Vilket bränsle är rätt för bilen? Politikens ryckighet ökar osäkerheten

Bildresultat för pumplagen

Förra året slog nybilsförsäljningen i taket. Den goda ekonomin gör att många anser sig ha råd med en ny bil. Men det är knappast lätt att vara köpare av bil i dag. För den stora frågan är vilket bränsle bilden skall köras på. Och politiken gör det inte lättare med alla snabba kast om vad som är bra bränsle.

Ett tag var etanol E 85 det populära bränslet som alla skulle köra sin bil på. Men oftast var det en kombinerad bensin/etanolbil som man köpte för det var inledningsvis ekonomiskt fördelaktigt men man tjänade inget ekonomiskt på att tanka etanol så det blev en bensinbil med ekonomiska statliga subventioner,

Så kom bilen som gick på fordonsgas. Miljövänligt till tusen, men i varje fall iMälardalen var tankställena för få och många gånger var fordonsgasen slut. Det blev ingen succé förutom stadstrafikens bussar.

Den sk pumplagen som tillkom 2005 krävde att varje tankställe skulle ha minst ett förnybart bränsle. Ett miljöpartistiskt initiativ som fick förödande konsekvenser för den svenska landsbygden. Många mindre mackar klarade inte av att göra de investeringar som behövdes. Macken las ner och då försvann kiosken, utlämningen för apoteket och systembolaget och paketen. Det är tufft att bedriva mackverksamhet på landsbygden så försvinner en del så bär det sig inte och allt läggs ner.

För några år sedan, till bara för något år sedan var diesel bränslet som var lösningen på utsläppen. Sen kom det några larmrapporter som visade att bränslet inte var så miljövänligt och nu har bränslet kommit i strykklass.

Men elbilar då? Är inte de bra. Jo, elbilar har säkert möjlighet att bli framgångsrika på sikt. Men kritik har riktats mot de miljöovänliga batterierna och elinfrastrukturen är alldeles för dåligt utbyggd. Många saknar möjlighet att ladda i bostaden eller på jobbet och antalet ”tankmöjligheter” vid bensinsstationer, restauranter, köpcentrum och på allmän parkering är fortfarande för litet även om det pågår en snabb utbyggnad i många bostadsrättsföreningar och på andra ställen.

Och vad som är en miljöbil i dag är kanske inte det om två år.

Ja, inte är det lätt för den som vill köpa bil i dag. Och politiken har inte gjort det lättare. Snarare försvårat det med sin kortsiktighet och ryckighet.

 

Liberalerna saknar en berättelse som vinner val

I dag börjar Liberalernas landsmöte. Partiet har det kämpigt. I opinionen ligger partiet runt valresultatet och någon gång då och då över valresultatet. Men partiet lyfter inte i opinionen.

Ingen kan klaga på att partiet inte syns i media. Partiledaren Jan Björklund är en flitig gäst på de olika TV-kanalerna och gör oftast  bra i från sig. Även andra liberaler kommer fram i media. För inte så länge sedan medverkade exempelvis den ekonomiska talespersonen Mats Persson i Agenda och talade på ett förtroendefullt sätt om partiets syn på pensioner.

I många frågor kommer partiets syn fram på ett bra sätt. Fortfarande är partiet starkt i skolfrågan och har fått en profil i LSS-frågan och försvarsfrågan. Men partiet toppar ingen fråga längre då socialdemokraterna har gått om oss i skolfrågan.

Det som är Liberalernas stora problem är att partiet inte har en liberal berättelse. En färdriktning för framtiden. För ett ideeburet ideologiskt parti utan starka väljargrupper som ställer upp för partiet i vått och torrt är det nödvändigt. Med åtta partier i riksdagen och ännu fler i kommunal- och landstings/regionvalen måste ett parti upplevas som tydligt och konsekvent för att kunna sticka ut och locka väljare.

Det gör inte Liberalerna i dag. Och nu brådskar det. Landsmötet måste i viktiga, socialliberala frågor hamna ideologiskt rätt. De enskilda frågorna måste bli en del av en helhet, en liberal berättelse som hänger i hop. En berättelse som engagerar väljarna och får dem  att inse att Liberalerna är Sveriges liberala parti.   För ganska många väljare finns det andra partier som de anser spelar den rollen. Det måste Liberalernas landsmöte ändra på.

 

 

Visst finns det trähus i Solna!

Victoria Johansson(mp) har skrivit en motion om att staden och stadens bostadsstiftelse, Signalisten,  skall välja trä som förstahandsval och att stadens miljöprogram skall ändras så att alla byggherrar  skall använda trä som byggnadsmaterial.

Trä har blivit ett populärt byggnadsmaterial. Det är ett miljövänligt byggnadsmaterial och synen på att det är så brandfarligt har förändrats. Under en väldigt lång period var det förbjudet att bygga i trä mer än i två våningar. Nu är det inte så längre. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga hus i trä även för relativt höga hus.

