Etikettarkiv: Fabege

Folksam blir delägare i Friends Arena

Friends Arena

Folksam informerar i dag om att de (Folksam Sak) tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet bildar ett samägt bolag som kommer att äga 11,1 procent av aktierna i Friends Arena i Solna.

Överenskommelsen mellan Folksam och Svenska Fotbollsförbundet omfattar bolaget som  äger själva fastigheten, Friends Arena, och inte driftbolaget som  hyr och ansvarar för arrangemangen.

Genom en överlåtelse övertar Folksam en tredjedel av SvFF:s andel i fastighetsbolaget (Arenabolaget i Solna KB) som äger Friends Arena. Affären medför att SvFF:s ägarandel i arenan därefter är 22,2 % och Folksams 11,1 %. Övriga delägare i bolaget är Solna Stad, Peab, Fabege och Jernhusen.

Avtalet förutsätter godkännande från de övriga delägarna i Arenabolaget, b l a Solna stad.

Jag ser mycket positivt på den här affären. Den innebär ett breddat ägande i bolaget och Folksam är dessutom en bra partner med tanke på att de är en långsiktig placerare med samhällsansvar och goda kontakter med idrottsrörelsen.  Det visar också på att kapitalplacerare ser positivt på den långsiktiga utvecklingen av Friends Arena.

Läs mer på Svenska fotbollsförbundet hemsida

Vem äger vad runt Råstasjön?

Bild

Den senaste veckan har jag fått frågan från några Solnabor om vem som äger vad norr om Råstasjön. Det är flera fastighetsägare och förutom Solna stad är det Råsta mark AB, Sporthallen i Solna AB, Vasakronan, Jernhusen verkstäder och Råstahems Folkets Husförening. Råsta mark är ett delägt bolag där Solna stad äger 25 % av bolaget och Visio 75 %. Visio ägs gemensamt av PEAB och FABEGE.

Jag har här bara redovisat markägarna norr om Råstasjön då området söder om Råstasjön inte berörs av den här planen.