Etikettarkiv: finansiering bostadsbyggande

Så kan bostadsbyggandet öka

 

Svd debattartikel

I dag har jag tillsammans med mina kolleger i SKL:s programgrupp för ökat bostadsbyggande en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet om hur bostadsbyggandet kan öka. I artikeln lyfter vi fram framförallt fyra frågor:

  1. Gör en grundlig översyn av bostadsbyggandets finansiella förutsättningar
  2. Låt bara länsstyrelsen yttra sig över en detaljplan vid ett tillfälle under processen
  3. Tillsätt en utredning som analyserar de stora kostnadsökningarna i byggbranschen
  4. Gör avtal mellan stat, kommunerna och byggbolagen om infrastruktur och bostadsbyggande.

Redan tidigt på morgonen fick jag ett antal positiva reaktioner på vår debattartikel. Många har noterat byggsektorns ineffektivitet. De 10 senaste åren har byggkostnaderna ökat med 25 procent och byggmaterialkostnaderna med hela 45 procent. Hade Volvo haft samma kostnadsutveckling hade en Volvo kostat drygt 700.000 kronor i dag. Byggindustrin kan inte skylla på vare sig långa handläggningstider eller kommunala särkrav när det gäller byggmaterialkostnaderna. Det beror snarare på en dålig konkurrens där vissa byggbolag uppträder som exploatör, byggare och tillverkare av byggmaterial. Det finns inga ekonomiska incitament att pressa kostnaderna. Och varför är svenska produkter mycket billigare utomlands.

Vi tar även upp problemet med länsstyrelserna som kan ha olika uppfattningar under planläggningen. I Solna har vi exempelvis drabbats av att länsstyrelsen har tyckt en sak under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och sedan intagit en annan uppfattning under detaljplanearbetet.

Även finansieringen är ett problem. Bankerna har strikta regler för utlåning även i orter med en stark bostadsefterfrågan, flyttskatten hämmar rörligheten på bostadsmarknaden och det är överhuvudtaget svårt att få låna till byggandet av nya bostäder utanför tillväxtregionerna även om det finns en bostadsefterfrågan.

Avtal mellan stat, kommuner och byggbolag har jag tidigare skrivit om i några blogginlägg om intentionsavtal. Det har fungerat väldigt väl i Finland och tunnelbaneöverenskommelsen i Stockholm är ett embryo till detta.

Vår debattartikel i Svenska Dagbladet om så kan bostadsbyggandet öka kan du läsa om här.

Vi som skrivit under debattartikeln är ledamöterna i SKLs (Sveriges kommuner och landsting)programberedning för ökat bostadsbyggande d v s Eva Nypelius(C), Erik Pelling (S), Inger Källgren Sawala (M), Karolina Skog (MP), Erik Slottner(KD, Linda Snecker (V) och undertecknad.