Etikettarkiv: ensamkommande flyktingbarn

Solna ökar kraftigt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

I kväll skulle kommunfullmäktige ta ställning till en överenskommelse med länsstyrelsen om att öka antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen tar emot.

Solna har under lång tid varit en av fyra kommuner i landet som varit ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att många flyktingbarn som kommer till Sverige under sin första tid bor i Solna. Detta har Migrationsverket tagit hänsyn till.

Solna har i dag ett avtal som innebär att kommunen skall ta emot 33 flyktingbarn. I praktiken har dock mottagandet varit större, 73 barn.

Den nya överenskommelsen innebär att Solna skall ta emot 295 ensamkommande flyktingbarn under 2016. Anledningen till detta är det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Det är inte bara Solna i länet som kommer att ta emot betydligt fler barn. I dag tar kommunerna i länet emot 884 barn och det kommer att öka till 7355 personer, dvs en ökning med 6471 barn under 2016.

Det är fullt rimligt att Solna och de övriga kommunerna i länet kraftigt ökar sitt mottagande. Det fanns en bred uppslutning i fullmäktige bakom överenskommelsen. Det var endast Sverigedemokraterna som yrkade avslag på överenskommelsen. Någon argumentering för varför de yrkade avslag redogjordes inte för på fullmäktige. De inlämnade en skriftlig reservation med ett innehåll som kändes hämtad från Flashback som en fullmäktigeledamot uttryckte sig.