Etikettarkiv: höjd ambitionsnivå

Nytt avtal skall ge bättre snöröjning

En fråga som engagerar alla medborgare i Solna och i andra kommuner är snöröjningen. Ännu så länge har inte snön kommit till Solna men den närmare sig sakta men säkert från norr och det är inte ovanligt att det i mitten av november kommer mycket snö i Solna även om det inte alla år har blivit så. Men några av de senaste åren har varit väldigt snörika.

Stadsbyggnadsnämnden har slutit ett nytt avtal som i korthet innebär att snöröjningen skall bli klart snabbare än tidigare.

Staden har höjt ambitionsnivån inom några områden. Snöröjning ska utföras när snödjupet är tre centimeter och vara avslutat inom två timmar på stadens gång- och cykelstråk. Det tidigare avtalet gav entreprenören sex timmar på sig att få klar snöröjningen.

När det gäller stadens trappor omfattas nu ett större antal och snöröjningen ska där vara avslutad inom fyra timmar jämfört med åtta timmar tidigare. Dessutom kommer fler trappor att snöröjas.

För snöröjning på bilvägarna finns krav i avtalet om att varje körfält ska ha en framkomlig bredd på minst tre meter.

I dag är det betydligt fler som cyklar i Solna än för 10 år sedan och det är dessutom mycket vanligare att många cyklar även vintertid. Därför höjer staden även ambitionsnivån för gång- och cykelvägar. Dessa skall snöröjas snabbare.

En nyhet är att stadens huvudstråk för gång och cykel nu istället ska sopas rena från snö. En annan förbättring är att snöhögar och vallar som bildas till följd av snöröjningen ska tas bort direkt i prioriterade områden och på utvalda parkeringsplatser, bland annat handikapplatser. På så sätt kommer snömassorna, som annars kan ta stor plats och påverka framkomligheten, bort från stadsmiljön.

Staden ställer också högre krav på utföraren. Tidigare år har staden fått ta emot mycket klagomål på att exempelvis att handikapplatserna inte skottats på ett bra sätt. Därför har staden infört viten som kan drabba entreprenören om inte snöröjningen genomförts på ett bra sätt.