Kategoriarkiv: Uncategorized

SaraKlara Hellström är 2021 års mottagare av Stiftelsens Filmstadens Kulturs stipendium

Kan vara en bild av 1 person, står, blomma och inomhus
Stiftelsen Filmstadens Kulturs ordförande Anders Ekegren delar ut stipendiet till SaraKlara Hellström på Filmstadens dag

Årets stipendium på 25.000 gick i till SaraKlara Hellström som bla har regisserat filmen Tvagning. SaraKlara är är regissör och manusförfattare. Hon har studerat film på Fridhems Folkhögskola, Biskops Arnö och Alma manusutbildning. Tvagning fick 2020 ett hedersomnämnande på Stockholms filmfestival i kortfilmstävlingen 1 km film. Hon har tidigare gjort kortfilmen Tio sekunder (2015).

Juryns motivering lyder

Med tvagning visar SaraKlara Hellström att hon bemästrar filmens alla berättarkomponenter och lyckas skapa en krypande obehaglig stämning som både är realistisk och fantasifull metafor om vår samtid.

Om Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium

Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna verkar för att levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. Sedan 2013 delar vi ut ett stipendium på 25.000 kronor till en filmskapare från Stockholmsområdet i början av sin karriär.

År 2021 delas stipendiet ut för nionde gången under Filmstadens dag. I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. De har flyttat fram svensk films positioner. Stipendiet skall gå till någon som i samma visionära anda tar filmskapandet vidare. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska uppmuntra nästa generation filmare.

Foto: Annica Johansson, verksamhetsledare på Stiftelsen Filmstadens Kultur.

Inför Covidpass. Det inskränker inte friheten – den ökar friheten.

Kan vara en bild av en eller flera personer

I en del länder, som exempelvis Frankrike, råder det livliga diskussioner om Covidpassen vare eller inte vara. Många anser att det är ett ingrepp i den personliga friheten och i Paris har det varit omfattande demonstrationer i flera veckor. Möjligtvis blev det för mycket för de luttrade fransmännen som under pandemin har drabbats av omfattande inskränkningar i den dagliga rörligheten på ett sätt som vi inte har haft i Sverige.

Men har det så mycket med frihet att göra. Efter 9 månader med vaccinering, där kanske 90 % av alla över 70 fått två vaccin, visar sig biverkningarna vara väldigt få. När detta skrivs har nästan 6 miljoner fått två doser. Fördelarna överstiger kraftigt nackdelarna och dödligheten och de som insjuknar i Covid 19 har minskat dramatiskt. De som drabbas är huvudsakligen de som bara fått en dos vaccin men framför allt de som är helt ovaccinerade.  De hade inte drabbats om de var fullvaccinerad.

Det står helt klart att de som inte vaccinerar sig i mycket högre drag drabbas av sjukdomen. Ett större problem är dock att de i större utsträckning kan sprida smittan vidare och bli grogrund för nya mutationer av viruset. Risken ökar betydligt för detta om en stor del av befolkningen i vissa områden inte vaccinerar sig.

Det är ingen frihetsfråga att inte behöva ta vaccin. De som inte tar vaccin skapar problem för många andra som inte vågar röra sig i samhället på det sätt de önskar för risk för smittspridning med de mutationer som finns och som lär öka.

Det skapar dessutom stora svårigheter för många branscher som kultursektorn, idrotten, nöjes- och restaurantbranschen som har haft svårt att driva sin verksamhet vidare. Många yrkesgrupper som musiker, skådespelare har i praktiken fått näringsförbud. Deras frihet inskränker sig på ett genomgripande sätt.

Med covidpass skulle samhället kunna öppna upp och vi som har dubbelvaccinerat oss skulle kunna leva ett betydligt bättre liv; besöka föreningsaktiviteter, kultur- och idrottsarrangemang.

Jag besökte själv Danmark i somras och där fick vi visa Coronapass på restauranter när vi satt inomhus och på museer och konstutställningar. Inget problem alls. Covidpass kan man ju ha i mobilen

Covidpass inskränker inte friheten. Den ökar friheten för oss alla.

