Sökresultat för: råstasjön

Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön.

I går  tog kommunstyrelsen beslut om att ge stadsbyggnadsförvaltningen och berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram ett förslag på naturreservat för Råstasjön och ta kontakt med Sundbybergs stad  för att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt sammanhängande naturreservat för Råstasjön och Lötsjön. Det … Läs mer

Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön

I måndags avslöjade tidningen ETC att många socialdemokrater i Solna sitter på dubbla stolor, såväl som beslutsfattare i Solna och som förtroendevalda inom Råstahems Folketshusförening och Riksbyggen. Folkets Hus föreningen har under pågående detaljplanearbete, sålt ett markområde för 10 miljoner … Läs mer

Öppet brev till (S)-Solna efter markaffärer vid Råstasjön och eventuellt dolda intressen

I måndagens nummer av ETC avslöjar tidningen att Socialdemokraterna har betydande ekonomisk vinning och intresse av att det nordvästra hörnet av sjön bebyggs med bostäder. Med anledning av det har kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(M) och undertecknad skrivit ett öppet brev … Läs mer

I Heta Stolen hos Stockholms byggmästarförening

  I går hade jag nöjet att sitta i Heta Stolen i Kulturhuset och svara på frågor från Stockholms Byggmästarförening. Många frågor kom upp till diskussion som markanvisningar, hyresrätt kontra bostadsrätt, bostäder för unga, tunnelbaneöverenskommelsens påverkan på bostadsbyggandet, kommunens ambitioner … Läs mer

Det blir bebyggelse vid Råstasjön oavsett vem som vinner kommunalvalet i Solna

I går arrangerade Nätverket Rådda Råstasjön en hearing om bebyggelsen norr om Råstasjön i en fullsatt kommunfullmäktigesal. Inbjudna var de politiska partierna i Solna. En lång och intensiv diskussion följde i klassisk 70-tals stämning. Inledningsvis var det den sittande Alliansmajoriteten … Läs mer

Sundbyberg säger nej till naturreservat runt Lötsjön. Endast folkpartiet stödjer förslaget.

Förra vintern föreslog Folkpartiet Liberalerna i Solna och Sundbyberg att ett gemensamt naturreservat skall inrättas runt Lötsjön och Råstasjön. I Solna har vi drivit denna fråga och fick med oss de övriga Allianspartierna när stadsbyggnadsnämnden godkände samrådet för planeringen norr … Läs mer

Solnas nya grönplan går ut på remiss

Ungefär en tredjedel av Solna består av natur och parker. För att förvalta och utveckla de olika grönområdena, samtidigt som Solna växer, har staden tagit fram ett förslag till ny grönplan. Idag skickas planen ut på remiss.  Solnas senaste grönplan … Läs mer

Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta … Läs mer

Taklagsfest för nya Ulriksdalsskolan. Inflyttning hösten 2014

I onsdags hade vi taklagsfest för den nya Ulriksdalsskolan. Jag var där som beställarens representant, dvs stadsbyggnadsnämnden och höll ett kortare tal för de  som arbetar med bygget. På många sätt är detta en stor dag för Solna. Det är första … Läs mer

Inga nya bostäder vid Jungfrudansen

I senaste numret av lokaltidningen Mitti 21 januari, nr 5 2014 finns en stor artikel om att en fastighetsutvecklare vill bygga bostadsgrottor ”grottbostäder” i Jungfrudansen. Solna stad har under årtionden med jämna mellan rum fått olika förslag nedanför Jungfrudansen och … Läs mer