Etikettarkiv: Huvudsta

Nu får Solna strand och Huvudsta kollektivtrafik till sjöss. Två nya båtlinjer införs.

Efter tjugo års enträget arbete är det äntligen dags att från och med 2015 sjösätta två nya pendelbåtslinjer. Redan inför valet 1994 drev Folkpartiet i Solna kravet på en båtlinje som bla skulle trafikera Huvudsta skulle inrättas. Nu blir det verklighet genom landstingets trafiknämnd som i dag har fattat beslut om att införa trafikplikt för de två linjerna enligt den nya kollektivtrafiklagen . En av dem kommer att gå mellan Ulvsunda och Södersjukhuset och det är alltså den som kommer att stanna till vid Solna Strand och Huvudsta. Den andra linjen kommer att trafikera Södermalm, City och Kungsholmen. Vi talar om sammanlagt åtta båtar som nu kommer att trafikera Stockholm och Solnas vatten.

Tanken är att båtarna framför allt ska erbjuda ett snabbt sätt att kunna resa mellan södra och norra delen av centrala Stockholm samt  Huvudsta . I och med att det blir allt mer populärt att cykelpendla är det också en självklarhet att man kommer att kunna ta med sig cykeln på båten. Att binda ihop olika trafikslag känns modernt och allt mer självklart när man planerar hur trafiken ska utvecklas. Att nu också börja erbjuda kollektivtrafik i större utsträckning på vattnet är ett resurseffektivt och intelligent sätt då  man slipper trängsel och det är förhållandevis små investeringar vi talar om.

Detta är ett tydligt exempel på att det gäller att vara uthållig i politiken, det är lätt att jämföra med ett maraton och vi folkpartister är av segt virke. En stor eloge till Stella Fare (FP), vice ordförande i trafiknämnden som länge har drivit frågan om kollektivtrafik till sjöss.

Inslag från ABC, läs även ett  reportage  i Mitt i Solna där jag intervjuvas.

Bilden är tagen från Mitt i Solna. Siffran nr 2 på bilden avser Solna Strand och nr 3 Huvudsta.

Många nya små lägenheter byggs i Huvudsta.

Trubaduren

Nu fortsätter utbyggnaden av bostadsområdet Ingenting i Huvudsta. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 265 lägenheter i kv Trubaduren. Under många år har det byggts många större lägenheter. I det här projektet är det hela 82 % ettor och tvåor och 18 % är 2,5-3or. D v s 94 ettor, 122 tvåor och 49 treor. Det är ett mycket tydligt trendbrott mot att det även byggs ettor.

Husen är 6-7 våningar höga utom ett som är 13 våningar högt, ett punkthus i form av ett torn. Lokaler finns i alla kvartershörn. Det kommer att finnas två gemensamhetslokaler och lite unikt är  att det kommer att bli cykelrum med verkstad. Ett problem i många fastigheter är bristen på cykelparkering. Så blir det inte här. Det blir 533 cykelparkeringar, dvs två per lägenhet.

I december beviljade stadsbyggnadsnämnden lov för nya bostäder i  kv Styckjunkaren, även det beläget i Huvudsta. I det projektet var det 36 % smålägenheter och i ett tidigare projekt i Ingenting, Skulptören var motsvarande siffra 63 %.

Byggherre är SSM Bygg och Fastighets AB.

Läs mer på Solna stads hemsida där det finns ytterligare bilder på husen och även hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Inga nya bostäder vid Jungfrudansen

I senaste numret av lokaltidningen Mitti 21 januari, nr 5 2014 finns en stor artikel om att en fastighetsutvecklare vill bygga bostadsgrottor ”grottbostäder” i Jungfrudansen. Solna stad har under årtionden med jämna mellan rum fått olika förslag nedanför Jungfrudansen och vid det gamla stenbrottet. Staden har sagt nej till alla förslag då vi anser det viktigt att behålla den gröna karaktären som finns längs vattnet vid Huvudsta strand. En uppfattning som delas av Solnaborna. Diskussionerna kring ny bebyggelse vid Råstasjön och tidigare vid Biddlesberg (Leitiextomten) och husbåtar vid Pampas Marina är frågor som starkt engagerar Solnaborna.

Det är folkpartiets uppfattning att det är viktigt att värna det gröna område som finns mellan bebyggelsen i Solna strand och Pampas Marina. Det nya Huvudsta som växte fram under 60-och 70-talet byggde på tanken att strandremsan skulle vara grön och bebyggelsen ske en bit ifrån stranden. En tanke som fortfarande håller och det är så vi planerar även idag. Och det sker i dag en omfattande bebyggelse längs Storgatan/Armégatan och i Ingenting.

