Etikettarkiv: godkännande av detlajplan

Detaljplanen godkänd för de nya bostadshusen i Charlottenburg

Skissbild kv. Charlottenburg

Stadsbyggnadsnämnden i Solna har godkänt detaljplanen för en del av kvarteret Charlottenburg i Råsunda. Planen omfattar fyra nya bostadshus med sammanlagt omkring 110 lägenheter. Planen lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Längs Solnavägen finns idag tre punkthus med kontor placerade på en samman­hållande sockelvåning. Byggnaden uppfyller inte dagens krav på moderna kontorslokaler när det exempelvis gäller energieffektivitet och rumsplacering. Förslaget innebär att den befintliga kontorsbyggnaden rivs och istället ersätts av fyra nya bostadshus. I bottenvåningen ska mindre verksamheter som till exempel caféer och butiker finnas.

Intill de planerade bostadshusen ligger den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Charlottenburgs gård som har gett kvarteret sitt namn. Detaljplanen ger Charlottenburgs gård skydd mot rivning.

Bedömningen från stadens sida är att området utgör ett bra läge för bostäder med närhet till kollektivtrafik, service och parker. Höjden på bostadshusen är densamma som för den planerade bebyggelsen på andra sidan Solnavägen där Råsunda stadion tidigare låg. Området ligger i centralt i Råsunda med närhet till det serviceutbud som finns där och i det närbelägna Solna Centrum. Kommunikationsläget är perfekt med tunnelbana, tvärspårvägen och ett flertal busslinjer alldeles i närheten.

Jag tror att de nya bostadshusen kommer att bli väldigt populära. Jag är också glad att den idé som jag presenterade för fastighetsägaren när de var på besök, att bygga vidare på den husutformning som finns i dag med gemensam sockelvåning och punkthus, har blivit bra. Lägenheterna blir väldigt ljusa och luftkvalitén blir betydligt bättre än slutna kvarter mot den nya bostadshusen i kv Lagern, fd fotbollsstadion.

Detaljplanen lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Tillägg 2015-06-22. Den 16 juni beviljade byggnadsnämnden i Solna bygglov för de fyra husen.

Den översta bilden visar husen från Solnavägen från Solna Centrum sett. Den andra bilden är tagen Bollgatan och bilden längst ner visar de nya husen från Charlottenburgsparken.

Läs även mer om projektet på Solna stads hemsida.