Etikettarkiv: Bergshamra bibliotek

Meröppet på biblioteket i Bergshamra är en succé

Meröppet på biblioteket i Bergshamra som har funnits sedan invigningen den 19 oktober har mottagits väldigt positivt av Bergshamraborna. Det är över 1000 personer som de första sex veckorna har utnyttjat möjligheten. Antalet inskrivna låntagare som har knutit Meröppet-funktionen till sina bibliotekskort är över 500 personer, vilket är mer än beräknat. Det har också inneburit att fler har skaffat sig bibliotekskort för att kunna använda biblioteket utanför de bemannade tiderna.

Bergshamraborna har på ett ansvarsfullt sätt förvaltat den frihet under ansvar som det innebär att få tillträde till biblioteket kl 08-22 alla dagar året runt. Inte en enda bok har hittills passerat larmbågarna utan att vara utlånad på rätt sätt. Efter några smärre inkörningsproblem de första veckorna har tekniken fungerat bra, dessutom planeras förbättringsarbeten. Bland annat ska belysningen förstärkas vid entrén där MERÖPPET-besökarna loggar in på kvällar och tidiga morgnar.

Jag är väldigt glad över Bergshamrabornas positiva reaktioner på försöket. Speciellt med tanke på de många negativa reaktioner och alla farhågor som restes inför försöket. Jag är dock på inget sätt förvånad över att det har fungerat så bra. Meröppet har funnits på en del bibliotek i Danmark sedan flera år tillbaka och varför skall det som fungerar i Danmark inte kunna fungera i Sverige. Det är ju många fördelar för de boende. Det går att besöka biblioteket 14 timmar per dygn och det innebär stor frihet för den enskilde. Många vill tala med och ha hjälp av en bibliotekarie men många klara sig också bra på egen hand. Jag besöker ofta stadsbiblioteket i Solna Centrum för att låna talböcker. I nio fall av tio så klarar jag mig på egen hand.

Men önskemålen har från många varit starka att öppetiderna med personal skall utökas och därför har Kultur- och fritidsnämnden har på sitt decembersammanträde beslutat om att biblioteket skall vara öppet med personal även på fredagar och söndagar och detta gäller fr o m den 13 januari.

Solna stads Bergshamrastrategi levererar.

Läs mer på Solna stads hemsida och mitt blogginlägg om utökade öppettider på biblioteket i Bergshamra.

Återigen öppet sex dagar i veckan på Bergshamra bibliotek – Bergshamrastrategin levererar.

I lördags, i samband med  att biblioteket i Bergshamra invigde meröppet, kunde ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Marianne Damstöm-Gereben (FP) informera de 200 besökarna att Alliansen kommer att återinföra sexdagarsöppet på biblioteket under våren. Inom en vecka efter det att kommunstyrelsen beslutade om Bergshamrastrategin börjar nu Alliansen leverera positiva beslut för stadsdelen. Och utökade öppettider med personal är ett första viktigt steg i strategin. Beslutet mötes av jubelrop och spontana applåder.

För oss i folkpartiet var utökade öppettider i Bergshamra en fråga som vi drev hårt i budgetförhandlingarna mellan Allianspartierna inför budget 2014. Och det är glädjande att alla Allianspartierna står bakom beslutet. Och även kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om att införa meröppet (öppet alla dagar 8-22 för dig med bibliotekskort) på biblioteket ökar tillgängligheten till biblioteket för såväl privatpersoner och föreningar.

Läs även vad Marianne Damström Gereben har skrivit på folkpartibloggen om meröppet och utökade öppettider på Bergshamra bibliotek och vad jag skrivit om Bergshamrastrategin.