Etikettarkiv: Ålands landskapsregering

Intressant möte mellan Filmregionen och de nya medlemmarna Gotland och Åland

Filmregion Stockholm-Mälardalens foto.

Under Almedalsveckan träffade Filmregion Stockholm-Mälardalen två av våra tre senaste medlemmar – Gotland och Åland för att utbyta erfarenheter och diskutera  hur vi går vidare med vårt gemensamma arbete. Både Gotland och Åland ser stora möjligheter med filmen och flera filmer har spelats in på öarna. På Åland har bla barnfilmen Iris spelats in där Filmregionen även var samproducent och på Gotland spelas deckarserien Maria Wern in och inom kort påbörjas inspelningen av den svensk-ungerska produktionen Fever at dawn. De två senaste  filmerna är Filmregionen samproducent i via Filmregionen  och/eller Gotlands Filmfond.

Gotland och Åland har många intressanta miljöer att spela in film i. Man kan först tro att de konkurrerar med varandra men det är helt olika miljöer och landskap som finns på de två öarna. Åland med sin skärgård och Gotland med det öppna landskapet och medeltidsstaden Visby.

Region Gotland har jobbat med film längre än Åland och bla regementsnedläggelserna gav ön ekonomiska förutsättningar att jobba med nya näringar. Åland, som genom EU-inträdet och det av Finland framförhandlade avtalet,  har gett ön många fördelar och ekonomiska muskler att satsa på film.

För alla tre parterna finns det stora fördelar med samarbetet. Vi får en liten effektiv organisation, utnyttjar våra resurser bättre, får tillsammans en större ekonomisk styrka och då det i praktiken är två länder som samarbetar öppnar det nya möjligheter som Gotland och Åland inte hade haft var och en för sig.

På bilden ovan ses deltagarna från Filmregion Stockholm-Mälardalen,Region Gotland och landskapsregeringen på Åland. På bilden syns bla från vänster VD Visit Åland Lotta Berner Sjölund, Åland, VD Inspiration Gotland Sofia Wollman, Regionsstyrelsens ordförande på Gotland Åke Svensson(4:a från vänster), näringsminister Fredrik Karlström(5:a) , VD Filmregionen Anette Mattsson (6:a), kansliminister Wille Valve (7:a), kultur-och fritidschef Maria Modig, Gotland(8:e)  och kulturminister Johan Ehn(9:e),  Dan Backman, näringslivsutvecklare Åland, Näringslivschef Stefan Persson, Gotland, produktionsansvarig Lisa Möller, Filmregionen.De tre ministrarna kommer från Åland och utgör tre sjundedelar av regeringen på Åland.

Foto: Jonas Feinberg, som därmed inte fick vara med på bilden.

 

Åland blir ny medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen

alands_sveriges_finlandsflagga.jpg - Ålands, Sveriges och Finlands flagga.

Jag är mycket glad att som ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen välkomna Åland till det regionala filmsamarbetet. Åland är en naturlig samarbetspartner för Mälardalen. Avståndet är kort och kommunikationerna täta. Medlemskapet innebär att Åland får en plattform för att vidareutveckla positionen inom de kreativa och kulturella näringarna, bl.a. genom vår filmkommissionära verksamhet och internationella kontaktnät. Det innebär nya möjligheter för samproduktioner mellan Stockholm-Mälardalen och Åland.

Med Åland får vi ytterligare en intressant medlem och vi blir en organisation verksam i två länder, vilket bl.a. förbättrar möjligheterna att finansiera filmer med fonder från både Sverige, Finland, Norden och EU.

Filmregionen har redan haft ett  samarbete med Åland genom att Filmregionen varit samproducent till den Åländska filmproduktionen Iris, den första finlandssvenska långfilmen för barn, som utspelar sig både på Åland och i Stockholm.

Det är mycket glädjande att Åland tagit det här steget och den Åländske kulturministern Johan Ehn uttalar sig mycket positivt till det kommande samarbetet.

”Filmbolagen har de senaste åren visat ett ökande intresse för Åland som inspelningsplats, något som vi givetvis tycker är väldigt trevligt. Samtidigt har landskapsregeringen konstaterat att detta för vår del medför ett behov av att skapa riktlinjer för hur vi ska hantera filmfrågor. Inte minst viktig är förstås finansieringsdelen.”

”Därför kändes erbjudandet om medlemskap i en sakkunnig organisation som Filmregion Stockholm-Mälardalen mycket intressant. Inom den kan vi få ökad kunskap, bygga nätverk och kanske få hjälp med att få ytterligare filmproduktioner förlagda till Åland. Vi hoppas också att medlemskapet ska leda till ett ökat intresse för filmproduktion på hemmaplan.”

Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Under 2013 har även Sollentuna kommun och Region Gotland blivit medlemmar.

Foto: Ålands landskapsregering

Filmregion Stockholm-Mälardalen är regionens produktionscentrum för film. Uppdraget är att stimulera filmproduktion och därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt och kultur. Läs mer om Filmregionen på www.frsm.se