Etikettarkiv: Bromma flygplats

Lägg inte ner Bromma flygplats – den behövs för hela landet

I onsdag (2021-04-21)presenterade regeringen att de vill lägga ner Bromma flygplats. Som huvudanledning angavs att flygtrafiken har minskat kraftigt under pandemin och att flygtrafiken inte kommer att återkomma till tidigare volymer. I 30 minuter samma kväll sa Märta Stenevi att det går att lägga ner Bromma flygplats utan att bygga ut Arlanda.

Regeringens analys är inte trovärdig. Att ta pandemin som intäkt för att lägga ner Bromma är både felaktig och inte speciellt långsiktigt. När pandemin är betvingad lär det privata resandet återgå till normala volymer. Och mycket talar för att behovet av att samla personal till olika samlingar inom företagen också är stort. På sikt lär affärsresandet minska då många kommer att noga pröva om man skall resa eller ha ett digitalt möte. Hur snabb den utvecklingen kommer att bli vet vi inte i dag. På många sträckor är tåg eller bil inget alternativ.

Bromma som ligger centralt i regionen har en stor betydelse för Stockholmsregionen men ännu mer för många delar av landet. Många företrädare uttalar sig bara som om detta är en Stockholmsfråga. Men inget är felaktigare. Bromma är snarare viktigare för många kommuner uti landet.

För många som bor i Stockholms västra delar, Kungsholmen, Solna, Sundbyberg och delar av söderort är det en bra flygplats att flyga ifrån. De har en mycket snabb incheckning, oftast resvana resenärer och lätt att sig till med olika kommunikationsmedel. En stor del av regionens tillväxt sker i dessa delar. Och lättare blir det. I höst får Bromma flygplats en hållplats på linjen mot Sollentuna. På sikt innebär det att många boende och arbetande i Solna, Sundbyberg, Sundbyberg, Sollentuna och Västerort på ett smidigt och miljövänligt sätt kan nå flygplatsen. Arlandaexpress lyfts oftast fram som ett föredöme. Det är ett dyrt alternativ. Två personer i en taxi betalar lika mycket dörr till dörr som att åka Arlandaexpress. Och jag har själv blivit sittande i tåget under lång stund pga att personer på spåren – utan att kunna ta mig någonstans och utan vare sig mat eller dryck på tåget

Vi skall heller inte glömma den utveckling som sker inom flygbränsle. Flera företag, bla finska Neste satsar på bränslen skapade av biodrivmedel och flygplan drivna av el är bara i sin linda. Om 10 år har vi kanske en helt annan syn på flygets miljöpåverkan.

Foto: SvD, Magnus Hjalmarsson Neiderman

Socialdemokraterna borde droppa miljöpartiet ur regeringen.

Den nuvarande S/MP-regering som sedan en månad tillbaka styr  Sverige är den svagaste regeringen sedan Bramstorps sommarregering 1936. Den har ett dåligt parlamentariskt läge och har inte ens  40 procent av väljarna bakom sig. Den har den första tiden inte varit speciellt lyckosam. Svaga ministrar, oerfarna ministrar, internt gräl mellan ministrar från de två partierna och en statminister som inte kommer ihåg namnet på sina nordiska och baltiska statministerkolleger.

Politiskt känns kursen inte stabil. Förhalning av Förbifart Stockholm, stängning av Bromma flygplats som berör hela Sverige på ett negativt sätt, skattehöjningar och inskränkningar av valfriheten inom många områden. Opinionsundersökningar visar att det inte finns ett folkligt stöd för dessa åtgärder.

Varje dag diskuteras om regeringen överlever budgetomröstningen den 3 december och om den gör det räknar alla med att regeringen kommer att lida ett antal nederlag i olika centrala frågor under det kommande året. Risken är stor för att regeringen kommer att få genomföra många förslag som lagts av Alliansen so m betyg från fjärde klass och 10-årig grundskola.

Socialdemokraterna borde aldrig ingått i någon regering med miljöpartiet. Det har tvingat partiet att svika flera vallöften när det gäller vilka som skall betala statlig skatt, Bromma flygplats och Förbifarten. Det är inte sämre kommunikationer som Sverige behöver – utan bättre.

Socialdemokraterna brukar säga att Sverige slits sönder. Det är väl snarare så att regeringen håller på att slitas sönder av interna motsättningar. Till detta skall läggas att regeringen har vänt sig mot vänsterpartiet och politiken har därför vridits mot vänster på ett sätt som knappast uppskattas av ens de socialdemokratiska väljarna.

Jag är inte så säker på att något parti i egentligen vill ha nyval. Men såväl vänsterpartiet som Sverigedemokraterna kommer att visa att de är att räkna med. Och Alliansen vill med sitt budgetalternativ  visa att de kan ta över regeringsmakten och är ett alternativ till de rödgröna som är djupt splittrade. Genom att inte bryta ur delar av budgeten vill Alliansen visa att de kan ta ansvar för Sverige.

Om socialdemokraterna vill överleva den här mandatperioden utan att gå till historien som Sveriges svagaste regering måste de droppa såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Först då kan de  i handling visa att de vill nå breda parlamentariska lösningar över blockgränsen. Socialdemokraterna talade mycket om breda lösningar innan valet. Nu kan de visa det i handling. Och skall de lyckas med det kommer de inte att gå ut som vinnare i varje förhandling men en kompromiss är i alla fall bättre en ett nederlag. Speciellt för ett 30-procents parti på väg till att bli ett 25-procents parti.

