Etikettarkiv: Bagartorpsskolan

Taklagsfest för nya Ulriksdalsskolan. Inflyttning hösten 2014

undefined

I onsdags hade vi taklagsfest för den nya Ulriksdalsskolan. Jag var där som beställarens representant, dvs stadsbyggnadsnämnden och höll ett kortare tal för de  som arbetar med bygget. På många sätt är detta en stor dag för Solna. Det är första gången på 40 år vi bygger en ny skola i Solna och det är 30 år sedan vi byggde en ny sporthall. Och det är inte vilken skola som helst. Den är modern. Miljövänlig. Och en ovanligt stor skola som skall ta emot 900 elever och 130 personal.

Det är en efterlängtad skola. Under lång tid diskuterades det en modernisering av Bagartorpsskolan men diskussionen slutade i att en helt ny skola skulle byggas – Ulriksdalsskolan. Bagartorpsskolan är en skola som har byggts på och om med jämna mellanrum i inte allför bra lokaler. Dessutom får man ha en del av gymnastiktimmarna i Råstaparkshallen vid Råstasjön, labblokaler i Solna gymnasium och hemkunskap i Torpet. Skolan får enkelt planerar en del av undervisningen utifrån busstiderna. Trots detta har skolan goda skolresultat och är populär. Upprustning av skollokaler är en stor fråga inom skolans värld i Solna. Och i detta fall kommer över 500 elever att få en total upprustning. Ett verkligt lyft!

Det kommer att bli en helt nybyggd skola med modern utrustning. Förutom vanliga lektionssalar blir det ett skolbibliotek, skolmatsal med tillagningskök, labbsalar och en ny sporthall som på kvällar och helger kan användas av föreningslivet. Det råder brist på sporthallar i Solna så den är ett välkommet tillskott. Och byggnaderna är klassade som miljöbyggnad Silver.

Som beställare kan jag dessutom glädjas åt att byggnationen håller såväl tidplan som budget så skolan kan öppnas till skolstart hösten 2014. Alla inblandade från stadens förvaltningar, konsulter, PEAB med underleverantörer har gjort ett mycket bra arbete.

Jag tror den blir populär och kommer att fyllas på snabbt med nya elever från Järvastaden i norr till Frösunda i syd. Och det blir intressant att se om vi redan till sommaren måste fatta beslut om att bygga en ny skola i Järvastaden för att möjliggöra för alla nyinflyttade barn att kunna gå i skolan i närområdet.

Första spadtaget för Ulriksdalsskolan

I dag tog jag första spadtaget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(m) och PEABs regionchef Lars Enroth och 100-talet glada barn från Bagartorpsskolans förskoleklasser (6- åringar)och Pysslingens förskola.

Ulriksdalsskolan kommer att ha plats för 900 elever från förskola till årskurs med en personalstyrka på cirka 130 personer. Det gör skolan till den största i Solna och till en av de största grundskolorna i Stockholmsområdet. Skolan kommer att ha lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Sporthallen kommer att samutnyttjas av skolan och föreningslivet utanför skoltid. Det känns som en extra krydda och kommer att betyda mycket för föreningslivet i de norra stadsdelarna.  

För folkpartiet har det varit angeläget att kunna erbjuda ett kommunalt skolalternativ i de norra stadsdelarna vilket har efterfrågats av många föräldrar. Valfrihet är inte bara en fråga om att kunna erbjuda möjligheter att välja friskola utan också en möjlighet att välja ett kommunalt alternativ.

Skolan och sporthallen ligger i nya Ulriksdal, som är en helt ny stadsdel i norra Solna. Byggnaderna ligger på den, i detaljplanen, benämnda skoltomten (kv. Åskådaren). Det är nära att ta sig till skolan från de närliggande områdena Ritorp, Bagartorp, Frösunda och Järvastaden. Ulriksdals station samt busslinjer finns i närheten och går direkt till bland annat Solna station, Järvastaden och Bergshamra.

Byggnaderna är miljöklassade. I det här fallet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Systemet är byggt för svenska förhållanden och bedöms vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader. Systemet tittar på indikatorer som energi, innemiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt får byggnaden betyget Silver i en skala Brons-Silver-Guld.

Det var mellan 100-150 barn från Bagartorpsskolan och Pysslingens förskolor som med liv och lust grävde med sina spadar i den stora jordhögen. De belönades med juice och pepparkakor.

Läs även min fullmäktigekollega Peter Edholms (FP) blogginlägg om Ulriksdalsskolan.