Etikettarkiv: bättre framkomlighet

Trafikverket och Solna genomför åtgärder för att minska bilköerna genom Huvudsta.

Solna stad och trafikverket har i samband med utbyggnaden av det nya området Ingenting i Huvudsta tecknat ett genomförandeavtal som reglerar tre åtgärder. Dels en ny rondell söder om Postens huvudkontor, som via den nya vägen Bolstomtavägen som går mellan huvudkontoret och Postterminalen, gör det möjligt att nå Ingenting även från det hållet.

Dels innehåller överenskommelsen ett antal ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägnätet i Huvudsta. Bilden till vänster visar att trafikverket på egen bekostnad bygger ytterligare ett vänstersvängfält i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan. Det innebär att framkomligheten ökar då det blir tre körfält (två till vänster och ett till höger) istället för två. I avtalet ingår även att trafikverket genomför en översyn  och trimning av trafiksignalerna i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan samt vid de korsningar där Armégatan möter Lundagatan, Järnvägsgatan och Huvudstagatan.  Sammantaget räknar trafikverket och Solna stad att trafikrytmen genom Huvudsta förbättras och köerna förkortas. Solna stad har tidigare tagit bort trafiksignalen för bilar som kommer från järnvägsgatan. En förbättring i framkomligheten kommer även att ske när omläggningen av vattenledningarna blir klara vid korsningen  Armégatan/Infanterigatan.