Etikettarkiv: Hagalundstrappan

Nu kan du bada i Plaskis i Hagalund igen.

  1. Foto

Nu kan du bada i Plaskis igen. I Samband med Sommarfesten i Hagalunds återinvigdes plaskdammen ”Plaskis” vid Hagalundsparken efter omfattande reparationer av Marianne Damström-Gereben (FP), kultur- och  fritidsnämndens ordförande och undertecknad. Bla har hela reningsanläggningen bytts ut, nytt tekniskt hus och nya parkbänkar och allmän uppfräschning och under sommaren kommer nya blommor  att planteras. Den totala kostnaden är ca 1 miljon kronor.

Men redan under hösten kunde Marianne och jag inviga de stora förbättringar och kompletteringar som under sensommaren  gjorts på lekparken. En omfattande förnyelse har gjorts av lekparken som  hade kompletterats med lekutrustning såsom kompisgunga, stockgunga, vanliga gungor , vippgungor, balanslek, minipitch, studsmattor, sandlek och rutchkanor. Dessutom omfattande upprustning en ommålning av befintlig staket  och nya buskar etc. Även på insidan har omdisponeringar gjorts av befintliga lokaler för att få en mer ändamålsenlig verksamhet, nytt kök, ny handikapptoalett, nya lampor och byte av golvmatta. Totalt har detta gått på 2,5 miljoner så sammanlagt inklusive Plaskis  har staden investerat 3,5 miljoner kronor på Hagalundsparken.

Upprustningen av Hagalundsparken och Plaskis, ny trappa mellan Hagalund och Råsundavägen samt att staden sedan tidigt i våras bedriver ungdomsverksamhet i Villa Odin  visar att de första stegen har tagits för att förverkliga Hagalundsstrategin. Och i augusti i år öppnar stationen Solna station på tvärbanan från Alvik. Även det ett lyft för Hagalund.

Läs mer om de arbeten som gjorts  i  Hagalundsparken och och ombyggnationen av Hagalundstrappan. 

Fotot är tagit av mig en tidig morgon veckan efter midsommar då temperaturen var ca 12 grader och knappast lockade några att bada. Men förhoppningsvis kommer sommaren även till Solna.

 

Hagalundstrappan skall byggas om!

Under lång tid har trappan, den sk Hagalundstrappan mellan Fyrgränd och Hagalund varit föremål för många klagomål. Problemet är följande. Trappan rör sig vilket innebär att trappstegen blir sneda eller att det blir mellanrum mellan trappstegen. Trappan vid Nordstjärnegränd är fastsatt direkt i berget. Trappan vid Fyrgränd ligger på berg och jord vilket innebär att den rör sig efter vinterns tjäle eller efter häftiga skyfall. Även om staden varje år gör reparationer så märker inte medborgarna detta för efter ett tag är problemen desamma.

Stadsbyggnadsnämnden har därför för över ett år sedan beslutat att trappan skall byggas om. Nu pågår ett omfattande arbete med tvärbanestationen vid Solna station vilket gör att det är svårt att passera för de boende. Skulle ombyggnaden av trappan ske samtidigt med tvärbanebygget hade de boende i Hagalund endast varit hänvisade till trappan vid Nordstjärnegränd och det hade blivit en väldigt stor omväg för de flesta.

Arbetet med att påbörja ombyggnationen av trappan kommer att påbörjas innan semestrarna.

I går uppmärksammade radio P4 Stockholm trappan och intervjuvade närboende Ludde Lindström och undertecknad på plats.