Etikettarkiv: Ballongberget

6000 hyresrätter kan byggas i Solna, 1420 på G nu!

Vy från Storgatan

DN skrev i förra veckan om antalet hyresrätter som har byggts de senaste åren. De skrev dock inte om hur planerna ser ut i olika kommuner. Jag tänkte därför lite kort beskriva vad som nyligen har byggts och vad som är på gång. Min bedömning är att det går att bygga minst 6000 nya hyresrätter fram till 2030. Och då är detta lågt räknat. Och för närvarande är 1420 lägenheter på gång i olika skeden.

För något år sedan stod fastighetsbolaget Wåhlins 110 nya hyresrätter i ett ombildat kontorshus klart. De bygger nu ytterligare 143 nya hyresrätter på Görans Perssons väg. Båda projekten ligger i Huvudsta.

I  byggnation, planuppdrag eller lagakraftvunna detaljplaner finns ytterligare 1420 hyresrätter.

* 141 hyresrätter byggs på Göran Perssons väg i Huvudsta

* 200 nya studentbostäder i Huvudsta. Bygglov inom kort

* 400 forskar- och  studentbostäder i Fogdevreten. Plan ska snart antas.

* 7o trygghetsboenden i Huvudsta. Planuppdrag

* 70 hyresrätter i Bilia, Stora Frösunda. Haga Norra, Lagakraftvunnen detaljplan

* 160 hyresrätter i Ballongberget, Frösunda. Planuppdrag

* 40 hyresrätter i Sfären, Bergshamra. Planuppdrag.

* 250 hyresrätter i Råsunda. Planuppdrag

* 80 hyresrätter i Bagartorp. Planuppdrag

Till detta tillkommer ett mindre antal lägenheter i olika bostadsrättsprojekt.

På sikt bedömer jag att det är möjligt att bygga ytterligare minst 4500 hyresrätter i bl a Hagastaden, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta. I Hagastaden kommer det att byggas många bostäder och såväl Bergshamrastrategin och Hagalundstrategin visar det att det är möjligt och även önskvärt att komplettera med fler bostäder för att upprätthålla kommersiell och kommunalservice.

Fotot visar kv Rödlöken, Wåhlins nya fastigheter på Göran Perssons väg.

Läs även mina blogginlägg om nya trygghetsbostäder i Huvudsta, Signalisten bygger nya lägenheter i Råsunda och Bagartorp, 141 nya hyresrätter i Huvudsta. 

 

Nu binds Arenastaden och Frösunda ihop via Stjärntorget och ny bro

Bild på nya kvarteret Pyramiden i Arenastaden

Solna stad har tagit två beslut som kommer att förbättra kommunikationerna till Arenastaden. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för kvarteret Pyramiden som ligger precis mellan Solna station och Mall of Scandinavia. Det innebär att Stjärntorget kommer på plats. Från Stjärntorget når du direkt Mall of Scandinavias huvudentré, kontorshusen och Evenemangsgatan som leder fram till Friends Arena. Evenemangsgatans ramp upp till Stjärntorget är i huvudsak ett gångstråk som även kan användas av cyklande och taxi.

Med det nya kontorshuset och Stjärntorget blir området mellan Solna station och Friends Arena färdigbyggt. Det innebär också att möjligheterna att ta sig till fots från stationen till Mall of Scandinavia och Friends Arena blir genare och smidigare.

Kommunstyrelsen har slutit en överenskommelse med Diligentia om att ta fram en ny detaljplan för Ballongberget i Frösunda. Den innebär b l a att bolaget och Solna stad gemensamt skall bekosta en ny bro ifrån fästet där Målbron i dag slutar och över Kolonnvägen och in på Frösundasidan.

De här åtgärderna kommer att på ett tydligt och bra sätt binda ihop Frösunda med Arenastaden och vidare mot Råsunda. Det gör det lättare för de boende att ta sig från de olika stadsdelarna och gör det betydligt smidigare att ta sig från Solna station, norra uppgången via Stjärntorget till Friends Arena. Vi minskar barriärerna som större vägar och järnvägar utgör.

