Etikettarkiv: Enköpingsvägen

Enköpingsvägen skall göras till stadsgata och integreras med omgivande bebyggelse

Valaffischer uppsatta dag - där Enköpingsvägen passerar genom Ritorp.

På fullmäktiges senare del behandlades en interpellation av Björn Bränngård(BEP) om Enköpingsvägen som stadsgata. Utan tvekan en interpellation om en viktig fråga. Enköpingsvägen som tidigare var Europväg E 18 övergick den 1 maj till Solna stad. Bakgrunden är att Europavägen har fått en annan dragning och kommer nu fram vid E 4 i Sollentuna.

Solna stad har långe haft den uppfattningen att Enköpingsvägen skall ombildas till en stadsgata. För Folkpartiet har det varit en viktig fråga och vi lyfte fram frågan i valet. Om gatan smalnades av, det planterades träd och anlades cykelbanor skulle gatan få en helt annan karaktär och mer passa in med den omgivande bebyggelsen. Och hastigheterna kunde sänkas och förhoppningsvis dessutom efterlevas.

Det har tidigare gjorts studier om hur vägen kan omgestaltas. Min bedömning är att denna skall uppdateras och även kompletteras med studier hur vägen skulle kunna bli en naturlig del av den omgivande bebyggelsen. För omgestaltningen kommer att kosta betydande belopp. Det är ju ingen kort sträcka vi talar om och förändringarna måste ske i samband med att andra åtgärder skall ske i närheten. Det finns säkert bra möjligheter att genomföra kompletteringsbebyggelse som skulle göra staden mer stadslik och integrera nya bebyggelse med befintlig. En bra början är att starta planeringen i och med planeringen av kvarteret Startboxen vid Järva krog där NCC huvudkontor kommer att kompletteras med 450 bostäder. Inte bara planera detta begränsande område utan även ta utblick mot Enköpingsvägen i resten av Solna och in i Sundbyberg. Ett bra samarbetsprojekt mellan kommunerna.

Foto! Peter Edholm. Bilden är tagen under valrörelsen 2014.