Bild: Från DN 2021-09-03 där skådespelare från privatteatrarna i Stockholm är rädd att deras bransch dör ut.

Jag ställer upp i Liberalernas provval till riksdagen i Stockholms län

I somras blev jag uppringd av medlemmar inom Liberalerna som tyckte jag skulle kandidera till riksdagen för Liberalerna i Stockholms län. De ville se en kandidat som står upp för socialliberala värderingar såväl inom som utom Liberalerna, har en bred politisk bakgrund, har ett brett kontaktnät och vågar stå för sina åsikter. Efter en del funderingar har jag bestämt mig för att ställa upp i Liberalernas provval i Stockholms län till riksdagen.

Jag tror det är viktigt att många riksdagsledamöter från vårt län har en socialliberal profil. Själva grunden för vårt parti är sedan över 100 år den socialliberala politiken, den unika kombinationen mellan socialt ansvar och marknadsekonomi som gör att vårt parti på ett tydligt sätt skiljer oss från andra partier, såväl till vänster som höger. Tappar vi den profilen tappar vi som parti vårt existensberättigande. Jag hoppas att kunna bli en av dessa riksdagsledamöter som för vårt politiska arv vidare i en modern kontext.

Min stora politiska erfarenhet från framförallt kommunalpolitikens olika områden och min erfarenhet och kunskap om svensk arbetsmarknad och trygghetssystemen gör jag den bedömningen att jag skulle kunna stärka Liberalernas profil inom många områden.

De frågor jag främst skulle vilja arbeta med ligger framför allt inom fem viktiga politikområden som kommer att få stor betydelse de kommande åren. De är inte rangordnade:

  • Socialförsäkringar inklusive pensioner.  Inkomstbortfallsprincipen måste även i framtiden vara grunden för socialförsäkringssystemet. Den ger individen trygghet och ger systemet en bred förankring. Även pensionssystemet måste ge den enskilde en rimlig pension.
  • Arbetsmarknaden. Stora förändringar sker inom arbetsmarknaden och Sverige måste då ha ett utbildningssystem som ger den enskilde möjligheter att kompetensutvecklas. Ett bra skolsystem och en kvalitativ högstående högskola och forskning är nödvändigt för att Sverige skall hänga med i konkurrensen. Grundprincipen för arbetsmarknaden måste vara att arbetsmarknadens parter blir överens om de förändringar som behöver göras. Överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om LAS ger en bra grund för fortsatt arbete. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll och kan ersättas av andra aktörer.
  • Bostäder och byggande. De kommande åren måste det byggas mycket bostäder och det behövs byggas bostäder i princip i hela landet. Regelsystemet behöver förändras och förenklas. Det behövs  byggas en mix av olika bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar. Sverige är i behov av ett system som gynnar enskildas bostadssparande. En viktig bostadsfråga som ofta glöms bort i Sverige är de äldres behov av olika typer av trygghetsboenden.
  • Infrastruktur. Sverige är stort och glest befolkat. Det ställer stora krav på en infrastruktur som minskar avstånden. Det kan ske genom en IT-utveckling i hela landet och satsning på  utbyggnad av vägar, järnvägar och annan spårbunden trafik i vårt land. Avstånden måste minska. Ingen tror idag att vi kommer att jobba på samma sätt efter pandemin. Mycket talar för att de som har möjlighet kommer att kombinera med att dela sin arbetstid med mellan hemmet och arbetsplatsen. Det kommer att ställa krav på snabbare och säkrare digitala vägar. Det är minst lika viktigt som att bygga ut den spårbundna trafiken. En utbyggnad av höghastighetståg är oerhört kostsamt och riskerar att bli en gökunge som tränger ut andra viktiga investeringar.
  • Hela rättskedjan måste fungera. Polis, åklagare, domstolar, tull och kriminalvården är viktiga delar som måste samspela och fungera för att vi skall kunna bekämpa den växande gängkriminaliteten och internationella brottsligheten. Myndigheterna måste ges ökade resurser och befogenheter för att klara sitt uppdrag. Personalen måste känna trygghet och ges utvecklingsmöjligheter