Läs även mina tidigare blogginlägg

Nu kan det bli solpaneler på Solna stadshus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan det bli solpaneler på taket på Stadshuset. Den frågan har diskuterats under en längre tid i staden men det har inte varit möjligt att förlägga dessa på taket då panelerna skulle placeras högre än gällande högsta höjd för byggnader som finns med anledning av de säkerhetskrav som gäller för Bromma flygplats.

Den 19 december fattade transportstyrelsen ett nytt beslut om högsta höjder för bl a bebyggelse i Solna, som gör  det möjligt att bygga högre hus i Solna och därmed även att placera solpaneler på Solna stadshus. Råsunda Förstads AB, som är ägare till Solna stadshus, har därför lämnat in en ny ansökan om att placera solpaneler på taket. När detta är beviljat, kan bolaget, då förfrågningsunderlaget redan är klart, omedelbart starta en upphandling av projektet.

Nu hoppas jag att allt går vägen när det gäller bygglovet och upphandlingen så att vi kan få solcellerna på plats. Det är inget revolutionerande beslut men det är ett steg i rätt riktning för att göra Solna miljövänligare.

Bromma flygplats ändrar sina säkerhetskrav – höga hus går att bygga.

Dagens Nyheter skriver att Bromma flygplats (Swedavia) nu har ändrat sina krav på säkerhetszoner för flygplatsen inför uppgraderingen av flygplatsen. Jag välkomnar detta. Det är mycket bra flygplatsen har lyssnat på den massiva kritik som framfördes på det ursprungliga förslaget. Det gamla förslaget  innebar att inget hus över 59 meter (+59 meter över nollplan)  kunde byggas i Solna, Sundbyberg samt centrala och västra Stockholm. Det innebär i praktiken att vare sig Solna stadshus, Park Inn hotell i Solna Centrum, Dallasskrapan vid gamla Råsunda fotbollsstadion eller Quality Friends Arena hade kunnat byggas med de föreslagna reglerna. Och de tre förstnämnda innebär knappast höga hus i dagens mening.

Det nya förslaget är en markant förbättring. Det innebär att det går att bygga upp till 164,4 meter tom Arenastaden och österut finns det ingen begränsning.

Jag tillhör de politiker som anser att vi inte skall bygga höga hus överallt. Men på vissa platser passar höga hus in. Exempelvis i Solna centrum där jag gärna ser två högre hotell i korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I Solna Cityprojektet talades det bla om höga hus på denna plats.

Läs mer i Dagens Nyheters artikel och i mitt tidigare blogginlägg Utvidgat säkerhetsområde för Bromma flygplats förhindrar nya höga hus.

Utvidgat säkerhetsområde för Bromma flygplats förhindrar nya höga hus

bromma-skyddszon-ny

I går intervjuvades jag av ABC-Nytt med anledning av att Bromma flygfält vill utvidga sitt säker-hetsområde (hinderområde) till att omfatta hela Solna, Sundbyberg, Västerort men även Liljeholmen, Vasastaden och Kungsholmen. Det innebär att inget hus som är högre än ca 59 meter (ca 13 våningar) får byggas inom detta område. Det kommer att få långtgående konsekvenser för byggandet av nya hus i det område i Sverige som har det mest omfattande byggandet och är tillväxtnavet i landet.

Jag är av den uppfattning att det inte skall byggas höga hus överallt i regionen men det finns lägen som är väldigt väl lämpade för höga hus och då menar jag inte 13-15 våningar utan snarare det dubbla våningsantalet. Det är särskilt hotell som är lämpliga som höga hus.

För att mer konkret beskriva vad det innebär så skulle inte Solna stadshus, Park Inn hotell eller Dallashuset i Solna Centrum kunna byggas i dag med de nya reglerna. Och det gäller även det nya hotellet i Arena staden, Quality Friends Arena och Blåkulla.

Redan med nuvarande regler förhindrade Bromma flygplats (Swedavia) att på Råsunda fotbollsstadion bygga ett hus som var 15 våningar, d v s i paritet med Dallashuset och Solna stadshus. Då länsstyrelsen sa att om inte Solna stad och Swedavia blir överens finns det risk för att Länsstyrelsen kallar hem planen. Vår bedömning var att detta kunde innebära att detaljplaneprocessen kunde ta två år till sänkte vi hushöjden med två våningar till 13 våningar.

I de diskussioner som vi har haft med Bromma flygplats har de med kraft hävdat sina rättigheter och har inte varit beredda till kompromisser. I fallet med fotbollsstadion är det särskilt anmärkningsvärt då området kring Solna Centrum redan nu är omöjligt för flygplan att befinna sig i med tanke på de hus som redan finns.

Om Bromma flygplats får igenom sin utvidgade säkerhetszon innebär det stora konsekvenser för möjligheterna att bygga högre än 59 meter (+ 59 meter över nollplan). Det innebär 13 våningar med kontor och något fler om det är bostäder).

Lyssna på ABC-Nytts reportage.