet att Wåhlins äger och förvaltar byggnaden. Ägarlägenheterna får via servitut tillgång till hiss, trappor och andra gemensamma utrymmen. Varje ägarlägenhet har sitt eget abonnemang på vatten, el och värme och sophämtningen sker via en gemensamhetsanläggning.

Att bygga på det här sättet blir dyrare än att bygga  ett vanligt hus då varje ägarlägenheter får egna schakt för ledningar och serviser.

I praktiken behöver inga nya parkeringsplatser byggas då de nya lägenheterna övertar kontorshyresgästernas p-platser i ett närliggande parkeringshus. Det kommer att finnas gott om cykelparkeringar och även förråd för hyresgästerna och ägarlägenheterna men även för extern uthyrning. Genom att det är ett souterränghus gäller det att använda de mörka ytorna till förråd, cykelparkeringar och tvättstugor. I bottenvåningen kommer det att finnas kontorslokaler.

Jag tycker detta är en genialisk lösning på många sätt. Ett svåruthyrt kontorshus omvandlas till bostäder i Huvudsta som ligger väldigt centralt i regionen med närhet till tunnelbana,  nyrenoverade Huvudsta Centrum och grönområdet vid Ulvsundasjön.

Att bygga ägarlägenheter på taket skapar en bättre ekonomi för projektet, ger blandade upplåtelseformer i ett hus och dessutom åtta nya lägenheter utan att en kvm grönyta tas i anspråk. Wåhlins har dessutom tillsammans med lantmäteriet gjort ett juridiskt arbete som kan vara vägledande för andra fastighetsägare som vill göra på samma sätt.

Wåhlins har även  bildat ägarlägenheter i kv Makaronen på Järnvägsgatan i Sundbyberg (3 nya ägarlägenheter), kv Vinden (3 nya lägenheter) och i kv Stolsmakaren, Stockholm (3 lägenheter)

På bilden ovan är from vänster Jörgen Engström, VD Wåhlin fastigheter AB, Nina Lundström och bloggaren själv, Anders Ekegren

Läs även mitt tidigare  blogginlägg om samma byggnad – Kontorshus blir hyresrätter i Huvudsta och I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken.