Etikettarkiv: bilplatser

Ny lägre parkeringsnorm för mindre lägenheter och kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

I kväll fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att förändra stadens parkeringsnorm. Det är framförallt två viktiga förändringar. I dag är parkeringsnormen 1,1 parkeringsplatser per lägenheter varav 0,1 är för besökare. Den ändras till 0,7-1,1 parkeringsplats per lägenhet inklusive besökare. Riktvärdet kommer att vara 0,8 bilplatser per lägenhet. Anledningen till förändringarna är att staden vill ha en flexiblare parkeringsnorm som tar större hänsyn till lägenhetsstorlek, närhet till kollektivtrafik,  samutnyttjande av parkeringsplatser och andra lösningar som minskar behovet av parkeringsplatser. Smarta lösningar för samutnyttjande av bilplatser för kontor och bostäder kan minska parkeringsnormen ytterligare. Staden vill även stimulera byggandet av mindre lägenheter. Byggandet av mindre lägenheter belastas ekonomiskt hårt av för höga p-normer. Studentbostäder kommer att få en norm på 0,1-0,2 bilplatser per lägenheter inklusive besöksparkering.  0,2 tar sikte på familjelägenheter. Bilinnehavet i Solna har ökat med 10 procent de senaste 10 åren från 305 bilar per tusen innevånare till 330.  Troligtvis beror ökningen på att det byggts många större lägenheter varav en del i områden med sämre kollektivtrafik än i centrala Solna.

Den andra större förändringen är att antalet bilplatser för kontor kommer att minska från 18 bilplatser per 1000 kvm till 12 bilplatser inklusive besöksparkering. Anledningen till minskningen är att flera undersökningar visar på ett tydligt samband mellan bilanvändning till jobbet och fri parkering. När de anställda får betala för parkeringen på arbetsplatsen minskar bilanvändningen. Staden vill främja att fler använder kollektivtrafik eller går och cyklar till jobbet. Och i Solna finns de flesta arbetsplatserna i goda kollektivtrafiklägen.

Läs mer om stadsbyggnadsnämndens beslut på Solna stads hemsida.