Etikettarkiv: Försvar

Sverige måste rusta upp försvaret snabbt nu när Ryssland är redo för nytt storkrig

Sverige rustade ner sitt försvar från 1990-talet och framåt på ett sätt som är svårt att hitta sitt motstycke någon annanstans i världen. Sverige hade under 1950-talet en av Världens starkaste flygvapen och kunde mobilisera flera 100.000-tals man. I dag kan Sverige mobilisera 46.300 personer inklusive hemvärn och reservofficerare enligt Svenska Dagbladet 2016-10-24. Att nedrustningen fortsatte med 2005-års försvarsbeslut trots att president Putin som valdes för sin första mandatperiod 2000 redan då visade att det inte var nedrustningens väg han valde.

Många i Sverige anser att lösningen på Sveriges bristande försvar kan lösas med att Sverige går med i NATO. Problemet är bara att NATO knappast är en garanti för att inte Sverige skulle drabbas av en militär invasion.

Även NATO har nedrustat och av de 300.000 amerikanska soldater som fanns i Europa under det kalla krigets tid finns de flesta på andra platser i Världen. De gamla stormakterna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland har i dag svårt att mobilisera större militära förband. Och skulle Trump  vinna valet kommer intresset för att försvara Europa att svalna.

Ryssland har gått i motsatt riktning än vad Väst har gjort. Ryssland är förberedda för ett nytt storkrig. De får lätt i hop över 100.000 man på sina övningar. Enligt Svenska Dagbladet kan Ryssland mobilisera 65000 soldater inom en  radie av 300 mil med mindre än 72 timmars varsel. Sverige och även övriga Västeuropa kan snabbt överraskas av ett anfall och Sverige kan på intet sätt försvara sig och även de Baltiska staterna och Polen skulle få det svårt att hålla stånd.

Många partier, även mitt eget Liberalerna, sätter stor tilltro till ett NATO-medlemskap. Liberalerna, till skillnad mot alla andra partier, vill satsa mer pengar på försvaret. Men även dessa pengar är otillräckliga. Sverige måste omgående inleda en snabb och bred upprustning av det svenska försvaret. Det är knappast troligt att den fördubbling av försvarsutgifter under en 5-års period skulle räcka.

Sverige kan inte lita på att NATO kan försvara oss. NATO kan knappt försvara sig själva och ta ansvar för sina egna medlemsländer. Risken är betydande enligt såväl Bertelmans utredning 2015 och Bringeus 2016, att Sverige dras med med i en konflikt oavsett vi vill det eller ej.

Sverige behöver snabbt och omgående rusta upp sitt försvar. Det finns ett gammalt talesätt som säger att Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Sverige i dag har knappast en egen fungerande armé och någon annans armé är snarare Ryssland än NATO. Och det bådar inte gott inför framtiden

Helt otillräcklig satsning på Gotlands försvar

En av åtta överblivna Leopard-stridsvagnar lastas av i Visby hamn för att ställas i ett förråd.

Förra veckan meddelade Överbefälhavaren Micael Bydén att Gotland skulle få  ett permanent försvar. Ett kompani med 168 personer skall fast placeras vid Tofta söder om Visby. Anledningen till detta är något höjt i dunkel  men det försämrade försvarspolitiska läget kring Östersjön har åberopats.

Jag har redan för över två år sedan på denna blogg skrivit om att Gotland måste få ett starkt försvar då ön har ett stort strategiskt läge. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön. Beslutet är ett steg i rätt riktning. Tanken är att styrkan skall utökas till knappt  300 personer till 2018 och bestå av ett mekaniserat och ett stridsvagnskompani.

Även om styrkan byggs ut till 300 man är styrkan alldeles för liten för att vara avskräckande. Det skulle behövas flera tusen soldater på ön omfattande flera olika regementen och vapenslag. Det kommer inte att finnas något luftvärn eller sjöstridskrafter permanent på ön och ännu mindre flyg. Vid en styrka på 300 man behövs det knappast mer än 1000 välutrustade ryska soldater som slår till vid rätt tidpunkt för att inta ön. När väl ön är intagen kan Sverige inte på egen hand återta ön. Till det finns det inga resurser.

Sverige skulle  snabbt behöva förstärka den militära närvaron på ön. Förutom Liberalerna och i viss mån Kristdemokraterna finns det knappast något parti som vill göra den satsning. Och det är bedrövligt. En dag kan det vara försent.

Läs även mina tidigare blogginlägg

Vill Sverige försvara Gotland?

Hög tid att ge Gotland ett försvar.

Läs även SVT Opinion – Ge Gotland ett smart försvar.

