Etikettarkiv: Gotland

Medlemskap i Nato räcker inte. Sverige måste ha ett starkare försvar.

Militär förstärkning till Gotland i natt – Helagotland
Förstärkningar kommer till Gotland med Gotlandsfärjan.

Rysslands mål att bli en stormakt igen har skapat stor oro i framför allt Europa. En viktig del för Ryssland är att ha kontroll över Belarus och få kontroll över Ukraina. De två länder som det är viktigast att få kontroll över. Men det är ganska klart att Ryssland har en långsiktig målsättning att kontrollera de länder som en gång tillhörde Sovjetunionen.

Men även Sverige berörs. Ryssland vill se begränsningar av hur Nato får försvara sina medlemmar och samarbeta med andra länder. De vill inte att fler länder får gå med i Nato, exempelvis Sverige och Finland och får de inte som de vill kan de skapa sig en militär närvaro på Kuba och Venezuela.

Även om Sverige inte är den främsta måltavlan är Gotland av stor strategisk betydelse. Av den anledningen ökar Sverige sin militära närvaro på ön och skeppar över fler trupper för att skapa en större militär styrka och inte bara förlita sig på Gotlands regemente. Men även andra områden kan i landet kan vara av intresse för främmande makt.

I dagsläget vill många partier att Sverige skall bli medlem i Nato. Det skulle förstärka vår militära kapacitet men Sverige kan inte bara förlita sig på Nato. Vid en krigssituation kan Natos trupper behövas på flera ställen i Europa. Och det är inte säkert att vårt närområde prioriteras.

Vi kan inte heller förlita oss på USA. I dag är USA mycket positivt till ett samarbete med Europa. Men om Donald Trump kommer tillbaka som president, vilket inte kan uteslutas, kommer han att vara betydligt njuggare mot övriga Natomedlemmar. På en punkt har han rätt. Västeuropa måste stärka upp sitt försvar och avsätta 2 % av ländernas BNP till militära ändamål. Få länder gör detta. Sverige når inte upp till målet, trots en kraftig ökning av budgeten till försvaret. I dag avsätter Sverige 1,5 % av BNP till försvaret.

Sverige måste öka sin egen militära kapacitet. Vi måste ha ett betydligt starkare och kontinuerligt försvar av Gotland. Innan neddragningen av försvaret fanns det såväl pansar-, luftvärn-, artilleri- och kustartilleri på ön.

Men vi måste också stärka försvaret även i övriga delar av landet så att vi kan slå tillbaka en angripare. I dag är vår förmåga inte tillräckligt bra för att att ha ett avskräckande försvar. Det kommer att kosta men det är nödvändigt om vi skall vara trovärdiga. Sverige måste inte bara ha ett starkare militärt försvar. Även cyberförsvaret och civilförsvaret måste stärkas.

Foto: HelaGotland, Henrik Radhe

Helt otillräcklig satsning på Gotlands försvar

En av åtta överblivna Leopard-stridsvagnar lastas av i Visby hamn för att ställas i ett förråd.

Förra veckan meddelade Överbefälhavaren Micael Bydén att Gotland skulle få  ett permanent försvar. Ett kompani med 168 personer skall fast placeras vid Tofta söder om Visby. Anledningen till detta är något höjt i dunkel  men det försämrade försvarspolitiska läget kring Östersjön har åberopats.

Jag har redan för över två år sedan på denna blogg skrivit om att Gotland måste få ett starkt försvar då ön har ett stort strategiskt läge. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön. Beslutet är ett steg i rätt riktning. Tanken är att styrkan skall utökas till knappt  300 personer till 2018 och bestå av ett mekaniserat och ett stridsvagnskompani.

