Etikettarkiv: 75 år

Höj åldern för rätten att vara kvar i arbetslivet

Barbro Westerholm, Birgitta Ohlsson och Maria Weimer, samtliga representerande Liberalerna i riksdagen, har skrivit en mycket bra motion om att åldern för att vara kvar i arbetslivet skall höjas. Flera skäl talar för talar för att rätten att arbeta längre än till 67 år skall höjas. Människor är piggare i dag vid 67 års ålder än för 20 år sedan, många vill och orkar därför att jobba efter 67 års ålder. I dag är det inte ovanligt att människor som själva kan bestämma när de går i pension, i lite mer fria yrken och egna företagare går i pension betydligt senare. Och inom forskarvärlden har jag träffat på både 85 och 90-åringar.

Samhällsekonomiskt är det nödvändigt att många fortsätter efter 67  års ålder. Motionärerna lyfter fram Eurostats befolkningsprognos  som visar att det enbart kommer att finnas två yrkesarbetande för varje pensionär i EU år 2050 jämfört med fyra i dag. Längre studietider och framför allt en längre livslängd har förändrat förutsättningarna för pensionssystemet.

Motionärerna vill utreda om rätten att jobba skall höjas från 67 till 75 år. Att den bör höjas till 70 år anser jag rimligt. Jag är mer tveksam till 75 årsgränsen då det handlar om en rätt, rättighet att kvarstanna på jobbet. Det är dock viktigt att det finns flexibla möjligheter  att jobba kvar och pensionssystem som främjar fortsatt arbete. Många vill jobba efter 65 års ålder men kanske inte på heltid.

Motionen är också bra av helt annat syfte. I Sverige till skillnad mot i många andra länder värdesätts inte lång erfarenhet  och gedigna kunskaper på det sätt det borde göra. Inom många områden krävs det många års arbete för att uppnå så väl höjd som bredd på kunskap och erfarenhet. Kanske kan motionen bidra till att sprida denna kunskap.

Desstom är det viktigt att slå sönder myten om att de äldre tar jobben från de yngre. Den uppfattningen grundar sig på en helt felaktig uppfattning  att det finns en viss mängd arbeten. Så är det självfallet inte. Ju fler som arbetar och under längre tid skapar fler arbeten. De som jobbar kan efterfråga mer produkter och tjänster och det skapar i sin tur fler arbetstillfällen. Och fler som betalar skatt ger starkare statsfinanser och ger staten möjligheter att satsa på framtiden inom viktiga områden som utbildning och infrastruktur.

Jag hoppas att de tre motionärerna får ett positivt mottagande i riksdagen för sin motion.

Motionen heter Motion 2015/2016:24 – Höjd ålder för rätten att vara kvar i arbetslivet.