Av vare sig motionen eller tjänsteskrivelsen framgår att Solna var tidigt ute att bygga flerfamiljshus i trä. I Bergshamra i norra Solna finns två bra exempel på nya trähus. Ett av dem är är Brf Räven på Illerstigen, 24 lägenheter i fyra våningar som byggdes 1998 av Skanska.

Det finns dock ett betydligt större projekt alldeles i närheten. Det är 518 studentbostäder i Kungshamra som byggdes av Lindbäcks bygg 2005 på uppdrag Stiftelsen Stockholms studentbostäder. När det byggdes var det ett mycket stort projekt på 160 miljoner kronor som gav en bra skjuts för bolaget.

Projektet är inte bara intressant för husen är byggda i trä. De är också byggda industriellt i fabrik i bolagets lokaler i Öjebyn i Norrbotten. Industriellt byggande ger många fördelar, hög kvalitet, tuffa kontroller och produktionen sker i en bra inomhusmiljö.

Det nya trygghetsboendet i Huvudsta, kv Palsternackan kommer också att byggas i trä.

Bildresultat för Kungshamra Bergshamra

Jag har alltid ställt mig positiv till att bygga i trä under min tid i stadsbyggnads-/byggnadsnämnden. I dag är det populärt att bygga i trä. Om några år är det kanske något annat byggmaterial som är i ropet. Det brukar aldrig vara bra om politiker förordar något visst byggnadsmaterial. Det kan snabbt förändras och då hänger inte politiken med. Att sedan kommuner som Skellefteå och Växjö jobbar för trähus är kanske inte så konstigt då kommunerna ligger i delar av landet som har mycket skog i närheten.

Däremot delar jag inte uppfattningen att trä alltid skall vara förstahandsval. I slutändan måste det vara byggherren som skall ta ansvaret för huset som måste bedöma vad huset skall byggas av. I Solna har några byggherrar valt trähus och det har blivit väldigt bra.

 

Läs mer om

Brf Räven

Studentbostäder i Kungshamra.

Nya bostäder och nytt liv i Bagartorps C

Alternativ 2 med ett bågformat hus mot järnvägssidan.

Nu planeras för nya bostäder i Bagartorp. Det är bra. När jag flyttade till Solna under 1980-talet fanns det två livsmedelsbutiker i Bagartorps Centrum och en del annan service. Som så många andra förortscentrum har det haft en nedåtgående spiral. Men nu planeras för nya bostäder och verksamhetslokaler. Det finns två alternativ. Liberalerna ville vid förra tillfället Bagartorps Centrum var uppe i nämnden av vi även skulle gå ut på samråd med ett förslag som var mer stadsmässigt. Så blir det också. Ett sådant förslag finns nu med en byggnad som följer Bagartorpsringen. Det är bra om Solna stad även under samrådsprocessen går ut med olika förslag och får in synpunkter från medborgarna och andra remissinstanser. Den blir mer levande med olika förslag. Det kan bli 285-315 nya bostäder. Det är Signalisten som är byggherre för det höga huset och Besqab som bygger husen i 6-8 våningar.

Det som också är bra i förslaget är att det finns möjligheter med affärslokaler i bottenvåningarna. Det är bra. Det ger liv och rörelse. Det finns lite lokaler i Bagartorp och Agnesberg och även på Ulriksdalssidan. Bagartorps centrum blir lite av ett trafiknav med pendeltåg och bussar och många som går till Råstahem och järvastaden. Så det borde finnas möjlighet till ett hyfsat utbud. Och hela projektet ger Bagartorp ett lyft. Nu blir det intressant och se vilka synpunkter som kommer in under det kommande samrådet.

Alternativ 1 med tre hus mot järnvägssidan.

Ja till trygghetsboende i Bergshamra, Nej till loftgångshus.

    Många partier har drivit frågan om ett trygghetsboende i Bergshamra,    b l a Liberalerna och det finns en överenskommelse mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet om att bygga ett trygghetsboende i Bergshamra. Det är bra på många sätt. Ett av skälen till att bygga ett trygghetsboende just i Bergshamra är att ca 700 lägenheter saknar hiss trots att husen kan vara flera våningar höga. Till detta kommer villor i Södra Bergshamra, Stocksundstorp och Ulriksdal.

Det är därför bra att ett nytt trygghetsboende i  norra Bergshamra, vid torget planeras. På byggnadsnämndens sammanträde 2017-10-18 beslöts  att gå ut på samråd med två olika förslag på utformning. Det är bra att byggnadsnämnden inte bara under  programrådsskedet går ut med flera förslag utan även under  samrådet. Det ger de boende större möjligheter att komma med synpunkter på förslagen och diskussionen blir bredare.

