Etikettarkiv: Hagalunds industriområde

Tunnelbana till Hagalunds industriområde – bra för boende och arbetande.

I dag redovisade DN i Stockholmsdelen hur tunnelbaneuppgångarna vid de nya stationerna på gula linjen mellan Odenplan och Solna station skall placeras. En viktig fråga som också lyftes var att det är möjligt enligt avtalet mellan Solna och staten när det gäller tunnelbaneutbyggnaden att också bygga en ny station mellan Hagastaden och Solna station. Det område som oftast har kommit i åtanke att placera en ny station är vid Hagalunds industriområde.

Det skulle vara ett utmärkt läge för en ny station. Jag ser följande fördelar

1. Det skulle ge den relativt korta linjen, gula linjen, en ytterligare station innan en utbyggnad mot nordost kommer att ske.

2. En ny station, placerad i ett område där det är långt till spårbunden trafik skulle öka trafikunderlaget markant.

3. Hagalunds industriområde är i dag till stora delar ett industriområde. Fastighetsägarna i området vill givetvis se till att utveckla området. Jag ser framför mig att Hagalunds industriområde på sikt kommer att innehålla såväl bostäder, kontor, service och hotell. Jag tycker det vore utmärkt om många företag inom det som vi numera kallar för Life Science kunde etablera sig i området. Kopplingen till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset är klockrent. Om området skall utvecklas på ett bra sätt krävs det bra spårbunden kollektivtrafik.

4. Även för stadsdelarna runt Hagalunds industriområde kan en ny tunnelbanestation innebära fördelar beroende var uppgångarna blir placerade. Blir det två uppgångar. en i den norra delarna och en i den södra delen. Då skulle den norra delen även kunna servera delar av Östra Hagalund, bostadsområdet vid Haga Norra och kan bli ett alternativ för de som bor i Rudviken. Den södra uppgången kan serva de som bor vid Solna kyrka, Fogdevreten och även den nya stadsdelen Ingenting i Huvudsta tack vare den nya bron. Och givetvis skulle alla som besöker kyrkogårdarna, begravningar och familjehögtider ha stor nytta av bättre kollektivtrafik.

En ny station vid Hagalunds industriområde kan få många positiva fördelar. Nu gäller det alla parter ser fördelar och sätter i gång att planera så att det går att genomföra.

Läs mer i DN-artikeln.

Tänk vad bra om Solnavägen blev en vanlig stadsgata med bostadshus och trädplaneringar

Solnavägen mellan Solna Centrum och Hagastaden är i dag en storskalig väg med karaktär av stadsmotorväg, Sedan början av 2000-talet. i samband med planeringen av Solna Cityprojektet presenterades de första tankarna om att omgestalta Solnavägen till en stadsgata där biltrafiken nedprioriteras till förmån för gående och  cyklar samt en grönare stadsmiljö med trädplaneringar och lugnare trafikrytm.

Solnavägen upplevs i dag som ödslig och otrygg särskilt vid undergången av järnvägsspåren för tågen till Uppsala, Dalarna och Norrland. Vägen skapar en barriär mellan olika delar av Solna.

Tanken är att smalna av Solnavägen, införa kantstensparkering för bilar och separata gång- och cykelbanor samt trädplaneringar som ramar in gaturummet på båda sidor. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi skapar en separering mellan fotgängare och cyklister som man har exempelvis i Danmark för att skapa ökad trygghet.  Förslaget innebär möjligheter att bygga bostäder som har mycket nära till service och kollektivtrafik. Vi binder dessutom ihop Solna Centrum med Hagalunds industriområde och Hagastaden och kan bygga bort de delar av vägen som  upplevs som  ingenmansland.

Det finns nu möjligheter att fortsätta planeringen av Solna Cityprojektet som först inleddes med de nya husen i Charlottenburg, på Råsunda fotbollsstadion och den nya tvärbanan mellan Alvik och Solna station.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommer under hösten att börja arbetet med att omgestalta Solnavägen och först därefter  kommer ett förslag att gå ut på samråd.