Etikettarkiv: 340 lägenheter

Nya bostäder på platsen för Råsunda fotbollsstadion

Efter lång väntan har nu fastighetsägaren Visio AB ansökt om bygglov för 340 bostäder i den södra delen av kv Lagern, i det som var Råsunda fotbollsstadion. På senaste byggnadsnämnden beviljades bygglov för 34o lägenheter som fördelas på 66 st. 1 rum och kök, 126 st. 2 rum och kök, 80 st. 3 rum och kök samt 68 st. 4 rum och kök.

Bostäderna är placerade i tydliga stadskvarter. Bebyggelsen varierar mellan sex och nio våningar inräknat de  indragna översta våningarna. I bottenvåningarna finns det entréer, garage, cykelrum och lokaler för olika kommersiella ändamål.  De tre gårdsutrymmena har plats för lek och rekreation med mindre lekplatser och planteringar.

Det är ett mycket intressant projekt. Hela området kommer att bygga vidare på den mycket tydliga stadskaraktär som finns i denna del av Råsunda som har sitt ursprung i den ursprungliga bebyggelsen vid Stråket som i huvudsak uppfördes mellan 1908-1912.

I området finns en väl utvecklad service i såväl  Råsunda som Solna Centrum. Ett stenkast  från tunnelbana, tvärbanan och bussar.Med kontorshusen i söder och den kommande bebyggelsen i norra delen av kvarteret kommer området bli en väsentlig del av Råsunda i ett utomordentligt läge.

Skisserna ovan är inte tagna från bygglovshandlingarna så viss variation kan förekomma.

Läs även mer om området i ett tidigare blogginlägg som jag skrivit – Råsunda fotbollsstadion blir ett intressant bostadsområde med historia