Etikettarkiv: alla kommuner måste ta emot flyktingar

Bilder förändrar opinioner – har svensk flyktingdebatt vänt?

För några veckor sedan flöt den 3-årige Aylan Kurdi upp på en strand i Turkiet. Bilden som publicerades runt om i Världen skapade ett stort engagemang hos många människor. I Sverige har Sverigedemokraterna styrt den massmediala agendan och många politiker har följt i dess spår. Men då vände opinionen och mänga människor började engagera sig som volontärer, stora pengar samlades in på kort tid och stora demonstrationer har ägt rum på många platser i Europa till förmån för ett ökat flyktingmottagande. Bilder är starka och särskilt om barn finns med på bilden. Historien har många exempel på detta. Bilder som har förändrat opinioner, xempelvis från Vietnamkriget och krig i Afrika. För under kriget i Syrien och Irak har det i utländska media publicerats avskyvärda bilder som förts vidare på sociala medier men inte skapat så stort engagemang.

Det känns väldigt skönt att den politiska debatten de senaste veckorna inte förts enligt SDs agenda och att många människor som har varit passiva eller ljumma i flyktingdebatten nu tagit ställning och börjat engagera sig. Det har hänt något.

Innebär det att den svenska opinon nu har vänt och vi kommer att se att Sverigedemokraterna förlorar kraftigt i opionsundersökningarna. Så kommer knappast att bli fallet. De få opinionsundersökningar  som presenterats de senaste veckorna visar snarare på en uppåtgående trend för SD. Den utveckling vi kommer att få se är snarare en polarisering av väljarkåren. Opinionen för att ta emot flyktingar har ökat och kommer att öka även om vi så småningom får räkna med en avtrappning av intresset för flyktingfrågor. Men människor tolkar bilder olika. Bilderna på tusentals flyktingar som går på de danska motorvägarna kommer att stärka de krafter i samhället som vill minska invandringen. De ser dessa människor som ett hot och det kommer att förstärka deras redan negativa syn på flyktingar. Även om SD den senast tiden varit kraftigt tillbakapressat pga av den positiva debatten om flyktingar och interna problem med sitt ungdomsförbund får vi räkna med att de laddar om för en tuffare flyktingretorik.

Men det känns ändock skönt att Sverigedemokraterna inte har styrt den politiska debatten de senaste veckorna.