Etikettarkiv: bostadsgrottor

Inga nya bostäder vid Jungfrudansen

I senaste numret av lokaltidningen Mitti 21 januari, nr 5 2014 finns en stor artikel om att en fastighetsutvecklare vill bygga bostadsgrottor ”grottbostäder” i Jungfrudansen. Solna stad har under årtionden med jämna mellan rum fått olika förslag nedanför Jungfrudansen och vid det gamla stenbrottet. Staden har sagt nej till alla förslag då vi anser det viktigt att behålla den gröna karaktären som finns längs vattnet vid Huvudsta strand. En uppfattning som delas av Solnaborna. Diskussionerna kring ny bebyggelse vid Råstasjön och tidigare vid Biddlesberg (Leitiextomten) och husbåtar vid Pampas Marina är frågor som starkt engagerar Solnaborna.

Det är folkpartiets uppfattning att det är viktigt att värna det gröna område som finns mellan bebyggelsen i Solna strand och Pampas Marina. Det nya Huvudsta som växte fram under 60-och 70-talet byggde på tanken att strandremsan skulle vara grön och bebyggelsen ske en bit ifrån stranden. En tanke som fortfarande håller och det är så vi planerar även idag. Och det sker i dag en omfattande bebyggelse längs Storgatan/Armégatan och i Ingenting.

Två undantag har gjorts från denna princip är. Det ena är Leitex och det andra är Huvudsta Gård. Leitextvätten omvandlades från tvätt till bostäder. Många var kritiska mot detta men när jag i dag träffar på Solnabor som promenerar längs stranden tycker många att husen har blivit fina, området har öppnats upp och gjorts tillgängligt och grönytorna har utökats. Dessutom har tryggheten ökat genom att fler människor rör sig i området. Det andra är Huvudsta Gård där vi har tillåtit att en byggnad som brann ner för ett tiotal år sedan till hälften har återuppförts. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett planuppdrag för arbetsmiljöverkets gamla byggnad som har varit svårt att hyra ut. Arbete pågår med detta men jag kan inte se att det skulle påverka Huvudsta strand negativt. Området i dag är ganska trist och ödsligt och skulle må bra av en rejäl uppfräschning.

Läs mer om ny bebyggelse på Leitextomten (Biddlesberg).