Etikettarkiv: Erik Ullenhag(FP)

Begränsa ränteavdragen i stället för ökade amorteringskrav vid bostadsköp

För några dagar sedan passerade jag Närke och lyssnade på P 4 Radio Örebro. Det senaste året har priserna på bostadsrätter ökat med 31 procent enligt den senaste mäklarstatistiken. Och störst har ökningen varit i Karlskoga. Enligt en mäklare som intervjuades var anledningen bl a den ökande bostadsbristen och att hyran för nyproducerade hyresrätter är så höga så att befintliga bostadsrätter blir ett attraktivt alternativ.

Som jag skrivit om i tidigare blogginlägg så blir bostadsbristen allt mer utbredd i landet. Det är inte bara i storstadsområdena och i universitetsstäderna som bostadsbristen finns utan den breder ut sig i hela landet. Räknar vi in bristen på bra lägenheter för äldre finns den i praktiken i hela landet.

Orsakerna till bostadsbristen är många men kan sammanfattas i två punkter: det byggs för lite och det befintliga beståndet används inte effektivt. Detta har lett till kraftigt ökade priser på bostäder som dessutom gynnas av de kraftigt stigande aktiebörserna. DN skrev till exempel i dag om att det är ytterst få kommuner i landet som bygger så mycket så att det matchar befolkningstillväxten.

Riksbanken och regeringen är oroade av de kraftigt ökade priserna. Många som jag har talat med som är verksamma inom bank- och bostadssektorn är inte oroliga så länge arbetsmarknaden är god, bristande bostadsbyggande och ingen internationell ekonomisk kris inträffar. Jag delar den uppfattningen.

Men om regeringen vill fullfölja sina planer på att minska de kraftigt ökade boendepriserna vore det bästa att genomföra olika åtgärder för att få fart på byggandet. Det lär inte inträffa i det korta perspektivet. Risken är överhängande att regeringen ställer hårdare krav på att den som lånar skall amortera snabbare. Enligt radionyheterna i helgen verkar det som det är den vägen som regeringen vill gå. Enligt min och mångas uppfattning är det fel väg att gå. Det skulle slå hårt mot många unga och de som flyttar  från en ort till en annan där kanske ända möjligheten är att köpa en bostadsrätt. Det skulle i praktiken bli en ungdomsskatt.

Ett betydligt bättre sätt är att minska ränteavdragen. Ränteavdragen är en märklig konstruktion. Det slår olika mot olika upplåtelseformer och det märks tydligt nu när fler och fler ägandelägenheter etableras,  en boendeform som genom ränteavdragen har fördelar gentemot att bo i bostadsrätt. Ränteavdragen gäller ju inte bara räntor på boende utan även räntor på exempelvis kontokort.

Det är betydligt bättre att trappa ner ränteavdragen någon procentenhet per år under en längre period. Det slår inte mot någon särskild grupp på bostadsmarknaden utan påverkar alla. Men görs det under en längre period är det inte svårt för fastighetsägare och bostadsrättsägare att anpassa sig utan att det får svåra konsekvenser men ett beslut om att minska ränteavdragen är en tydlig signal och kommer att bromsa upp prisökningarna.  Jag blev därför förvånad när folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag i radion ställde sig negativ till detta.