Etikettarkiv: Eco-Driving

Nya sopbilar gör Solna tystare

Solna blir snart lite tystare. De nya sopbilar som börjar rulla i staden från och med den 1 april drivs med en dieselmotor som stannar när bilen står still – alla andra funktioner är eldrivna. Solna blir först i regionen att använda dessa tystgående fordon.

Sopbilarna, som är av högsta miljöklass (Euro 5 EEV) och körs på bästa bränsle (miljöklass 1), kommer också att vara utrustade med alkolås och ett så kallat ISA-system med inbyggd Eco-Driving som begränsar hastigheten till max 80 km/timmen. Förarhytten sänks och höjs med luftfjädring vilket innebär att personalen får en förbättrad arbetsmiljö genom ett bekvämt insteg i hytten.

Alla andra funktioner utom  motorn drivs med el, vilket gör att lastning och komprimering blir helt tyst. Då 60 % av körningstiden i Solna innebär att sopbilen står still och därmed  också motorn  gör att sopbilarna blir väldigt tysta. Att Solna får sopbilar som är mycket tystare och miljövänligare än de vi haft tidigare är helt i linje med den strategi som staden driver – att vi ska få en bättre miljö. I upphandlingen ställde vi krav på de som lämnade anbud och nu har vi fått det vi önskade. Och det är viktigt att betona att hade vi inte ställt dessa krav så hade vi fått vanliga konventionella sopbilar i stället. Att kommunerna ställer tydliga miljökrav påverkar teknikutveckllingen och kan påverka så att även andra branscher använder miljövänliga fordon. Den information jag fått visar att Solna är först ut att använda dessa fordon i regionen inom  avfallsbranschen.

De krav som vi ställde i  upphandlingen var att bilarna skulle ha

– högsta tillgängliga miljöklass

– låga emissioner av CO2 utsläpp

– biogasbil i garage och parker

– låga bullernivåer

– god arbetsmiljö för personalem

Utöver nya sopbilar kommer insamlingen från garage och parkområden att ske med en lågbyggd lastbil som drivs med biogas. Även matavfallet hämtas, som tidigare, med en bil som drivs av biogas.

Solnas val av insamlingsfordon har tidigare i år uppmärksammats med ett stort reportage i den amerikanska branschtidningen Waste management World.

Se även inslag i ABC-Nytt.