Två undantag har gjorts från denna princip är. Det ena är Leitex och det andra är Huvudsta Gård. Leitextvätten omvandlades från tvätt till bostäder. Många var kritiska mot detta men när jag i dag träffar på Solnabor som promenerar längs stranden tycker många att husen har blivit fina, området har öppnats upp och gjorts tillgängligt och grönytorna har utökats. Dessutom har tryggheten ökat genom att fler människor rör sig i området. Det andra är Huvudsta Gård där vi har tillåtit att en byggnad som brann ner för ett tiotal år sedan till hälften har återuppförts. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett planuppdrag för arbetsmiljöverkets gamla byggnad som har varit svårt att hyra ut. Arbete pågår med detta men jag kan inte se att det skulle påverka Huvudsta strand negativt. Området i dag är ganska trist och ödsligt och skulle må bra av en rejäl uppfräschning.

Läs mer om ny bebyggelse på Leitextomten (Biddlesberg). 

Nya bostäder i Huvudsta i AIKs färger svart och gult

Styckjunkaren Huvudsta

Det blir 104 nya bostäder i Huvudsta, i kv Styckjunkaren vid Armégatan alldeles i närheten av Västra Skogens tunnelbanestation. I veckan beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för de två husen, sex och tio våningar höga. Byggherre JM. Det är ovanligt många små lägenheter, 36 % av lägenheterna är ettor och tvåor. Det är en tydlig trend att byggherrarna bygger fler mindre lägenheter,viket kanske inte är så konstigt med tanke på att Solna är den kommun i landet efter Åsele som har flest singelhushåll.

Det som är speciellt med husen är färgsättningen. Fasaderna utgörs av brunsvart tegel. I kontrast till det brunsvarta teglet utförs fönster, dörrar och balkongfronter i aluminium, i en guldfärgad kulör. Och gröna tak blir det också. Ett hus speciellt för AIK-are?

487 nya lägenheter och stadsradhus i tre olika stadsdelar i Solna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde om bygglov till 487 nya lägenheter i tre olika stadsdelar i Solna. Varje enskilt projekt är inte så stort men att Solna beviljar bygglov för så många bostäder vid ett tillfälle är stort. Det är mer än vad de flesta av länets kommuner bygger på ett år.

Det blir allt ifrån många små lägenheter(ettor och tvåor) till mycket populära stadsradhus, fördelade på fyra varierade områden i Solna: Två områden i Järvastaden, ett i Ulriksdal (även  stadsradhus) samt i det helt nya området Ingenting i Huvudsta.

Solna är en av de kommuner i Stockholms län som tar ett stort ansvar för att det byggs nya bostäder. Och det är därför vi är den kommun som har den tredje största befolkningsökning i länet under 2013. Det som känns särskilt bra är att i de här projekten blir det väldigt många små lägenheter – ettor och tvåor – vilket är ovanligt. Den finns en stor efterfrågan på små lägenheter. Det är ett tydligt trendbrott att byggbolagen nu satsar på många smålägenheter. I kv Skulptören är hela 63 % av de 117 lägenheterna ettor och tvåor och i Stensötan, ett av projekten Järvastaden, är motsvarande siffra 42 procent.

Läs mer om Järvastaden
Läs mer om Ulriksdal
Läs mer om Ingenting

Nya ägarlägenheter i Huvudsta

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Idag hade jag förmånen att få tala på en pressvisning av ett nytt bostadsprojekt i Huvudsta och samtidigt informera pressen om stadens syn på projektet, ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning. Det är Wåhlin fastigheter som omvandlat ett fult kontorshus från 1975 till fräscha och moderna lägenheter. Det är 110  hyresrätter vilket är ett mycket välkommet tillskott på bostadsmarknaden. Det som är särskilt spännande med detta projekt är dock att det också finns 8 st så kallade ägarlägenheter. D v s, det är inte en bostadsrätt där du äger en del i en förening utan du äger lägenheten som en villa eller ett radhus. Detta är en upplåtelseform som funnits sedan 2009 och således relativt ny i Sverige men mycket vanlig i andra länder. Det finns flera fördelar med denna upplåtelseform, bland annat att du kan hyra ut den som du själv önskar och behöver inte be bostadsrättsföreningen om lov vilket annars är det vanliga.  Det ger större frihet för den enskilde än i en bostadsrättsförening.

Jag ser många fördelar i det här projektet. Ett kontorshus som var svårt att hyra ut omvandlas till hyresrätter, man bygger åtta ägarlägenheter på taket utan en kvm grön yta tas i anspråk, det skapas blandade upplåtelseformer i samma hus. Dessutom blir det en bättre ekonomi i projektet då platta tak oftast måste repareras och då går det samtidigt att bygga fler lägenheter.

