Etikettarkiv: Bergshamra torg

Alliansen och Bergshamrapartiet är överens om ett 70+ boende i Bergshamra, Solna

I den uppgörelse som har slutits mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet inför beslut om budgeten 2016 innebär att ett antal uppdrag skall genomföras. Uppdrag vars syfte är att förbättra Bergshamra. Det gäller b l a  överdäckning av Bergshamravägen, en utvecklingsplan för Bergshamraskolan med flera åtgärder.

Ett av uppdragen har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Jag tänker på det uppdrag som fullmäktige kommer att besluta om att ge kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att identifiera lägen och intressent för uppförande av ett 70+ boende i Bergshamra. Inom Folkpartiet har vi tittat på olika ställen för 70+ boende i Solna och Bergshamra är en av de stadsdelar som vi anser skulle vara en bra placering av ett 70 + boende. Därför är det bra att kommunfullmäktige nu ger ett tydligt uppdrag till berörda nämnder.

Visst är det bra med en omfattande hemtjänst till Solnas äldre. Men många äldre vill hellre bo på något boende som är anpassat efter de äldres behov av trygghet, service och gemenskap. Många politiker underskattar det behovet.  Även tillgängligheten och bostadens utformning är viktig. Enligt uppgifter från en äldre politiker i Bergshamra finns det 700-800 lägenheter som saknar tillgång till hiss. Då är villaområdena i Ulriksdal, Stocksundstorp och Södra Bergshamra oräknade.

Exakt var det skall ligga i stadsdelen, hur stort det skall vara och hur det skall utformas får utredas vidare. Min personliga uppfattning är dock att en placering vid Bergshamra Centrum torg skulle vara att föredra då det redan finns  service på Berga och Bergshamra centrum och goda kommunikationer.

Ett nytt 70+ boende i Bergshamra känns som ett angeläget och mycket viktigt beslut.

Möbelbutiken ReFurn etablerar sig på Bergshamra torg

Möbelbutiken ReFurn etablerar sig på Bergshamra torg i januari 2014. Det är en speciell möbelbutik. ReFurn samlar in gamla möbler och ser till att de får ett nytt liv hos en ny ägare. De renoverar även möbler om det behövs innan försäljning. Tillsammans med sina kunder och samarbetspartners har de sedan starten 2009 sett till att hundratusentals möbler och föremål fått ett andra, tredje eller fjärde liv istället för att brännas eller läggas på deponi. Företaget har redan butiker i Hammarby Sjöstad och Årstadal och det här blir den första butiken på norrsidan av länet.

En viktig del av stadens Bergshamrastrategi är att Signalisten skall hyra ut så många lokaler som möjligt på Bergshamra torg. I mars etablerar sig Fitness 24 i fd restaurant Mores lokaler. Och fler företag är på väg att etablera sig på torget. Det är mycket bra att Signalisten tecknar  avtal med nya företag och förnyar avtalen för befintliga hyresgäster. Det ger möjligheter för att det skapas en bra mix av olika företag som ger varandra kunder och att torget kan återfå delar av sin forna glans.

Jag gillar ju gamla möbler och prylar så jag kommer att besöka butiken så fort den öppnar.

Läs även mina blogginlägg om Bergshamrastrategin, Fitness 24 och om ökade öppettider för biblioteket.