Lite kort bakgrund om mig

Jag är född och uppväxt i Tumba, Ljungskile och Göteborg. Jag flyttade till Stockholm 1980 för att studera juridik och bor sedan 1983 i Solna. Jag har jobbat som lärare i juridik, jurist inom fastighetsfinansiering och haft olika roller inom Saco och Jusek/Akavia och var kommunalråd i Solna 1989-1994 och 2003-2104. Med framförallt ansvar för stadsbyggnadsfrågor i  vid bemärkelse och övergripande kommunledningsfrågor men även jobbat politiskt med kultur och jämställdhet. I dag är jag fritidspolitiker och jobbar som förhandlare/rådgivare inom Akavia för våra medlemmar inom främst offentliga sektor, till stor del med arbetsrätt och avtalsfrågor gentemot Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Läs även mer om mig på min blogg under rubriken – Om mig.

MP, L och KD kan inte räkna med stödröster i riksdagsvalet

Det politiska landskapet byter skepnad. Vi har tre stora partier, två kring 10 % och tre partier som i den senaste SIFO-undersökningen från 21 augusti i år balanser kring 4-spärren. Liberalerna (2,7%), MP (4,2%) och KD som numera är nere på 4,9 %. Inget av partierna kan vara säkra på att komma in i riksdagen.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

I normalfallet brukar det finnas ett taktikröstande från de andra partiernas väljare. Frågan är hur utbrett detta kommer att vara i valet 2022. Den stora skillnaden ligger i att storleken mellan de tre stora partierna är marginell. Socialdemokraterna är nu nere på 24,1 % och skillnaden mellan moderaterna (21,8%) och Sverigedemokraterna (20,5 %) är hårfin. Vänsterpartier tar snabbt väljare från S och är snart tillbaka på de nivåerna som Vänsterpartiet hade under Gudrun Schymans tid. Professorn i statsvetenskap Jonas Hinnfors, tror att socialdemokraterna kan kollapsa som parti och hamna på nivåer som många andra socialdemokratiska partier i Europa. SD har under lång tid tagit många manliga LO-väljare och V har samma möjlighet att ta kvinnliga väljare. Risken är att S fortsätter att tappa väljare och kan bli mindre än såväl M som SD.

Moderaterna har också problem med att stoppa väljare till SD även om 80 % av SDs väljare ursprungligen kommer i från S. Även för moderaterna finns risk för att de blir mindre än SD.

Om Sverigedemokraterna skulle bli största oppositionsparti eller tom landets största parti kommer detta verkligen att rita om den politiska kartan och sätta i gång krafter. Blotta tanken att detta faktiskt är möjligt oroar S och M. Deras tydliga och självklara position i svensk politik skulle erodera. Detta måste givetvis förhindras anser partiledningarna. Ett tydligt exempel på detta är att moderaterna försöker lägga sig så nära SD i viktiga profilfrågor som kriminalitet och migration. För Socialdemokraterna är problematiken ännu större då de läcker väljare till såväl V som SD och de flyr från S av olika anledningar.

Detta gör att marginalerna för stödröster minskar. De flesta moderatväljare vill ju inte att SD skall bli större än M. Detta kommer att påverka KD och L negativt. Och särskilt för L som har byggt upp sitt vägval på detta för att göra det betydligt lättare för att få stödröster från moderatväljare. Risken är stor att det inte blir så.

Lägg inte ner Bromma flygplats – den behövs för hela landet

I onsdag (2021-04-21)presenterade regeringen att de vill lägga ner Bromma flygplats. Som huvudanledning angavs att flygtrafiken har minskat kraftigt under pandemin och att flygtrafiken inte kommer att återkomma till tidigare volymer. I 30 minuter samma kväll sa Märta Stenevi att det går att lägga ner Bromma flygplats utan att bygga ut Arlanda.

Regeringens analys är inte trovärdig. Att ta pandemin som intäkt för att lägga ner Bromma är både felaktig och inte speciellt långsiktigt. När pandemin är betvingad lär det privata resandet återgå till normala volymer. Och mycket talar för att behovet av att samla personal till olika samlingar inom företagen också är stort. På sikt lär affärsresandet minska då många kommer att noga pröva om man skall resa eller ha ett digitalt möte. Hur snabb den utvecklingen kommer att bli vet vi inte i dag. På många sträckor är tåg eller bil inget alternativ.