Även om styrkan byggs ut till 300 man är styrkan alldeles för liten för att vara avskräckande. Det skulle behövas flera tusen soldater på ön omfattande flera olika regementen och vapenslag. Det kommer inte att finnas något luftvärn eller sjöstridskrafter permanent på ön och ännu mindre flyg. Vid en styrka på 300 man behövs det knappast mer än 1000 välutrustade ryska soldater som slår till vid rätt tidpunkt för att inta ön. När väl ön är intagen kan Sverige inte på egen hand återta ön. Till det finns det inga resurser.

Sverige skulle  snabbt behöva förstärka den militära närvaron på ön. Förutom Liberalerna och i viss mån Kristdemokraterna finns det knappast något parti som vill göra den satsning. Och det är bedrövligt. En dag kan det vara försent.

Läs även mina tidigare blogginlägg

Vill Sverige försvara Gotland?

Hög tid att ge Gotland ett försvar.

Läs även SVT Opinion – Ge Gotland ett smart försvar.

Foto TT Arkiv

Hög tid att ge Gotland ett försvar

Det säkerhetspolitiska läget har kraftigt förändrats sedan Vladimir Putin tillträdde sin första mandatperiod som President år 2000. Det är ett mer revanschistiskt och aggressivt Ryssland som har växt fram som inte låter sina grannar vara i ifred.  Hans uttalande 2005 om att ”Sovjetunionens kollaps var en av århundradets stora geopolitiska katastrofer” blev inte så konstigt väldigt uppmärksammat. Ryssland låter inte sina grannar vara i fred utan försöker påverka dessa på olika sätt alltifrån Moldavien, Georgien, Ukraina till övertagande av Krim.

Redan vid Putins makttillträdde kunde man läsa att Ryssland skulle lägga om sin internationella- och försvarspolitik vilket knappast uppmärksammades av politikerna i Sverige och än mindre ledde till någon förändring av Sveriges försvarspolitik. Det svenska uppvaknande kom sent.

I går uppmärksammade Svd att det inte händer något i försvarsgruppen.” – Vi trampar vatten sa försvarsutskottets ordförande Allan Widman(FP)” Den 24 april måste propositionen om försvarets framtida inriktning och finansiering finnas på riksdagens bord om beslut skall kunna tas under våren.

Det brådskar. Sverige har i dag inget slagkraftigt försvar. Och speciellt oroande är det bristande försvaret av Gotland. Och under historiens gång har Gotland varit ett sorgebarn. Det var det under ryssarnas härjningar längs kusterna årer 1719-1721, de sk rysshärjningarna liksom under Svensk-ryska kriget 1808-1809 då ryssarna tom besatte Gotland.

Innan den stora försvarsnedläggelsen under 1990-talet hade Gotland ett kraftfullt försvar med fyra regementen. I dag finns inga regementen kvar och inga fasta förband överhuvudtaget  på Gotland. De senaste åren har några stridsvagnar placerats på ön men personalen är stationerad i Skövde.

Detta är djupt oroande. Det land som behärskar Gotland kontrollerar Östersjön. Även om Sverige inte är det primära målet för Ryssland så lever Baltikum och Finland farligt. De har ju varit en del av Ryssland tidigare. Sverige kan dras in i en konflikt genom att Ryssland besätter Gotland för att på det sättet förhindra att NATO  får en  strategisk position i en konflikt i Östersjöområdet. Om Sverige förlorar kontrollen över Gotland kommer Sverige knappast att återfå ön av egen kraft.

Det är därför oroande att den parlamentariska försvarsgruppen beslut drar ut på tiden. Om de stora frågorna inte kan lösas snabbt så måste ett delbeslut om upprustning av Gotland ske mycket snart.

Läs även mina tidigare blogginlägg

* Vill Sverige försvara Gotland 

* En röst på miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst på Putin

* EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar

* Berlin 1936 Tjeckoslovakien 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

En röst på Miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst på Putin

 

Rubriken ovan kan kännas tuff mot Miljöpartiet men är så sann.  Inte för att partiet gillar Putin utanför partiets inställning till Sveriges försvar. Staffan Heimersson skriver om Sveriges bristande försvar i Aftonbladet i dag (14-09-06). Heimersson kommer att rösta på Folkpartiet för det är det enda parti som har en långsiktig plan för försvaret. Han är skarpt kritiskt till Socialdemokraterna och Moderaterna som har tappat greppet om försvarsfrågan och har ett stort ansvar för den nedrustning som har skett.