Solna stad ser gärna fler ägarlägenheter i Solna. Det skapar bättre ekonomi i projekten, ökar valfriheten, genom möjligheten till tredimensionell fastighetsbildningen går det att ha flera ägare till ett hus. I ett internationellt perspektiv är ägarlägenheter mycket mer känt. Det är nästan bara i Sverige som bostadsrätter finns. Och för många spekulanter med utländsk bakgrund känns detta väldigt hemtamt. Är lägenheterna intressanta. Ja, första visningen kom det över 200 spekulanter och tre lägenheter blev sålda.

Vill du läsa mer om projektet och ägarlägenheter kan du läsa mitt tidigare blogginlägg och vill du läsa om den tydliga trenden att bygga lägenheter på tak i Solna kan du läsa blogginlägget – I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Här är en bild från exteriören där du kan ana ägarlägenheterna på taket. Notera också de saxade balkongerna vilket ger fastigheten ett nättare intryck.

SAMSUNG CAMERA PICTURESUtsikten från de stora terrasserna som hör till ägarlägenheterna är magnifik.

Första sprängningen för 141 hyresrätter i Huvudsta

SAMSUNG CAMERA PICTURESFör någon timme avlossade  jag tillsammans med Lars Erik Einerman, Midroc, Leif Wåhlin, Wåhlin fastigheter   de första sprängningen för 141 hyresrätter på Göran Perssonsväg i Huvudsta (kv Rödlöken). Projektet började som 60 bostadsrätter och 40 hyresrätter men bolaget bestämde sig under arbetets gång  att bara bygga hyresrätter och dessutom göra fler mindre lägenheter så 100 lägenheter blir 141. För att vara ett hyresrättsprojekt i Solna är det många lägenheter på en gång.

Det kommer säkert att bli ett mycket populärt projekt. Wåhlin fastigheter har under lång tid arbetat med att förvalta hyresfastigheter. Bostäderna kommer att ligga i närheten av Huvudsta Centrum. Med tunnelbanan tar det  bara 10 minuter  till centralstationen. Skolor och förskolor finns i närheten. För den som vill njuta av naturen ligger Ulvsundasjön med dess strandpromenad bara några hundra meter från de kommande husen.

Jag är tycker att det är mycket bra att det byggs fler lägenheter i Solna. Och det är särskilt intressant att det byggs 141 hyreslägenheter som det finns stor efterfrågan på.

När första visningslägenheten är klar lägger företaget ut en intresseanmälan på sin hemsida där intresserade kan ansöka om lägenhet. En del lägenheter fördelas via bostadsförmedlingen. Det kommer att finnas lägenheter från 2 till 5 rum och kök

Vill du läsa mer om bostäderna kan du läsa ett tidigare blogginlägg jag skrivit om projektet.

Shells gamla huvudkontor får radhus på taket

Bild

Det byggs mycket på Solnas platta tak.  Nu planeras det för ytterligare  radhus på Shells gamla huvudkontor på Armégatan i Huvudsta (Styckjunkaren 3).  Det rör sig om 12 stycken lägenheter om en och två våningar på det befintliga kontorshusets tak. I och med att det s.k Shellhuset har en särpräglad modernistisk arkitektur med ett stort kulturhistoriskt värde skall bostäderna utformats med stor hänsyn  till den ursprungliga byggnaden.

Det är synnerligen viktigt att Solna fortsätter ligga i framkant vad gäller bostadsbyggande med tanke på att så många söker sig till vår stad. Samtidigt ska vi vara rädda om våra grönytor och därför är det viktigt att vi vågar tänka nytt. Att bygga på redan befintliga tak är ett bra sätt att inte ta grönytor i anspråk och är kostnadseffektivt. Att dessutom de nya bostäderna kommer att ha en mycket fin utsikt över Ulvsundasjön och ligger alldeles i närheten av Västra Skogens tunnelbana med det centrum som finns där kommer säkert att göra radhusen attraktiva.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att detaljplanen kommer  att gå ut på granskning.

Läs även mina blogginlägg om hur vi bygger på taken: Mall of Scandinavia får radhus på taken, I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken, hyresrätter och ägarlägenheter på taket i ett gammalt kontorshus i Solna.

