Etikettarkiv: Coronapandemin

Hur kommer vi att jobba efter pandemin?

Pandemin har förändrat vårt arbetsliv. Vi har genomgått en snabb digitalisering där digitala möten i olika former är en del av vår vardag. Efter pandemin kommer inte arbetslivet bli detsamma. Framför allt för de medarbetare som har kontorsjobb och reser mycket i tjänsten.

Det här blogginlägget kommer mycket att handla om de fördelar som kommer att bestå efter pandemin. Det skall redan nu sägas att Covid 19 pandemin inte bara får positiva konsekvenser. För många är det inte smidigt eller bra att jobba hemma på heltid och det kommer på sikt att resas många frågor kring arbetsmiljö, ergonomi, hälsoeffekter, försäkringar för att bara nämna några frågor. Om flera vuxna och tonårsbarn jobbar hemma samtidigt blir det svårt att hitta bra arbetsplatser.

Min bedömning är att pandemin kommer att ändra vårt arbetssätt. Digitala möten kommer att ersätta såväl fysiska möten som telefonen. När pandemin är över kommer det privata resandet att ta fart. Det finns en stor längtan av att få resa. Däremot verkar alla experter vara överens om att affärsresandet kommer att minska och ta flera år innan det kommer tillbaka till de nivåer som var innan pandemin. Möten som i dag sker genom personlig närvaro kommer inte att ske i lika stor utsträckning som tidigare. Vi kommer noga att pröva om vi behöver resa i väg. Det finns mycket tid att spara. Visst kan vi jobba på tåget men inte i bilen och i liten utsträckning på flyget. Och den reservtid som behövs i dag för fysiska möten kan vi bortse ifrån vid digitala möten. Om jag skall resa från Solna till Örebro för ett två timmars möte tar det troligtvis 3 timmar varje väg, om allt fungerar. Dvs i praktiken en hel arbetsdag som jag kan utnyttja bättre. Och dessutom slippa tidiga morgnar eller sena kvällar.

Jag tillhör de som inte tror att vi kommer att resa lika mycket som förr. Vi har hittat andra arbetssätt. Vi kommer jobba digitalt och bara resa när det är nödvändigt eller när vi behöver träffas under mer sociala tillfällen som personaldagar. Det kommer att minska trycket på kollektivtrafiken i framför allt storstadsområdena.

De som uppskattar pandemin mest är de som har haft långa resvägar till arbetet och småbarnsföräldrar. Att arbeta hemifrån har skapat nya möjligheter. De har fått det lättare att få livspusslet att fungera.

Det skapar nya möjligheter för arbetsgivare som ligger mer än en timmes resväg från storstäder och universitetsstäder. Orter som många gånger har svårt att rekrytera kvalificerad personal för restiden tar för stor del av arbetsdagen. Kan dessa kommuner och företag ge personalen möjlighet att arbeta hemifrån 2 – 3 dagar i veckan skapas nya möjligheter att rekrytera kvalificerad personal. Jag skriver detta blogginlägg från Lysekil som ligger ca 1,5 timmes (med bil) resväg från Göteborg, om allt fungerar som det ska i trafiken. Många kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland ligger på samma tidsmässiga avstånd. Det är ytterst få som reser 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. Men två-3 dagar är möjligt.

Detta kan leda fram till en regionförstoring där trycket på storstäderna kan minska och fler kommuner blir intressanta för att bosätta sig i eller jobba i. Redan nu ser många mäklare att intresset att bosätta sig i större lägenheter och villor har ökat. Förr att klara av detta ekonomiskt kan en bosättning längre ut från storstäder och universitetsstäder göra detta möjligt.

Att jobba digitalt skapar också ett mer jämlikt arbetssätt. Jag talade i dag med en person som jobbar på en myndighet som har flera lokaliseringsorter i Sverige. Tidigare har de flesta varit med i rummet i Stockholm och de som jobbar på myndigheten uti landet varit med via länk. De som har varit med på länk har alltid varit i underläge. Det är svårare att göra sig gällande om man inte sitter i rummet där de flesta finns. Nu när alla sitter hemma har alla lika chans att göra sig hörda. Och de slipper långa resor. En ny aspekt som jag inte tidigare har funderat på.

Att hantera Pandemins verkningar är ingen bra gren för EU

Själva grunden för EU-arbetet är att Europas stater skall samverka för att skapa en bättre och starkare världsdel. Enade vi stå söndrade vi falla är en bra devis som trots att den har en socialistisk bakgrund visar lite hur EU-arbetet har fungerat under Covid 19-pandemin.

Vi kan i dag konstatera att EU inte har fungerat under krisen. Alla stater har fattat självständiga beslut utan att ta hänsyn till andra stater. Ibland är det svårt att se de logiska resonemangen bakom besluten. Det nationella territoriet har blivit viktigare än var smittspridningen faktiskt finns och nationalstaten har växt sig starkare på samarbetets bekostnad.

Det mest makabra var när bla Frankrike ville stoppa beställd medicinsk utrustning till Sverige.

Och problemen bara fortsätter. En dag öppnade Danmark upp för turister från Skåne. Nästa dag stängdes gränsen. Ett tag kunde man flyga till Grekland. Sedan kom det nya direktiv. Norge öppnade upp för resor till Gotland. Efter ett tag kom man på att det var inte så bra ur smittspridningssynpunkt och stängde ner gränsen totalt mot Sverige.

Över huvud taget kan man ifrågasätta Norges stängning av gränsen mot Sverige. I de delar av Sverige där man har en omfattande gränshandel mot Norge har man haft en väldigt låg smittspridning så några skäl till att stänga ner gränserna har man inte. Och inte i dag heller då de svenska dödstalen i Covid 19 dalar markant.

Norge har klarat sig dåligt ekonomiskt under pandemin. Den norska detaljhandeln har däremot gått väldigt bra när inga norrmän åker över gränsen. Och det verkar mer som om Norge vill värna sin egen handel då stängda gränser i det korta perspektivet kan vara bra för Norge då det troligtvis är 10 norrmän som åker till Sverige på varje svensk som åker till Norge.

En fråga som är akut att lösa är att länderna inte bara från en dag till en annan kan stänga gränsen och göra det omöjligt att ta sig hem igen. Det kommer effektivt att minimera resandet och därmed återhämtningen av ekonomin i stora turistländer som Spanien och Italien. Vem vill riskera att bli kvar i månader även om det är i sommarhuset i Spanien. Sverige har dock varit ett föredöme som inte har stängt gränserna men inte gjort så stor skillnad i praktiken då få har fått åka hit.

På detta område måste EU ta fram tydliga regler som gör det möjligt för EUs medborgare att resa tryggt i Europa och att åter igen bli ett enat EU.