Etikettarkiv: Hinderområde

Utvidgat säkerhetsområde för Bromma flygplats förhindrar nya höga hus

bromma-skyddszon-ny

I går intervjuvades jag av ABC-Nytt med anledning av att Bromma flygfält vill utvidga sitt säker-hetsområde (hinderområde) till att omfatta hela Solna, Sundbyberg, Västerort men även Liljeholmen, Vasastaden och Kungsholmen. Det innebär att inget hus som är högre än ca 59 meter (ca 13 våningar) får byggas inom detta område. Det kommer att få långtgående konsekvenser för byggandet av nya hus i det område i Sverige som har det mest omfattande byggandet och är tillväxtnavet i landet.

Jag är av den uppfattning att det inte skall byggas höga hus överallt i regionen men det finns lägen som är väldigt väl lämpade för höga hus och då menar jag inte 13-15 våningar utan snarare det dubbla våningsantalet. Det är särskilt hotell som är lämpliga som höga hus.

För att mer konkret beskriva vad det innebär så skulle inte Solna stadshus, Park Inn hotell eller Dallashuset i Solna Centrum kunna byggas i dag med de nya reglerna. Och det gäller även det nya hotellet i Arena staden, Quality Friends Arena och Blåkulla.

Redan med nuvarande regler förhindrade Bromma flygplats (Swedavia) att på Råsunda fotbollsstadion bygga ett hus som var 15 våningar, d v s i paritet med Dallashuset och Solna stadshus. Då länsstyrelsen sa att om inte Solna stad och Swedavia blir överens finns det risk för att Länsstyrelsen kallar hem planen. Vår bedömning var att detta kunde innebära att detaljplaneprocessen kunde ta två år till sänkte vi hushöjden med två våningar till 13 våningar.

I de diskussioner som vi har haft med Bromma flygplats har de med kraft hävdat sina rättigheter och har inte varit beredda till kompromisser. I fallet med fotbollsstadion är det särskilt anmärkningsvärt då området kring Solna Centrum redan nu är omöjligt för flygplan att befinna sig i med tanke på de hus som redan finns.

Om Bromma flygplats får igenom sin utvidgade säkerhetszon innebär det stora konsekvenser för möjligheterna att bygga högre än 59 meter (+ 59 meter över nollplan). Det innebär 13 våningar med kontor och något fler om det är bostäder).

Lyssna på ABC-Nytts reportage.