Etikettarkiv: Covid 19

Hur kommer vi att jobba efter pandemin?

Pandemin har förändrat vårt arbetsliv. Vi har genomgått en snabb digitalisering där digitala möten i olika former är en del av vår vardag. Efter pandemin kommer inte arbetslivet bli detsamma. Framför allt för de medarbetare som har kontorsjobb och reser mycket i tjänsten.

Det här blogginlägget kommer mycket att handla om de fördelar som kommer att bestå efter pandemin. Det skall redan nu sägas att Covid 19 pandemin inte bara får positiva konsekvenser. För många är det inte smidigt eller bra att jobba hemma på heltid och det kommer på sikt att resas många frågor kring arbetsmiljö, ergonomi, hälsoeffekter, försäkringar för att bara nämna några frågor. Om flera vuxna och tonårsbarn jobbar hemma samtidigt blir det svårt att hitta bra arbetsplatser.

Min bedömning är att pandemin kommer att ändra vårt arbetssätt. Digitala möten kommer att ersätta såväl fysiska möten som telefonen. När pandemin är över kommer det privata resandet att ta fart. Det finns en stor längtan av att få resa. Däremot verkar alla experter vara överens om att affärsresandet kommer att minska och ta flera år innan det kommer tillbaka till de nivåer som var innan pandemin. Möten som i dag sker genom personlig närvaro kommer inte att ske i lika stor utsträckning som tidigare. Vi kommer noga att pröva om vi behöver resa i väg. Det finns mycket tid att spara. Visst kan vi jobba på tåget men inte i bilen och i liten utsträckning på flyget. Och den reservtid som behövs i dag för fysiska möten kan vi bortse ifrån vid digitala möten. Om jag skall resa från Solna till Örebro för ett två timmars möte tar det troligtvis 3 timmar varje väg, om allt fungerar. Dvs i praktiken en hel arbetsdag som jag kan utnyttja bättre. Och dessutom slippa tidiga morgnar eller sena kvällar.

Jag tillhör de som inte tror att vi kommer att resa lika mycket som förr. Vi har hittat andra arbetssätt. Vi kommer jobba digitalt och bara resa när det är nödvändigt eller när vi behöver träffas under mer sociala tillfällen som personaldagar. Det kommer att minska trycket på kollektivtrafiken i framför allt storstadsområdena.

De som uppskattar pandemin mest är de som har haft långa resvägar till arbetet och småbarnsföräldrar. Att arbeta hemifrån har skapat nya möjligheter. De har fått det lättare att få livspusslet att fungera.

Det skapar nya möjligheter för arbetsgivare som ligger mer än en timmes resväg från storstäder och universitetsstäder. Orter som många gånger har svårt att rekrytera kvalificerad personal för restiden tar för stor del av arbetsdagen. Kan dessa kommuner och företag ge personalen möjlighet att arbeta hemifrån 2 – 3 dagar i veckan skapas nya möjligheter att rekrytera kvalificerad personal. Jag skriver detta blogginlägg från Lysekil som ligger ca 1,5 timmes (med bil) resväg från Göteborg, om allt fungerar som det ska i trafiken. Många kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland ligger på samma tidsmässiga avstånd. Det är ytterst få som reser 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. Men två-3 dagar är möjligt.

Detta kan leda fram till en regionförstoring där trycket på storstäderna kan minska och fler kommuner blir intressanta för att bosätta sig i eller jobba i. Redan nu ser många mäklare att intresset att bosätta sig i större lägenheter och villor har ökat. Förr att klara av detta ekonomiskt kan en bosättning längre ut från storstäder och universitetsstäder göra detta möjligt.

Att jobba digitalt skapar också ett mer jämlikt arbetssätt. Jag talade i dag med en person som jobbar på en myndighet som har flera lokaliseringsorter i Sverige. Tidigare har de flesta varit med i rummet i Stockholm och de som jobbar på myndigheten uti landet varit med via länk. De som har varit med på länk har alltid varit i underläge. Det är svårare att göra sig gällande om man inte sitter i rummet där de flesta finns. Nu när alla sitter hemma har alla lika chans att göra sig hörda. Och de slipper långa resor. En ny aspekt som jag inte tidigare har funderat på.