Hyresrätter och Ägarlägenheter på taket i ett gammalt kontorshus i Solna

SparrisenEn kylig i dag i april besökte jag Wåhlin Fastigheters nya bostadsprojekt i Huvudsta  tillsammans med Nina Lundström, riksdagsledamot från Sundbyberg och vice ordförande i riksdagens civilutskottet. Anledningen till vårt besök är att det nya bostadshuset i kv Sparrisen är ett intressant projekt på många sätt. Dels konverteras ett kontorshus som var svårt att hyra ut som kontor pga lågt i tak, svårplanerade våningsplan och för kontor inte ett optimalt läge  till 110 hyreslägenheter. Från  början planerades det åtta radhus på taket som också skulle bli hyreslägenheter men för att få en bättre ekonomisk kalkyl gjordes dessa lägenheter om till ägarlägenheter. De första i Stockholmsregionen och som nummer två i Sverige efter ett hus på Öckerö utanför Göteborg. Detta projekt hade överhuvudtaget inte varit möjligt om inte tredimensionell fastighetsbildning hade införts för några år sedan.

Inledningsvis visade det sig inte helt lätt att juridiskt ordna detta på ett smidigt sätt. Om de gemensamma utrymmena i byggnaden skulle skötas av en samfällighet skulle ägaren till hyresrätterna, Wåhlins med 110 lägenheter få en röst och varje ägare till en ägarlägenhet få en röst var och tillsammans 8 röster och därmed majoritet. Detta skulle aldrig fungera bra.

I dialog med lantmäteriet valdes en annan väg –  servitutsvägen. Detta innebär i korthet att Wåhlins äger och förvaltar byggnaden. Ägarlägenheterna får via servitut tillgång till hiss, trappor och andra gemensamma utrymmen. Varje ägarlägenhet har sitt eget abonnemang på vatten, el och värme och sophämtningen sker via en gemensamhetsanläggning.

Att bygga på det här sättet blir dyrare än att bygga  ett vanligt hus då varje ägarlägenheter får egna schakt för ledningar och serviser.

I praktiken behöver inga nya parkeringsplatser byggas då de nya lägenheterna övertar kontorshyresgästernas p-platser i ett närliggande parkeringshus. Det kommer att finnas gott om cykelparkeringar och även förråd för hyresgästerna och ägarlägenheterna men även för extern uthyrning. Genom att det är ett souterränghus gäller det att använda de mörka ytorna till förråd, cykelparkeringar och tvättstugor. I bottenvåningen kommer det att finnas kontorslokaler.

Jag tycker detta är en genialisk lösning på många sätt. Ett svåruthyrt kontorshus omvandlas till bostäder i Huvudsta som ligger väldigt centralt i regionen med närhet till tunnelbana,  nyrenoverade Huvudsta Centrum och grönområdet vid Ulvsundasjön.

Att bygga ägarlägenheter på taket skapar en bättre ekonomi för projektet, ger blandade upplåtelseformer i ett hus och dessutom åtta nya lägenheter utan att en kvm grönyta tas i anspråk. Wåhlins har dessutom tillsammans med lantmäteriet gjort ett juridiskt arbete som kan vara vägledande för andra fastighetsägare som vill göra på samma sätt.

Wåhlins har även  bildat ägarlägenheter i kv Makaronen på Järnvägsgatan i Sundbyberg (3 nya ägarlägenheter), kv Vinden (3 nya lägenheter) och i kv Stolsmakaren, Stockholm (3 lägenheter)

På bilden ovan är from vänster Jörgen Engström, VD Wåhlin fastigheter AB, Nina Lundström och bloggaren själv, Anders Ekegren

Läs även mitt tidigare  blogginlägg om samma byggnad – Kontorshus blir hyresrätter i Huvudsta och I Solna bygger vi lägenheter och radhus på taken.

Trafikverket och Solna genomför åtgärder för att minska bilköerna genom Huvudsta.

Solna stad och trafikverket har i samband med utbyggnaden av det nya området Ingenting i Huvudsta tecknat ett genomförandeavtal som reglerar tre åtgärder. Dels en ny rondell söder om Postens huvudkontor, som via den nya vägen Bolstomtavägen som går mellan huvudkontoret och Postterminalen, gör det möjligt att nå Ingenting även från det hållet.

Dels innehåller överenskommelsen ett antal ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägnätet i Huvudsta. Bilden till vänster visar att trafikverket på egen bekostnad bygger ytterligare ett vänstersvängfält i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan. Det innebär att framkomligheten ökar då det blir tre körfält (två till vänster och ett till höger) istället för två. I avtalet ingår även att trafikverket genomför en översyn  och trimning av trafiksignalerna i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan samt vid de korsningar där Armégatan möter Lundagatan, Järnvägsgatan och Huvudstagatan.  Sammantaget räknar trafikverket och Solna stad att trafikrytmen genom Huvudsta förbättras och köerna förkortas. Solna stad har tidigare tagit bort trafiksignalen för bilar som kommer från järnvägsgatan. En förbättring i framkomligheten kommer även att ske när omläggningen av vattenledningarna blir klara vid korsningen  Armégatan/Infanterigatan.