Bromma som ligger centralt i regionen har en stor betydelse för Stockholmsregionen men ännu mer för många delar av landet. Många företrädare uttalar sig bara som om detta är en Stockholmsfråga. Men inget är felaktigare. Bromma är snarare viktigare för många kommuner uti landet.

För många som bor i Stockholms västra delar, Kungsholmen, Solna, Sundbyberg och delar av söderort är det en bra flygplats att flyga ifrån. De har en mycket snabb incheckning, oftast resvana resenärer och lätt att sig till med olika kommunikationsmedel. En stor del av regionens tillväxt sker i dessa delar. Och lättare blir det. I höst får Bromma flygplats en hållplats på linjen mot Sollentuna. På sikt innebär det att många boende och arbetande i Solna, Sundbyberg, Sundbyberg, Sollentuna och Västerort på ett smidigt och miljövänligt sätt kan nå flygplatsen. Arlandaexpress lyfts oftast fram som ett föredöme. Det är ett dyrt alternativ. Två personer i en taxi betalar lika mycket dörr till dörr som att åka Arlandaexpress. Och jag har själv blivit sittande i tåget under lång stund pga att personer på spåren – utan att kunna ta mig någonstans och utan vare sig mat eller dryck på tåget

Vi skall heller inte glömma den utveckling som sker inom flygbränsle. Flera företag, bla finska Neste satsar på bränslen skapade av biodrivmedel och flygplan drivna av el är bara i sin linda. Om 10 år har vi kanske en helt annan syn på flygets miljöpåverkan.

Foto: SvD, Magnus Hjalmarsson Neiderman

Hur kommer vi att jobba efter pandemin?

Pandemin har förändrat vårt arbetsliv. Vi har genomgått en snabb digitalisering där digitala möten i olika former är en del av vår vardag. Efter pandemin kommer inte arbetslivet bli detsamma. Framför allt för de medarbetare som har kontorsjobb och reser mycket i tjänsten.

Det här blogginlägget kommer mycket att handla om de fördelar som kommer att bestå efter pandemin. Det skall redan nu sägas att Covid 19 pandemin inte bara får positiva konsekvenser. För många är det inte smidigt eller bra att jobba hemma på heltid och det kommer på sikt att resas många frågor kring arbetsmiljö, ergonomi, hälsoeffekter, försäkringar för att bara nämna några frågor. Om flera vuxna och tonårsbarn jobbar hemma samtidigt blir det svårt att hitta bra arbetsplatser.

Min bedömning är att pandemin kommer att ändra vårt arbetssätt. Digitala möten kommer att ersätta såväl fysiska möten som telefonen. När pandemin är över kommer det privata resandet att ta fart. Det finns en stor längtan av att få resa. Däremot verkar alla experter vara överens om att affärsresandet kommer att minska och ta flera år innan det kommer tillbaka till de nivåer som var innan pandemin. Möten som i dag sker genom personlig närvaro kommer inte att ske i lika stor utsträckning som tidigare. Vi kommer noga att pröva om vi behöver resa i väg. Det finns mycket tid att spara. Visst kan vi jobba på tåget men inte i bilen och i liten utsträckning på flyget. Och den reservtid som behövs i dag för fysiska möten kan vi bortse ifrån vid digitala möten. Om jag skall resa från Solna till Örebro för ett två timmars möte tar det troligtvis 3 timmar varje väg, om allt fungerar. Dvs i praktiken en hel arbetsdag som jag kan utnyttja bättre. Och dessutom slippa tidiga morgnar eller sena kvällar.

Jag tillhör de som inte tror att vi kommer att resa lika mycket som förr. Vi har hittat andra arbetssätt. Vi kommer jobba digitalt och bara resa när det är nödvändigt eller när vi behöver träffas under mer sociala tillfällen som personaldagar. Det kommer att minska trycket på kollektivtrafiken i framför allt storstadsområdena.