Ryssland under Putins ledning har blivit nationalistiskt, aggressivt och expansivt. För några år sedan attackerade Ryssland Georgien, annekterade Krim och har i dag en stor militär närvaro i Ukraina. Utan tvekan drömmer sig Putin tillbaka till den tid då Sovjetunionen var stort och mäktigt. Han anser ju att upplösningen av Sovjetunionen var en stor tragedi. Likheterna med Hitler under 30-talet är slående. Saarland, militarisering av Rehnlandet, Anschluss av Österrike, och annekteringen av Tjeckoslovakien. Är Baltikum på tur. Jag träffade i veckan som gick ett antal personer från Estland och de är djupt oroade över utvecklingen i Ryssland.

Jag delar Heimerssons uppfattning att den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön och att svenska flygfält är intressanta för ryssarna om de vill flytta fram positionerna om de skall föra ett europeiskt krig.

Staffan Heimersson har gått igenom partiernas hemsidor och sett var de skriver om försvaret. Och det ger en ganska avslöjande sammanställning om partiernas uppfattning . Och särskilt oroande är Miljöpartiets uppfattning. De kan ju bli ett regeringsparti den 14 september.

”De fyra extremistpartierna – V, MP, FI och SD – skulle jag lämna därhän om inte Miljöpartiet sannolikt hamnar i regeringen. Då är det bra att veta att partiet ”vill se en politik som sätter mänsklig säkerhet före territoriell. Fred är inte bara målet utan vägen dit.” Partiet har denna vecka klandrat ”EU för att lägga mycket möda på att utveckla sin militära kapacitet. Det tycker vi är fel väg att gå.” MP vill lösa problemen ”med en civil fredskår”. Har programförfattaren rökt hasch?

Jag går till de tre resterande allianspartierna. C säger inget konkret, KD bara truismer. Det är först med Folkpartiet som det blir klarspråk:

Vi ska ”fortsätta förstärka försvaret. Försvarsanslagen behöver höjas”. ”Sverige ska söka medlemskap i Nato”. ”Förbättra närvaron på Gotland. Sveriges mest strategiskt utsatta ö behöver permanent närvaro av militära förband.”

Vi ska ”fortsätta förstärka försvaret. Försvarsanslagen behöver höjas”. ”Sverige ska söka medlemskap i Nato”. ”Förbättra närvaron på Gotland. Sveriges mest strategiskt utsatta ö behöver permanent närvaro av militära förband.” ”

Det självklara svaret är att det skulle vara en katastrof för det svenska försvaret om det blir en rödgrön regering. Dagens försvar klarar inte ens av incidentberedskapen och skulle ännu mindre klara av att försvara Gotland, landets flygplatser och skulle inte kunna stå emot en rysk invasion. Miljöpartiets politik skulle försvaga Sveriges försvar ännu mer och förhindra att Sverige kan försvara sitt territorium. Och inte blir det bättre med Vänsterpartiet i  regeringen.

Sverige måste förstärka försvaret och särskilt angeläget är det att ge Gotland ett starkt invasionsförsvar.

Försvarsfrågan börjar ta allt större plats i valrörelsen. Inte så konstigt med den oroande utvecklingen i östra Europa. Folkpartiet rycker starkt fram bland väljarna och 18 procent anser att Folkpartiet har den bästa försvarspolitiken, något mindre än moderaterna. Att moderaterna fortfarande har en högre siffra än folkpartiet beror snarare på att partiet har en över 100 årig tradition att varje Sveriges försvarsvänliga parti. Men i dag är det inte så.

