Etikettarkiv: cykelparkering

Många nya små lägenheter byggs i Huvudsta.

Trubaduren

Nu fortsätter utbyggnaden av bostadsområdet Ingenting i Huvudsta. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 265 lägenheter i kv Trubaduren. Under många år har det byggts många större lägenheter. I det här projektet är det hela 82 % ettor och tvåor och 18 % är 2,5-3or. D v s 94 ettor, 122 tvåor och 49 treor. Det är ett mycket tydligt trendbrott mot att det även byggs ettor.

Husen är 6-7 våningar höga utom ett som är 13 våningar högt, ett punkthus i form av ett torn. Lokaler finns i alla kvartershörn. Det kommer att finnas två gemensamhetslokaler och lite unikt är  att det kommer att bli cykelrum med verkstad. Ett problem i många fastigheter är bristen på cykelparkering. Så blir det inte här. Det blir 533 cykelparkeringar, dvs två per lägenhet.

I december beviljade stadsbyggnadsnämnden lov för nya bostäder i  kv Styckjunkaren, även det beläget i Huvudsta. I det projektet var det 36 % smålägenheter och i ett tidigare projekt i Ingenting, Skulptören var motsvarande siffra 63 %.

Byggherre är SSM Bygg och Fastighets AB.

Läs mer på Solna stads hemsida där det finns ytterligare bilder på husen och även hänvisning till tjänsteskrivelsen.