De som uppskattar pandemin mest är de som har haft långa resvägar till arbetet och småbarnsföräldrar. Att arbeta hemifrån har skapat nya möjligheter. De har fått det lättare att få livspusslet att fungera.

Det skapar nya möjligheter för arbetsgivare som ligger mer än en timmes resväg från storstäder och universitetsstäder. Orter som många gånger har svårt att rekrytera kvalificerad personal för restiden tar för stor del av arbetsdagen. Kan dessa kommuner och företag ge personalen möjlighet att arbeta hemifrån 2 – 3 dagar i veckan skapas nya möjligheter att rekrytera kvalificerad personal. Jag skriver detta blogginlägg från Lysekil som ligger ca 1,5 timmes (med bil) resväg från Göteborg, om allt fungerar som det ska i trafiken. Många kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland ligger på samma tidsmässiga avstånd. Det är ytterst få som reser 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. Men två-3 dagar är möjligt.

Detta kan leda fram till en regionförstoring där trycket på storstäderna kan minska och fler kommuner blir intressanta för att bosätta sig i eller jobba i. Redan nu ser många mäklare att intresset att bosätta sig i större lägenheter och villor har ökat. Förr att klara av detta ekonomiskt kan en bosättning längre ut från storstäder och universitetsstäder göra detta möjligt.

Att jobba digitalt skapar också ett mer jämlikt arbetssätt. Jag talade i dag med en person som jobbar på en myndighet som har flera lokaliseringsorter i Sverige. Tidigare har de flesta varit med i rummet i Stockholm och de som jobbar på myndigheten uti landet varit med via länk. De som har varit med på länk har alltid varit i underläge. Det är svårare att göra sig gällande om man inte sitter i rummet där de flesta finns. Nu när alla sitter hemma har alla lika chans att göra sig hörda. Och de slipper långa resor. En ny aspekt som jag inte tidigare har funderat på.

Stig Malm – ett vänporträtt

Stig Malm under ett sammanträde i Solna kommunfullmäktige

Jag lärde känna Stig Malm i början av 2000 talet när Stig blev aktiv i Solnapolitiken. Han satt under många år i kommunfullmäktige för socialdemokraterna och var under olika perioder vice ordförande i tekniska nämnden och vice ordförande i äldrenämnden. Jag hade också förmånen att ha honom som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Filmstadens kultur, där jag var ordförande.

Vi hade dessutom förmånen att bo nära varandra. Jag i Filmstaden och Stig i huset till vänster om portalen, huvudingången till Filmstaden. Vi träffades därför många gånger i någon närbelägen butik eller på någon av  hans många promenader med hunden. Dessa promenader blev med tiden berömda  då det visade sig att de ssa promenader skapade många kontaktytor med Råsundaborna vilket bla ledde till extremt många personkryss i de omgivande valdistrikten.

Stig var en person som var lätt att uppskatta. Han var kunnig, påläst, engagerad och hade humor. Hans fackliga bakgrund gjorde att han arbetade politiskt på ett annorlunda sätt. Han var alltid lösningsinriktad såväl i kommunfullmäktige, i de nämnder han satt i och i stiftelsens styrelse. Han ville uppnå resultat. Trots att han var oppositionspolitiker så var hans ledstjärna alltid stadens bästa.

Alla inlägg i Solna kommunfullmäktige är inte lysande. Men när Stig Malm gick upp i talarstolen lyssnade alla uppmärksamt. Han hade alltid något viktigt att säga. Även om han inte tog strid i alla frågor så hade han en tydlig ideologisk och pragmatisk kompass som uppskattades även av hans politiska meningsmotståndare.

Jag uppskattade hans arbetarmoral. För en yngre generation är nog detta obekant. Jag skulle säga att hans devis var de klassiska orden – Gör din plikt -Kräv din rätt som var ledorden för arbetarrörelsen under många år. Även om jag har en annan ideologisk uppfattning och bakgrund än Stig så känner jag stor sympati för detta synsätt.