Tyvärr är ett av förslagen ett hus med loftgång. Det är rent allmänt ett dåligt förslag då det innebär en sämre boendemiljö men är populärt hos vissa byggherrar då det är billigare än en traditionell utformning.

Men att bygga ett trygghetsboende med loftgångar är direkt olämpligt. Det kommer att kännas otryggt att gå på loftgångar då huset är planerat till 5-6 våningar. 8 månader under året kommer de äldre tycka att det är kallt och kanske tom snöigt och isigt att gå på loftgångarna. De äldre skall givetvis kunna gå i vanliga kläder utan att ta på sig ytterkläder ner till gemenskapsutrymmena i bottenvåningen. Loftgångar kommer att minska rörligheten för de boende i huset. Vi vill ju snarare att det skall vara det omvända.

Jag undrar dessutom hur räddningstjänsten ställer sig till förslaget. Signalisten vill att de boende skall ha små uteplatser på loftgångarna. Vid brand kommer dessa uteplatser att bli en fara när de boende, i vissa fall med rullatorer i brandrök skall passera förbi stolar och bord som kanske står lite huller om buller.

Det är bra med två förslag men det är olyckligt att ett av förslagen är ett loftgångshus. Vi får nu se vilken olika synpunkter som kommer in från de boende, föreningslivet och myndigheter. Det blir spännande.

Är det så farligt om bostadspriserna planar ut eller tom faller?

De senaste veckorna har det talats mycket om att priserna på framför allt bostadsrätter  sjunker. Det tar längre tid att sälja bostäder och vissa talar tom om ett för stort utbud. Jag delar inte den uppfattningen. Det är tom bra att priserna inte fortsätter att öka år för år. De grundläggande ekonomiska faktorerna är fundamentalt starka i Sverige. Tillväxten är god och framför allt har människor jobb. För många yrkesgrupper är bristen på arbetskraft rekordstor och nyexaminerade får snabbt jobb.

Är det då farligt att priserna planar ut eller tom sjunker något. Nej, det är det inte. Jag skulle tom säga att det är bra. Alla har vant sig vid snabbt stigande bostadspriser. De som har köpt en bostadsrätt i storstadsområdena eller universitetsstäderna har fått se sina bostäder mer än fördubblas i pris de senaste 10 åren. Bostadsmarknaden har under lång tid präglats av ett för litet utbud av bostäder. Det har varit säljarens marknad. Om det nu syns ett stort utbud av bostäder p g a att byggtakten av nya bostäder har ökat är det bara sunt. Vi har ju länge önskat att det byggs fler bostäder. Och när det sker skall vi bara vara tacksamma. Det gör bara att köparna får större påverkan, bostadsutvecklarna måste  bygga bättre och intressantare bostäder. Det har varit alldeles för lätt att sälja nyproducerade bostäder. Allt har gått att sälja utan mördande reklam.

Att priserna inte fortsätter att skena i väg är bra. Alla ekonomer förväntar sig stigande räntor även om det sker i en låg takt. I dag kostar det nästan inget att låna och den som drar på sig stora skulder kan få stora problem även vid måttliga räntehöjningar.

Nej, så länge som Sveriges ekonomi i grunden är god och arbetsmarknaden stark och många har jobb är det inga problem med reservation för att Donald Trump drar i gång något krig någonstans.

Att bostadsrättspriserna planar ut och tom sjunker något skapar snarare förutsättningar för en bättre bostadsmarknad på sikt.

 

Helt fel att slopa Såfa-fonden inom Premiepensionssystemet

En statlig utredning föreslår att Såfa-fonden inom PPM-systemet bör ersättas av en fond med betydligt mindre risk. Såfan är den fond som förvaltar pensionssparandet åt de sparare som inte valt fonder i den statliga premiepensionen, PPM.

Förslaget är ogenomtänkt. De pengar som finns inom PPM-systemet utgör en liten del av den statliga pensionen. Den har haft en genomsnittlig avkastning på 7 % per år, vilket är  bra avkastning. I fjol låg avkastningen på 15% vilket är betydligt bättre än den genomsnittliga avkastningen på fondtorget.

Der är en ganska allmän uppfattning bland dem som jag har talat med att PPM-delen har vuxit snabbare än inkomstpensionen inom den allmänna pensionen.

För de  som av olika skäl inte valt fonder inom systemet så har avkastningen inom Såfan var väldigt bra, många gånger bättre än för de som har valt, så skulle en omvandling av Såfan till ett lågavkastande alternativ innebära att pensionen blir lägre. Det kan inte vara rätt väg att gå. I ATP-systemet räknande man med att få 70% av sin inkomst i pension. I dag ligger det snarare neråt 50 % om man inte fortsätter jobba efter 67 års ålder. Att då ytterligare försämra systemet som leder till lägre pensioner måste vara fel väg att gå.

Läs även mitt blogginlägg: Katastrofalt beslut om premiepensionssystemet skulle avskaffas.