Bilden ovan ser du hur det kommer att se ut ut när det blir klart.

Stjärntorget med de nya kontorshusen i kvarteret Pyramiden rakt fram och till vänster i bilden. Till höger syns huvudentrén till Mall of Scandinavia. I nedre bildkant till vänster syns Målbron som leder in i Arenastaden från Solna station. Illustration (beskuren): Ripellino Arkitekter

Läs även mina tidigare blogginlägg.

* Tunnelbana till Arenastaden är ett stort och oväntat lyft för Solna

* Arenastaden, miljöprogram och Sveriges miljövänligaste kontor

* Friends Arena och Arenastaden lyfter Solna och Stockholmsregionen

* De nya bostadshusen i Arenastaden blir Solnas högsta

Över 1000 nya hyresrätter byggs i Solna

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De senaste månaderna har kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden beslutat om att påbörja planeringen av flera projekt som helt eller delvis innehåller hyresrätter. De kommer att byggas i Huvudsta, Råsunda, Frösunda och Bergshamra.

Det största enskilda projektet är 160 nya hyresrätter i kv Ballongberget i närheten av Solna station i stadsdelen Frösunda. Det är Diligentia som vill bygga dessa på sin egen mark. En annan fördel med detta projekt är Diligentia och Solna stad har kommit överens om att bygga en bro över Kolonnvägen mellan där målbron i dag slutar och till Frösunda. Detta gör det betydligt lättare för alla som bor i Ballongberget och Frösunda att ta sig till Solna station och Arenastaden.

Ett annat viktigt projekt är byggandet av 70 hyresrätter som trygghetsboende vid Skoga äldreboende, Jungfrudansen i Huvudsta. Det är den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten som kommer att bygga och förvalta dessa lägenheter som riktar sig till boende i Solna som är över 70 år och vill ha tillgängliga lägenheter, gemensamhetslokaler och bra service.

I dag på stadsbyggnadsnämnden kommer vi ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 40 lägenheter på ett parkeringsgarage i kvarteret Sfären i Bergshamra. Fastighetsägare är Stena Fastigheter.

I två olika projekt i Råsunda och Huvudsta kommer det att bli 10 speciallägenheter i vardera projektet som kommer at bli hyresrätter. De övriga lägenheterna blir bostadsrätt.

Det innebär att staden har påbörjat arbetet med att bygga 290 nya hyresrätter i olika delar av staden.

Det pågår även byggnation av 141 hyreslägenheter vid Göran Perssons väg i Huvudsta där det är fastighetsägaren Wåhlins fastigheter som bygger. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat bygglov för 200 studentbostäder i Huvudsta som jag hoppas att vi kan ta första spadtaget för i höst.

Min förhoppning är att vi de närmaste månaderna kan besluta om byggandet av fler hyresrätter, b l a 400 student- och forskarbostäder vid Fogdevreten.

Sammanlagt är det 1031 nya hyreslägenheter på gång i Solna. Och fler kommer det att bli.

Av den allmänna debatten kan man få uppfattningen att det inte finns några hyresrätter i Solna. Solna är en av de kommuner i länet som har många hyresrätter. Över 40 % av alla lägenheter i Solna är hyresrätter vilket är en hög andel.

Från mitt partis sida – Folkpartiet vill vi fortsätta att bygga fler hyresrätter. Och vi kommer att se till att det byggs fler hyresrätter i Solna. Vi vill skapa en mångfald av olika boendeformer och där kommer hyresrätten även fram gent att spela en viktig roll i Solna.

Jag har skrivit blogginlägg om Trygghetsboende i Huvudsta, studentbostäder i Huvudsta och Wåhlins lägenheter här.

Bilden ovan är tagen vid den första sprängningen av 141 nya hyreslägenheter i Huvudsta.