Under många år satt han i SVT:s nyhetspanel 7.45 på fredag morgon tillsammans med andra fd politiker och samhällsdebattörer. Det var intressanta debatter med personer med djup kunskap om det svenska samhället. Stig hade många erfarenheter med sig i bagaget men Solna var ofta utgångspunkt för hans inlägg och han berömde ofta Solna trots sin roll som oppositionspolitiker.  Tyvärr har SVT slutat med denna intressanta diskussions form som numera tagits över av TV 4.

Sista gången jag träffade Stig var på valdagen 2018. Han skulle rösta i vallokalen Hallen i Råsunda. Vår gemensamma vallokal. Jag såg att han hade blivit äldre men vi hade ett givande samtal. Vissa saker ändrade han inte på. En cigarrett sitter bra när man skall rösta.

Det finns en tredje väg för Liberalerna i regeringsfrågan

Efter förra valet ansåg jag att Liberalerna borde släppt fram Ulf Kristersson som statsminister. Det bästa vore om han bildat en ren moderatregering (lättast att bilda majoriteter) men en M-KD regering hade varit acceptabelt. Liberalerna och Centern hade kunnat samarbetat med regeringen – och tror jag – kunnat få ett stort inflytande över regeringens politik. Januariavtalet och Vänsterns samarbete med Socialdemokraterna visar att man inte måste sitta i en regeringen för att få inflytande. I denna roll hade L och C kunnat förhindra den högervridning som har skett inom svensk politik.

I dag är läget annorlunda. Sverigedemokraterna har stärkt sin ställning i svensk politik. KD har närmat sig SD och flörtar ganska vilt med deras väljare och Moderaterna är inte samma parti som under Reinfeldts tid. Sverigedemokraterna har länge jobbat för ett konservativt block i svensk politik och frågan är om de inte håller på att lyckas.

När detta blogginlägg skrivs är det dagen innan det viktiga partirådet söndagen den 28 mars. På partirådet skall Liberalerna ta ställning till hur partiet skall ställa sig i regeringsfrågan. Partistyrelsen vill att att Liberalerna skall ingå i en borgerlig regering bestående av L, C, Kd och M. Denna regering kan stödja sig på Sverigedemokraterna. Frågan är om ens detta är realistiskt med tanke på Centerns tydliga ställningstagande mot att ingå i en regering stödd av Sverigedemokraterna. Då blir det bara tre partier kvar.

Jag hade aldrig trott att partiet skulle vara beredda att ingå i en regering som är beroende av Sverigedemokraternas stöd. Det scenariot fanns inte i min politiska karta. Det finns en nedlåtande attityd inom Liberalerna gentemot SD. Många Liberaler tror att SD tycker att en borgerlig regering är bättre än en socialdemokratisk regering och skulle släppa fram den utan att ställa krav. Detta resonemang är helt fel. Precis som C och L ställde tydliga krav på S kommer Sverigedemokraterna att ställa långtgående krav på en borgerlig regering för att stödja den. Och det är inte frågan om ett nytt regemente i Skåne utan givetvis att de vill få igenom de centrala delarna av sitt partiprogram. Och de kanske inte nöjer sig med det. Det är helt klart att SD vill sitta i en regering efter nästa val eller efter 2026. Deras partisekreterare Richard Jomshof visst ju redan i programmet 30 minuter i onsdags vilken ministerpost han vill ha.

Man skall inte underskatta SD. De har en målmedveten och kunnig partiledning. De vet vad de vill och hur de skall uppnå målen. De har självförtroende och deras mål är givetvis att bli landets största och statsbärande parti och de kan mycket väl lyckas.

Jag har av flera skäl följt den politiska utvecklingen i de kommuner i Skåne och Blekinge som styrs av Sverigedemokraterna och Moderaterna med ibland stöd från andra partier. Den slutsats man kan dra är att de får igenom sin politik och det är inte Moderaterna som påverkar SD utan att det är SD som påverkar Moderaterna. Deras slogan är ju förändring på riktigt.