Foto TT Arkiv

Hög tid att ge Gotland ett försvar

Det säkerhetspolitiska läget har kraftigt förändrats sedan Vladimir Putin tillträdde sin första mandatperiod som President år 2000. Det är ett mer revanschistiskt och aggressivt Ryssland som har växt fram som inte låter sina grannar vara i ifred.  Hans uttalande 2005 om att ”Sovjetunionens kollaps var en av århundradets stora geopolitiska katastrofer” blev inte så konstigt väldigt uppmärksammat. Ryssland låter inte sina grannar vara i fred utan försöker påverka dessa på olika sätt alltifrån Moldavien, Georgien, Ukraina till övertagande av Krim.

Redan vid Putins makttillträdde kunde man läsa att Ryssland skulle lägga om sin internationella- och försvarspolitik vilket knappast uppmärksammades av politikerna i Sverige och än mindre ledde till någon förändring av Sveriges försvarspolitik. Det svenska uppvaknande kom sent.

I går uppmärksammade Svd att det inte händer något i försvarsgruppen.” – Vi trampar vatten sa försvarsutskottets ordförande Allan Widman(FP)” Den 24 april måste propositionen om försvarets framtida inriktning och finansiering finnas på riksdagens bord om beslut skall kunna tas under våren.

Det brådskar. Sverige har i dag inget slagkraftigt försvar. Och speciellt oroande är det bristande försvaret av Gotland. Och under historiens gång har Gotland varit ett sorgebarn. Det var det under ryssarnas härjningar längs kusterna årer 1719-1721, de sk rysshärjningarna liksom under Svensk-ryska kriget 1808-1809 då ryssarna tom besatte Gotland.

Innan den stora försvarsnedläggelsen under 1990-talet hade Gotland ett kraftfullt försvar med fyra regementen. I dag finns inga regementen kvar och inga fasta förband överhuvudtaget  på Gotland. De senaste åren har några stridsvagnar placerats på ön men personalen är stationerad i Skövde.

Detta är djupt oroande. Det land som behärskar Gotland kontrollerar Östersjön. Även om Sverige inte är det primära målet för Ryssland så lever Baltikum och Finland farligt. De har ju varit en del av Ryssland tidigare. Sverige kan dras in i en konflikt genom att Ryssland besätter Gotland för att på det sättet förhindra att NATO  får en  strategisk position i en konflikt i Östersjöområdet. Om Sverige förlorar kontrollen över Gotland kommer Sverige knappast att återfå ön av egen kraft.

Det är därför oroande att den parlamentariska försvarsgruppen beslut drar ut på tiden. Om de stora frågorna inte kan lösas snabbt så måste ett delbeslut om upprustning av Gotland ske mycket snart.

Läs även mina tidigare blogginlägg

* Vill Sverige försvara Gotland 

* En röst på miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst på Putin

* EU och USA kommer att offra Ukraina om Ryssland invaderar

* Berlin 1936 Tjeckoslovakien 1938 Sotji 2014 Ukraina 2014

Vill Sverige försvara Gotland?

Nu är Almedalsveckan slut. Över 3000 arrangemang har genomförts och uppskattningsvis över 25000 besökare. Ännu ett rekordår. Men en fråga som borde ha diskuterats flitigt är försvaret av Gotland. Gotland är och har alltid varit strategiskt betydelsefull. Och de senaste åren har ön fått en ännu mer strategisk betydelse med tanke på den militära upprustning som sker i Ryssland och landets alltmer aggressiva utrikespolitik. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar också viktiga delar av Östersjön. Öns strategiska betydelse visade sig bl.a. under det svensk-ryska kriget 1808-1809 då Ryssland besatte ön under en period trots att inga andra strider i övrigt förekom så långt söder ut.

Det är därför oerhört märkligt att Gotland i dag saknar fasta förband och att försvarsminister Karin Enström så sent som för något år sedan tyckte det räckte med de 400-500 hemvärnssoldater som finns på ön. Sverige har nu placerat stridsvagnar på ön men personalen finns i Skövde.

Vill Ryssland inta Gotland? Ön har utan tvekan en stor strategisk betydelse. Ryssland kommer betydligt närmare Sverige och kan förhindra att någon annan intar ön. Historien visar att öar kan intas av strategiska skäl. Under andra världskriget intog först England och sedan USA Island för att förhindra Tyskland att  inta ön.

Givetvis borde Sverige öka sin närvaro på ön. I dag är det mycket lätt för Ryssland att landsätta 200 fallskärms- eller kustjägare som kan inte ön snabbt och utan Sverige hinner att mobilisera ett försvar.  Därför borde det finnas stationära förband på Gotland, exempelvis kustartilleri- och luftvärn, som skulle minska möjligheterna att göra ett mindre överraskande anfall och inta ön. Under en längre period är det bara Folkpartiet och kristdemokraterna som har förstått behovet av att försvara ön. Nu gäller det för alla partier att inse allvarligt och fatta snabba beslut om att rusta upp Gotlands försvar.