Etikettarkiv: Hemtjänst

Bra att SVT granskar behovet av omvårdnadsboenden. Många politiker prioriterar felaktigt hemtjänsten

Äldre

I veckan som gick hade Sveriges Television ett antal inslag om behovet av boende för äldre. Det är bra att SVT gör den här reportageserien. Många politiker oavsett partifärg uppmärksammar inte det stora behov som  finns av olika typer av boenden. De sätter  alltför stor tillit till  att hemtjänsten skall lösa de äldres behov.

Det finns många äldre som har ett begränsat service-  och vårdbehov som klarar sig bra med den hjälp som hemtjänsten kan ge. Men så är det inte för alla äldre.  Många äldre vill till någon form av äldreboende. Skälen kan vara många. De kan ha en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att röra sig utanför lägenheten, de vill ha en större social gemenskap och vissa har ett stort vårdbehov. Många känner också betydligt större trygghet på ett boende än med hemtjänsten som kanske befinner sig på två mil bort och kanske inte kan komma förrän 30-60 minuter efter att den äldre har larmat. I dag kan inte kommunerna ställa upp med de boenden som många äldre efterfrågar.  Så har det varit i många år.

Av egna erfarenheter till nära anhöriga i en kommun på Västkusten  vet jag att inte ens de personer som har mer än 3o timmars vårdbehov per vecka kan erbjudas boende i tid, trots att dessa personer är dyrare för kommunerna att vårda i hemmet än på ett boende.

Jag vill betona att hemtjänsten gör ett mycket bra arbete. De är kunniga och engagerade i jobbet. De är viktiga för många. För en del äldre är hemtjänsten den enda kontakten de har med yttervärlden.

Men för många äldre kan de inte ersätta ett bra boende. De äldres boendesituation borde bli en av de viktigaste frågorna i valet 2018. Frågan är alldeles för nedprioriterad. Så blir det lätt när politiken oroas för kostnaderna. Men det hela handlar om människovärde.

Läs mer om reportagen på SVTs hemsida

Alliansens budget för 2014 satsar offensivt på viktiga områden för Solnaborna.

I dag presenterade Alliansen i Solna budgeten för 2014. Det är en offensiv budget med satsningar inom olika områden; skolupprustningar, förskolan, hemtjänst,  upprustning av parker och grönområden, cykelplanen, sommarjobb, lärarlöner och särskilda satsningar i Bergshamra och Hagalund.

Satsningen på upprustningar av skolor och förskolor fortsätter. I år ökar anslaget med två miljoner till 16 miljoner på driftbudgeten utöver de pengar som normalt ligger på fastighetsförvaltningen. Detta är en viktig fråga för folkpartiet. Stadens skolor och förskolor är i behov av omfattande renoveringar. Under 2014 skall vi särskilt fokusera på toaletter, ommålning och nya golv. Under den här mandatperioden har vi varje år förhandlat med de övriga partierna om hur mycket pengar som skall gå till detta område. Folkpartiets bedömning är att vi under kommande mandatperiod måste lägga anslagen på en hög nivå och att detta belopp skall ligga fast under hela mandatperioden. Då kan långsiktighet skapas och förutsägbarheten när olika åtgärder kan genomföras ökar betydligt.

Vi har från folkpartiets sida lyssnat in de många synpunkter vi fått från föräldrar det senaste året. Det känns därför bra att vi kan höja förskolepengen till 2 % genom ytterligare anslag på 4,5 miljoner kronor och dessutom tillskjuta 2,5 miljoner kronor för att ge förskolorna möjlighet att anlita vikarier fullt ut.

Även hemtjänsten får ytterligare sex miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett viktig fråga för alla pensionär som behöver stöd från kommunen i hemmet.

Även satsningarna på upprustning av parker och grönområden fortsätter. Nästa år satsar Alliansen 5 miljoner extra på detta viktiga område för alla Solnabor. Och att detta ger resultat kommer jag att redovisa i ett kommande blogginlägg.

Solna stad kommer att anta en cykelplan under senvåren 2014. För att redan under 2014 ge möjlighet att påbörja de åtgärder som planen kommer att förslå satsar staden 1 miljon kronor.

För att fördubbla antalet sommarjobb nästa sommar satsar staden ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Bra och engagerade lärare är viktigt för att nå målen för skolan. För folkpartiet som är det parti i Sverige som driver skolfrågorna framåt känns det därför väldigt bra att vi kan satsa 2 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarlönerna.

Alliansen gör två särskilda satsningar i två av stadens stadsdelar. I Bergshamra ser vi till att biblioteket åter kan ha öppet sex dagar i veckan. Till detta kommer det nyligen införda systemet med meröppet som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket varje dag mellan 8-22. I Hagalund ser vi till att Villa Odin kommer att ha helgöppet för alla ungdomar. Den totala kostnaden för dessa två åtgärder är 1 miljon kronor.

Folkpartiet vill att Alliansen i Solna skall gå i en tydlig socialliberal riktning där välfärdsfrågorna lyfts upp och kvalitén på stadens tjänster blir viktigare. För oss är de lagstadgade kraven ett minimum i verksamheterna och inte ett tak. Budgetförslaget ligger väl i linje med de förslag som folkpartiet drivit i budgetförhandlingarna.  Detta är en budget i en klar socialliberal riktning. Låt oss fortsätta den kursen.

Läs gärna mer om sommarens upprustningar av skolor och förskolor och Solna fördubblade sommarjobben (2014).