En regering som stöds av SD kommer ju givetvis att gå i nationalkonservativ riktning. Knappast i liberal riktning då liberalismen är SDs huvudmotståndare. De anser dessutom att Liberalerna är ett helt onödigt parti som borde åka ur riksdagen. Frågan är ens om SD skulle släppa fram en regering där Liberalerna ingår och det verkar även som om KD inte är sugen på att ha med Liberalerna i en regering om man skall tro Ebba Buschs uttalanden de senaste veckorna.

Frågan är hur Liberalerna skall hantera den uppkomna situationen. Den splittrar verkligen partiet. Jag har varit medlem sedan 1976 och aldrig har partiet stått inför en sådan utmaning som nu. Partiet kommer inte att splittras. Ett parti med 2,8 % av rösterna kan knappast splittras men risken är stor, om partistyrelsens förslag vinner på söndag, att många kommer att lämna Liberalerna eller minska sin aktivitet i partiet och vänta på bättre tider.

En väg som jag bedömer är möjlig, som kan accepteras av flertalet av Liberalernas medlemmar, är att Liberalerna släpper fram en M-Kd regering under förutsättning att man får igenom förslag som går i Liberal riktning. Att partiet under den kommande mandatperioden kan samarbeta med en M/KD regeringen i olika sakfrågor så länge som de går i liberal riktning. Är regeringens förslag oacceptabla är det bara att säga nej.

Jo Widerberg får Filmstadens kulturs stipendium 2020

Bilden kan innehålla: 1 person

Jo Widerberg är Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendiat 2020. I samband med Filmstadens 100-årsjubileum  30 augusti överlämnades stipendiet på 25.000 kronor.

Juryns motivering lyder:

I kortfilmen Litegrann lyckas Jo Widerberg fånga en stor frågeställning i ett litet format, med ett fint och äkta skådespeleri.

2020 års jury bestod av regissören Pella Kågerman, producenten Ina Sohlberg och filmkritikern Jenatte Gentele.

Om stipendiaten:

Jo Widerberg är regissör, som tog examen från filmutbildningen vid Akademin Valand 2016. Kortfilmen Litegrann är en av filmerna i romcom-satsningen It´s Love! som tillkom på initiativ av bland andra Svenska Filminstitutet och Filmbasen, Region Stockholm.

Om filmen:

Det är natt och i en säng ligger en tjej och en kille. Hon vill säga till honom att hon älskar honom men att han skall säga det först. Det blir en sömnlös natt.

Om stipendiet:

Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna verkar för att levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. Sedan 2013 delar stiftelsen ut ett stipendium på 25.000 kronor till en filmskapare från Stockholmsområdet i början av sin karriär. I år delas det ut för åttonde gången. Stipendiet ska uppmuntra nästa generations filmskapare.

 

 

 

 

Filmstaden 100 år – ny utställning och en modell över området

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Lars Pettersson, träd och utomhus

1920 stod Sveriges drömfabrik – Filmstaden klar. Vi firar alltså Filmstaden 100 år i år. Tanken från Stiftelsen Filmstadens kultur, som har till uppgift att värna och utveckla det kulturhistoriska arvet, var att genomföra   ett omfattande  100-årsfirande men pga av pandemin har arrangemang fått ställas in eller flyttas fram.

Men i helgen ersätter 100 års firandet Filmstadens dag och det blir ett antal mindre Corona anpassade aktiviteter som guidningar, filmtävlingar och  om vädret tillåter utomhusbio på kvällarna.

Under fredagen invigdes två nya saker  i Filmstaden för att ytterligare beskriva områdets historia. Den första är en modell som visar hur området såg ut under de första åren på 1920-talet. Det är en omfattande research som har gjort det möjligt att skapa en modell över hur området såg ut vid den tiden. Modellen har tillverkats av modellbyggaren Ulf Randers, som för övrigt också var delaktig i byggandet av modellen över Skansen.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

Dessutom har en ny utställning tagits fram som beskriver områdets utveckling under 100 år och de över 500 filmer som har spelats in i Filmstaden.

Modellen och utställningen kan du se när som helst då de står utomhus hela tiden.  Modellen finns mellan portvaktsstugan och administrationshuset och 100-års utställningen finns på muren.

Läs mer om Stiftelsen Filmstadens kultur

Bilden kan innehålla: utomhus