Etikettarkiv: Fogdevreten

Första steget i omvandlingen av Solnavägen. 220 nya bostäder vid Fogdevreten

Så här kan det se ut längs Solnavägen framöver. Illustration från Joliark/Veidekke i maj 2015.

Under ganska lång tid har staden funderat på hur det skulle vara möjligt att omgestalta Solnavägen till en stadsmässig och levande gata. För ett 10-tal år sedan gjordes en utredning för att belysa hur detta skulle kunna genomföras. Nu tas det första steget. Byggnadsnämnden beslutade i går (15-12-09) att ge miljö-och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett planarbete att bygga 220 bostäder nedanför Fogdevreten mellan KISP (Karolinska institutet Science Park) i norr till mackarna i korsningen Solnavägen/Solna kyrkväg.

Bostäderna byggs i huvudsak på mark som Brf Tomteboda 1 har sålt till  byggbolaget Veidekke. Enligt tidningen Fastighetsvärlden uppskattas markvinsten för bostadsrättsföreningen uppgå till 150-170 miljoner kronor, dvs ett mycket rejält tillskott till föreningens kassa.

Tanken är att det skall byggas 220 bostäder med publika lokaler i bottenvåningarna och en ny förskola.

Planeringen är i ett mycket tidigt skede men jag kan bra se att en bebyggelse i området skapar vinnare. De boende i Fogdevreten får ett rejält tillskott i kassan, minskat buller från Solnavägen och en bättre närservice i området. Staden kan skapa en betydligt trevligare och stadsmässig gata, förbättra servicen i området och 220 nya bostäder skapas i ett mycket intressant och centralt  läge inte bara i Solna utan i regionen med gångavstånd till den nya tunnelbanelinjen.

Placeringen för Veidekkes projekt.

Det finns några saker som är viktiga att tänka på i den fortsatt planeringen enligt Liberalerna

  • Byggnaderna måste byggas varierat till utformning och färg för att inte de nya byggnaderna skall uppfattas som en vägg.
  •  Jag är själv tveksam till de stora öppningarna mot Solnavägen. Risken är stor att buller kommer in i området. Kanske kan portiker vara ett alternativ.
  • Det är viktigt att skapa mötes- och lekplatser i området.
  • Det är väldigt viktigt att cykelbanorna på båda sidorna av Solnavägen kan vara kvar. De är en viktigt del av de regionala cykelstråken och är tillräckligt breda för att kunna skilja cyklister och fotgängare från varandra.

Sammantaget är det ett projekt som jag tror kan bli mycket bra om man gör rätt saker i den fortsatta planeringen.

Det här är fösta steget av omvandlingen av Solnavägen mellan Tomtebodavägen och Solna Kyrkväg. Men mellan Tomtebodavägen och gränsen mot Stockholm har gatan kraftigt förändrats med tanke på nya byggnader som Nya Karolinska, Biomedicum och Aula Magna.

PS. Såväl kartan som skissen på bebyggelsen är i ett mycket tidigt skede och kan givetvis förändras innan förslaget går ut på samråd.

Läs även mina blogginlägg om byggprojekt i närheten.

6000 hyresrätter kan byggas i Solna, 1420 på G nu!

Vy från Storgatan

DN skrev i förra veckan om antalet hyresrätter som har byggts de senaste åren. De skrev dock inte om hur planerna ser ut i olika kommuner. Jag tänkte därför lite kort beskriva vad som nyligen har byggts och vad som är på gång. Min bedömning är att det går att bygga minst 6000 nya hyresrätter fram till 2030. Och då är detta lågt räknat. Och för närvarande är 1420 lägenheter på gång i olika skeden.

För något år sedan stod fastighetsbolaget Wåhlins 110 nya hyresrätter i ett ombildat kontorshus klart. De bygger nu ytterligare 143 nya hyresrätter på Görans Perssons väg. Båda projekten ligger i Huvudsta.

I  byggnation, planuppdrag eller lagakraftvunna detaljplaner finns ytterligare 1420 hyresrätter.

* 141 hyresrätter byggs på Göran Perssons väg i Huvudsta

* 200 nya studentbostäder i Huvudsta. Bygglov inom kort

* 400 forskar- och  studentbostäder i Fogdevreten. Plan ska snart antas.

* 7o trygghetsboenden i Huvudsta. Planuppdrag

* 70 hyresrätter i Bilia, Stora Frösunda. Haga Norra, Lagakraftvunnen detaljplan

* 160 hyresrätter i Ballongberget, Frösunda. Planuppdrag

* 40 hyresrätter i Sfären, Bergshamra. Planuppdrag.

* 250 hyresrätter i Råsunda. Planuppdrag

* 80 hyresrätter i Bagartorp. Planuppdrag

Till detta tillkommer ett mindre antal lägenheter i olika bostadsrättsprojekt.

På sikt bedömer jag att det är möjligt att bygga ytterligare minst 4500 hyresrätter i bl a Hagastaden, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta. I Hagastaden kommer det att byggas många bostäder och såväl Bergshamrastrategin och Hagalundstrategin visar det att det är möjligt och även önskvärt att komplettera med fler bostäder för att upprätthålla kommersiell och kommunalservice.

Fotot visar kv Rödlöken, Wåhlins nya fastigheter på Göran Perssons väg.

Läs även mina blogginlägg om nya trygghetsbostäder i Huvudsta, Signalisten bygger nya lägenheter i Råsunda och Bagartorp, 141 nya hyresrätter i Huvudsta.