Etikettarkiv: arbetsplatser

Vill MP, V och Bergshamrapartiet ha arbetsplatser i Solna?

Björn Bränngård, Bergshamrapartiet(BP) interpellerade kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(M) om det finns en strategi hur många arbetsplatser det skall finnas och om det är odelat positivt med fler arbetsplatser.

Den debatten kan nog bara föras i Solna. I stora delar av Sverige längtar man efter fler arbetsplatser. Om Solna varit en del av Stockholm, som många Solnapolitiker önskade på 30-talet, hade det inte heller förts en debatt om detta. I Solna är antalet arbetsplatser ungefär lika många som antalet boende, ca 74.000 personer. I Stockholms innerstad eller i Kista finns det betydligt fler arbetsplatser än boende.

Företrädare från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Bergshamrapartiet var negativa till fler arbetsplatser i kommunen. Mycket oklart vilken strategi de har. Skall staden säga nej till fler arbetsplatser i bullerutsatta lägen? Det svaret gavs inte. Den uppfattningen delades inte av Alliansens och Socialdemokraternas företrädare. Arbetsplatserna ger jobb och Solna har också en mycket låg arbetslöshet

Solna är attraktivt. Solna ligger centralt i regionen i närheten av två järnvägsstationer och två flygplatser. I kommunen finns Karolinska institutet och i närheten ligger KTH, Stockholms universitet och Handelshögskolan. Nya Karolinska sjukhuset byggs och ökar stadens attraktivitet. De kollektiva kommunikationerna är utomordentliga och befolkningen har gjort en snabb resa och tillhör de mest högskoleutbildade i Sverige.

Allt detta gör att många företag och personer vill bo i Solna. För många företag är inte alternativet att etablera sig i Fagersta, Flen eller Kristinehamn utan i London, Holland eller Tyskland.

Nu är det inte som så att Solna inte bygger bostäder. Solna bygger många bostäder, 2015 nästan 1300 bostäder i olika delar av staden och fler bostäder är på gång. Det är få kommuner i landet som klarar av detta. Och ibland omvandlas kontor till bostäder, exempel på detta är kv Slingan i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan, gamla Arbetsmiljöverket i Huvudsta och på sikt kommer Hagalundsindustriområde att få många bostäder i stället för arbetsplatser.

Vår målsättningen är att placera arbetsplatserna i lägen som är utsatta för buller och avgaser och bostäderna i lugna lägen. Effektivt utnyttjande av marken.

Vi får därför en bra blandning mellan bostäder och arbetsplatser. Det har varit en långsiktig strategi för staden under lång tid och den kommer att fortsätta.