Läs Staffan Heimersons värld

Läs även mina tidigare blogginlägg

Berlin 1938 * 1936 Tjeckoslovakien Sotji 2014 Ukraina 2014

* EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar.

* Vill Sverige försvara Gotland

* Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vinner valet åt Alliansen.

 

 

Vill Sverige försvara Gotland?

Nu är Almedalsveckan slut. Över 3000 arrangemang har genomförts och uppskattningsvis över 25000 besökare. Ännu ett rekordår. Men en fråga som borde ha diskuterats flitigt är försvaret av Gotland. Gotland är och har alltid varit strategiskt betydelsefull. Och de senaste åren har ön fått en ännu mer strategisk betydelse med tanke på den militära upprustning som sker i Ryssland och landets alltmer aggressiva utrikespolitik. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar också viktiga delar av Östersjön. Öns strategiska betydelse visade sig bl.a. under det svensk-ryska kriget 1808-1809 då Ryssland besatte ön under en period trots att inga andra strider i övrigt förekom så långt söder ut.

Det är därför oerhört märkligt att Gotland i dag saknar fasta förband och att försvarsminister Karin Enström så sent som för något år sedan tyckte det räckte med de 400-500 hemvärnssoldater som finns på ön. Sverige har nu placerat stridsvagnar på ön men personalen finns i Skövde.

Vill Ryssland inta Gotland? Ön har utan tvekan en stor strategisk betydelse. Ryssland kommer betydligt närmare Sverige och kan förhindra att någon annan intar ön. Historien visar att öar kan intas av strategiska skäl. Under andra världskriget intog först England och sedan USA Island för att förhindra Tyskland att  inta ön.

Givetvis borde Sverige öka sin närvaro på ön. I dag är det mycket lätt för Ryssland att landsätta 200 fallskärms- eller kustjägare som kan inte ön snabbt och utan Sverige hinner att mobilisera ett försvar.  Därför borde det finnas stationära förband på Gotland, exempelvis kustartilleri- och luftvärn, som skulle minska möjligheterna att göra ett mindre överraskande anfall och inta ön. Under en längre period är det bara Folkpartiet och kristdemokraterna som har förstått behovet av att försvara ön. Nu gäller det för alla partier att inse allvarligt och fatta snabba beslut om att rusta upp Gotlands försvar.

Gotland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen

Region Gotland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen – samarbetsorganisationen för att stärka Gotland inom de kulturella och kreativa näringarna med fokus på film, TV och digitala media. Det står klart sedan regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden fattat beslut rörande satsningen på Filmkluster Fårösund.

Besluten innebär en spännande satsning på att integrera utbildning, talangutveckling och filmproduktion i Fårösund, i nära samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Jag tycker det är oerhört positivt att Gotland vill fortsätta vara en plats för filmproduktion. Gotland har under lång tid byggt upp ett stort kunnande inom film och här finns ett fantastiskt filmarv. Miljöerna, ljuset, havet, landskapet, och historien skapar unika förutsättningar för film. För oss kommer Gotland att bli en viktig aktör inom det regionala filmsamarbetet.

Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Ett antal studier visar att film- och TV-produktion skapar lokal och regional tillväxt på flera sätt. Millennium-produktionerna, som Filmregionen haft ett nära samarbete med, har genererat ett värde för regionen motsvarande närmare en miljard kronor.

En ny rapport (Kreativa krafter – Stockholm-Mälarregionenmed statistik och analys framtagen på uppdrag av Mälardalsrådet visar att de kulturella och kreativa näringarna i Mälardalen omsätter drygt 180 miljarder kronor per år. Drygt 90 000 personer i regionen är anställda inom sektorn.

Läs även mina blogginlägg Film ger klirr i kassan , Film skapar tillväxt, jobb och maximal marknadsföring av en region ocMilleniumfilmerna  ger positiva effekter i Stockholm-Mälardalen.